Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser

Gældende for Radiologisk Afdeling Nord, Syd, Hobro og Farsø

 

 

  • • Nedenstående CT undersøgelser må radiografvisiteres jf. Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, se bilag, Bemyndigelse

  • • Alle CT undersøgelser på børn og voksne jf. nedenstående må radiografvisiteres, hvis indikationen er på traumatisk baggrund

  • • Radiografen, eller røntgensygeplejersken, har altid ret og pligt til at konferere med en radiolog ved tvivlsspørgsmål, se evt. FAQ i margen

 

 

Område

Indikation

RIS kode

CT protokol

Bemærkninger

Cerebrum

Lungeemboli

Thorax

abdomen

Hypotermi

CT ECLS cerebrum uden IV, lungeemboli + thorax abdomen + IV - A90ECL

ECLS

Henvisende kan bede om hele ECLS-pakken, eller kun dele heraf

Cerebrum

Blødning

CT cerebrum rutine radiografvisiteret, uden i.v. kontrast

Cerebrum rutine

Henvis til radiolog i tvivlstilfælde

SAH

CT cerebrum SAH NK uden i.v. kontrast

Kun obs SAH henvist fra NK

Afvent kontakt fra NK

Ansigtsskelet

Traume

Obs fraktur

CT ansigtsskelet uden i.v. kontrast - A25

Ansigtsskelet

Gælder også dele af ansigtsskelettet, fx mandibel, maxilla. Skan altid hele ansigtsskellettet.

Sternum

Fraktur

CT sternum uden IV - C35U

Sternum

 

Sterno-

claviculærled

Fraktur

Luksation

CT sternoklavikulærled uden IV - C30

Sternoclaviculærled

Columna

cervicalis

Fraktur

Luksation

CT columna cervicalis uden IV - E10

Columna cervicalis

Columna

lumbalis

Fraktur

CT columna lumbalis uden IV - E30

Columna lumbalis

Aldrig som initial optagelse!

Skan 2 hele hvirvler over og under frakturen(e)

Columna thoracalis

Fraktur

CT columna thoracalis uden IV - E20

Columna thoracalis