Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsbeskrivelse for personale i Dagafsnit for Kvindesygdomme, RHN

 

Beskrivelse

Mødetid hverdage kl. 07-18, dog tirsdage kl. 08-18. 

Sygeplejerskekontor er aflåst. Nøgle hænger på tavle i medicinrum 502. 

 

Telefon 40714 til stue A og 40679 til stue J. Patientkald går på telefonen. 

Computer opstartes. Orientering i OP-program og booking af GYN-samtaler.  

 

Patienter fordeles på stuer på Cetrea tavle og placering på sengestuer skrives i bookingen, i mødested. 

Læse om 1. OP patient: Anæstesitilsyn, Operatørsamtale og det ambulante besøg.  

 

Præoperativ sygepleje

 

Generel klargøring ved alle OP-patienter: 

 • • Identifikation og påsætning af armbånd på højre håndled 

 • • Opdatering på patienttelefonnummer samt pårørende 

 • • Samtale med patienten om helbred, evt. ændring siden sidste kontakt med læge. Sikre os, at patienten er informeret om operation og dagens forløb. Spørge om patienten har læst det skriftlige materiale og relatere hertil.  

 • • Aflåst skab i sengebord til patientens værdigenstande 

 • • Faste 6 timer for mad og mælkeprodukter, 2 timer for klare drikke.  

 • • Bad tidligst aften før OP, ingen smykker. Patienten skal beholde kontaktlinser og medbringe briller. Bæger til protese og høreapparat, som først fjernes på OP 

 • • OP-tøj, sportsundertrøje, underbukser, frakturskjorte, strømper 

 • • Labels under hovedpuden 

 • • Præ-medicin 

 • • Der oprettes standardplan dagkirurgi i EPJ + dokumentation 

 • • Forvagt lægger venflon ved 1. patient. Dagkir. Sygeplejerske lægger på de følgende patienter om muligt ellers lægges venflon på OP. Venflon lægges helst i venstre hånd. 

 • • Melde klar i bookingsystemet.

 • • Vandladning umiddelbart inden OP hverdage kl. 8 dog tirsdag kl. 9. Ved de efterfølgende patienter, ringer OP-sygeplejerske om tidspunkt for afhentning. 

 

 

Speciel klargøring ved følgende indgreb: 

 

Laparoskopier (abdominal hysterektomi): 

 • • Klipning af kønsbehåring ned til hvor kønslæber mødes 

 • • Navle rens grundigt med sæbe og vand 

 • • TED-strømper 

 • • Sportsundertrøjen og frakturskjorte skal sidde så stramt som muligt. Underbukser skal sidde løst 

 • • Ved laparoskopisk hysterektomi (TLH), skal patienten ikke have undertrøje på, og frakturskjorte skal omvendt på.

 • • Obs! Hysterektomi ved overlæge Musa Krasniqi skal der klargøres som ved generel klargøring af OP-patienter

 • • Ved laparoskopisk sterilisation urin HCG 

 

Vaginal hysterektomi

 • • Klipning af behåring på pubes og kønslæber 

 • • Ordination og oplægning af Dalacin vaginalt 

 • • TED-strømper 

 

 

Spiral oplægning

 • • Urin HCG undtaget ved skift af spiral 

 

 

Prolaps operation

 • • Urin-multi STIX ved alle cystocele og TVT samt ved rectocele, hvor der er symptomer på UVI. Ved > 2 + leukocytter sendes urin til D+R

 • • Klipning på pubes og kønslæber 

 • • Ved operation i LA uden rus er der ikke operatørsamtale og anæstesitilsyn. Der gives 1 g pinex og ibumetin 400 mg ved alder < 65 år, hvis ikke patienten har selvadm. Der spørges til allergi for NSAID. Skal ikke have venflon.  

 

 

Postoperativ sygepleje

 

Generel Modtagelse: 

 • • Telefonisk overlevering fra anæstesien. I ON-base kan anæstesiskema og opvågningsjournal læses. 

 • • Observationer af almen tilstand, huden mht farve, kold/varm, respiration, NRS-score både smerter og kvalme, venflon/væskeinfusion, KAD, vaginal blødning, forbinding. 

 • • Patientkald sikres og patienten kalder ved 1. gang ud af seng. 

 • • Servering af drikke og mad. 

 • • Læse operationsnotat med plan. Følge op på manglende plan ved kontakt til operatør. 

 • • Postoperativ sygepleje dokumenteres. 

