Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontekstløse resultater og overførsel til Sundhedsjournalen

Beskrivelse

Alle resultater kan ligge kontekstløst i NordEPJ. De kontekstløse resultater kan deles op i to typer af resultater. De kontekstløse, der overføres til Sundhedsjournalen og de kontekstløse, der ikke overføres til Sundhedsjournalen. For begge typer gælder, at hvis et resultat lægges kontekstløst, lander resultatet på fejllisten Resultater uden kontakt eller forløbsansvar, som findes i arbejdsområdet Fejllister i organisatorisk kontekst.

Resultater uden kontakt eller forløbsansvar

Fejllisten Resultater uden kontakt eller forløbsansvar giver et overblik over patienter med resultater eller billeddiagnostiske undersøgelser, som i patientadministrativ sammenhæng endnu ikke har en kontekst. Dvs. der er på patienterne oprettet resultater eller billeddiagnostiske undersøgelser, som ikke er tilknyttet en kontakt eller forløbsansvar.

Oversigten viser kun de patienter, med resultater eller billeddiagnostiske undersøgelser uden kontakt eller forløbsansvar, som er tilknyttet den valgte afdeling eller afsnit.

På oversigten er det muligt at højreklikke, og man præsenteres for følgende:

Billede 1

Gå til patientens resultater uden kontakt eller forløbsansvar

Når du har håndteret en patients resultater uden kontakt eller forløbsansvar i patientkontekst og returnerer til oversigten Resultater uden kontakt eller forløbsansvar, så er oversigten opdateret med dine og andres ændringer.

Opryd alle patienter

Når dette menupunkt vælges, forsøger NordEPJ at placere kontekstløse resultater på kontakt eller forløbsansvar. Der er to kriterier, der skal være opfyldt for, at dette kan ske automatisk. Kontakt eller forløbsansvaret skal være oprettet på samme enhed, som resultatet uden kontekst. Derudover skal resultatet ligge inden for kontaktens tidsrum eller være inden for et opsat interval. Oprydningen foretages for alle patienter på listen.

Godkend resultater til ”Uden kontakt”

Når dette menupunkt vælges, godkendes automatisk alle resultater for de aktiviteter, der er angivet i en opsætning. Godkendelsen foretages for alle patienter på listen.

Følgende aktiviteter findes i øjeblikket i omtalte opsætning:

Visitationsnotat

Sekretærnotat

Administrativt notat

Journalnotat – patient uden en kontakt

Aktindsigt/udleveret journalmateriale

Udfærdigelse af erklæringer og attester (Uden forløbsansvar)

Forslag til arbejdsgang

  1. 1) Godkend resultater til ”uden kontakt”

  2. 2) Opryd alle patienter

  3. 3) Manuel stillingtagen til resterende del

Overførsel til Sundhedsjournalen

Efter overgangen til NordEPJ overføres langt de fleste resultater til Sundhedsjournalen. Det er dog besluttet, at resultater af enkelte aktiviteter samt alle målinger er blacklistet. Der findes en liste over blacklistede aktiviteter på PRI. Se bilag (Aktiviteter-der-ikke-sendes-til-E-journal-fra-NordEPJ). Ved oprettelse af et resultat af en blacklistet aktivitet, overføres dette ikke til Sundhedsjournalen.

Der findes to typer af resultater, der overføres til Sundhedsjournalen. Resultater der har en kontekst, og resultater der er kontekstløse.

Resultater oprettet med kontekst, skal der ikke gøres noget ved, de overføres automatisk til Sundhedsjournalen ved næstkommende overførsel. Der overføres hver dag til Sundhedsjournalen kl. 7.15, 15.15 og 18.15.

Resultaterne, der er oprettet kontekstløst, skal godkendes efter ovenstående arbejdsgang. Så længe det kontekstløse resultat ligger på fejllisten Resultater uden kontakt eller forløbsansvar overføres det ikke til Sundhedsjournalen, selvom det er af typen kontekstløst, der overføres til Sundhedsjournalen. Efter resultatet er godkendt, overføres det til Sundhedsjournalen med næstkommende overførsel.

Ved oprettelse af et kontekstløst resultat, som efterfølgende godkendes fra fejllisten, og dermed overføres til Sundhedsjournalen, vil der blive oprettet et fiktivt forløb i Sundhedsjournalen. Det kontekstløse resultat lægger sig på dette fiktive forløb. Det fiktive forløb navngives efter den login afdeling (7.ciffer), der er logget ind på, når notat godkendes. Godkendes notat fra et afsnit (8. ciffer) navngives det fiktive forløb efter dertilhørende afdeling (7. ciffer). Der oprettes ét fiktivt forløb per afdeling, så hvis en afdeling laver flere kontekstløse resultater på en patient, lægger de sig under det allerede oprettede fiktive forløb.