Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Aftaledokument

Patientforløb i forbindelse med placering af NIV-patienter på sengeafsnit 202A

 

Fra 17. april 2023 vil patienter med kendt KOL og akut forværring med respiratorisk acidose igen kunne modtages til NIV-behandling i lungemedicinske senge – nu i afsnit 202A - i henhold til gældende kliniske vejledning.

 

Alle andre patientgrupper med behov for non-invasiv ventilation skal behandles i intensiv afdelings regi.

 

Plejepersonalet på sengeafsnit 202A har gennemgået oplæring i pasning af NIV-patienter, og afdelingen har pr. 17. april 2023 2 NIV-senge.

Plejepersonalet på sengeafsnit 202A har gennemgået teoretisk undervisning i varetagelsen af patienter i NIV. Hovedparten af de ansattes kernespeciale er at varetage plejen til patienter med Hjerte- og Hormonsygdomme, og ikke patienter med lungesygdom, hvorfor der den første tid er behov for, at plejepersonalet på sengeafsnit 202A lærer at varetage behandlingen og plejefunktionen af NIV-patienterne.

 

Ligeledes modtager afdelingen ustabile lungeemboli patienter med henblik på actilyse, ustabile diabetes patienter til ketoacidose og/eller HONK regime, ustabile patienter i lungeødem, ustabile patienter med maligne arytmier og ustabile patienter med Akut myocardie infarkt.

 

Aftale i tilfælde af overbelægning

Det aftales, at sengeafsnit 202A, når der er NIV-patienter indlagt, ikke tager ekstra patienter i tilfælde af overbelægning, medmindre det drejer sig om patienter med Hjerte-, lunge og Hormonsygdomme.

Derudover vil Sengeafsnit 202A i de tilfælde, hvor der ikke er NIV-patienter indlagt, tage ekstra patienter på lige fod med hospitalets andre sengeafsnit ved overbelægning. Det kan i det tilfælde, hvor der ved overbelægning kommer NIV-patienter, være nødvendigt at udflytte patienter fra 202A for at kunne varetage pleje og behandlingen af NIV-patienterne.

 

For at de andre afdelinger kan vide, hvornår 202A har NIV-patienter som gør, at de ikke har mulighed for at deltage i overbelægning, registreres de NIV-patienter med et lettere plejebehov eks. hjemme-NIV patienter, som almindelige lunge patienter. Det er således kun de NIV-patienter, som er mere ressourcetunge, som registreres som NIV-patienter på Cetrea.

 

I de tilfælde, hvor 202A pga. overbelægning ikke kan modtage NIV patienter uden udflytning af patienter:

 

  1. 1. Flowkoordinator ringer først til vagthavende på Intensivafdelingen for at undersøge, om de har mulighed for at modtage en patient til NIV

 

  1. 2. Hvis ikke Intensiv kan modtage patient til NIV-behandling udflyttes der det nødvendige antal patienter fra 202A til andre medicinske sengeafsnit. Antal aftales imellem Kardiologisk bagvagt og Flowkoordinationen. Afdeling 202A har ansvaret for at identificere de patienter, der kan flyttes. Flowkoordinator beslutter hvilke afsnit patienterne skal flyttes til. Plejepersonalet på 202A melder patienten til de pågældende afsnit

 

 

 

 

  1. 3. I de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at flytte til andre afsnit, vil aftalen om lånesenge i kirurgien blive aktiveret

 

  1. 4. Er dette pga. belægning ikke muligt, vil afdelingsledelserne skulle aktiveres.

 

Aftalen er gældende indtil 1. juni 2023, hvor det forventes, at plejepersonalet på 202A kan varetage plejefunktionen af NIV-patienter og samtidig deltage ved overbelægning.

 

Aftaledokumentet er lavet af: Medicinsk Afdeling, Afdeling for Hjerte- og Hormonsygdomme, Afdeling for Anæstesi og Intensiv, Kirurgisk- og Akutafdelingen d. 12. marts. 2023.