 

 

Laparoskopier: 

 • • Info om fjernelse af plastre efter 1 døgn. Obs. Om suturer er selvopløselige eller sutur- eller agraf fjernelse efter lægens ordination. Info om tegn på infektion og hygiejne. 

 • • Info om evt. luftgener, trykken under kurvaturen og smerter i skulder. 

 

 

Prolaps operation: 

 • • Har meche. Fjernelse efter ordination 

 • • Obs vandladning 2 timer efter operation. Hvis ikke trang, da blærescanning 

 • • Info om dobbeltvoiding og undgå pres. 

 • • Ved TVT måles diurese (obs hvor meget væske, der er i blæren ved OP-afslutning) 

 • • Blærescanning for RU ved alle operationer. RU < 100. SIK ved RU >400 ml. 

 

 

 Samtale inden patienten går hjem: 

 • • Smertebehandling med håndkøbsmedicin og evt. Varmepude. Der gives tidspunkt for næste administrations tidspunkt og dosis. Info om forventelige smerter i relation til indgreb. 

 • • Forventelig blødningsmængde, varighed i relation til indgreb. 

 • • Observation af infektionstegn relateret til indgreb. Forebyggelse af infektion med hensyn til hygiejne. Ved blødning ingen karbad, svømmehal, havbad og samleje med kondom.  

 • • Info om kroppens reaktion på anæstesi og operation så som let utilpashed, træthed 

 • • Gode råd om motion, hvile, kost  

 • • Kontakt til afdelingen de første 24 timer efter operation. 

 • • Sygemelding og opfølgning efter lægens ordination. 

 • • Afvikle patient i bookingsystemet og på cetrea-tavle 

 

Planlægning af næste dags operationsprogram: 

 • • Print OP- program samt patientlabels 

 • • Journalomslag med patientlabels og identifikationsarmbånd  

 • • Tjek på mødetider. 1. patient møder kl. 7.15 undtaget tirsdag kl. 8.15. Patient som skal have GIK drop møder kl. 7.00, tirsdag kl. 8.00. Der sikres, at der er taget væsketal dagen før operation. Prøven skal være mindre end 24 timer gammel. Blodsukker måles. Apparat, medicin og dråbetæller hentes på 504 i medicinrum. Se PRI-instruks for GIK drop. Diabetes patienten prioriteres som nr. 1. Patienten med psykiske udfordringer prioriteres ligeledes som nr. 1 eller senere på programmet end nr.2 for at minimere ventetiden. 

 • • Nr. 2 patient møder kl. 7.45. Tirsdag kl. 8.45 

 • • Nr. 3 patient møder kl. 9.30 

 • • Nr. 4 patient møder kl. 11 

 • • Nr. 5 patient møder kl. 12 

 • • Der udfyldes tjekliste, Dagkirurgisk forberedelse. Der tjekkes op på, om der er operatørsamtale og anæstesitilsyn. Ved manglende tilsyn kontaktes anæstesisekretær. Være opmærksom på ordinationer som blodprøver, EKG, pausering med eks. Blodfortyndende medicin, vanlig medicin eller inhalationsmedicin med præmedicin. OP-program koordineres med buffersygeplejersken efter kl. 12. Yderligere kontakter OP-læge, der assisterer til operation dagkir. Om evt. Lægefaglige problemstillinger. 

 • • Føre patienter på Cetrea-tavlen 

 • • Bestilling af senge 

 • • Bestilling af mad på tavlen i køkkenet på 504. Her hentes også maden kl. 10.30 til dagens patienter. 

 

Praktiske opgaver: 

 • • Mandage tjekkes hjertestopvogn, ilt og sug på stuerne 

 • • Daglig tjek af temperatur i køleskab. Køleskab tømmes dagligt for mad og kander. 

 • • Opvask udføres på 504 

 • • Rengøring af hylder i medicinrum den 1.tirsdag i måneden samt tjek af dato på medicin 

 • • Rengøring af køleskab  

 • • Opfyldning af skabe på stuerne 

 • • Skifte tøjposer og skraldeposer. 

 • • Bestille rengøring og afhentning af senge. 

 

   

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der møder til operation i Dagafsnit for Kvindesygdomme, RHN.

Formål

At højne kvalitet og effektivitet i patientforløbet. At ensrette sygeplejen og arbejde med patientperspektivet ud fra F.O.C. Instruksen kan bruges i et oplæringsforløb for nyt personale og studerende.  

 

Referencer