Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektiv Skulder-, albue- samt håndkirurgi på Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

 

Formål

At sikre målrettede, sammenhængende og effektive patientforløb samt sikkerhed i opgaveløsning.

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver den administrative arbejdsgange for skulder-/albue- samt håndpatienter til elektiv operation i Aalborg mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø og Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg, Aalborg Universitetshospital

 

Arbejdsgang

 • • Cheflægen i Aalborg finder en operationsdag ca. pr. måned, der tilstræbes at gælde tre måneder frem, dog ikke omfattende nedlukningsperioder. I praksis vil et fagområde i Aalborg skulle afgive operationskapacitet, og det tilstræbes at dette veksler mellem fagområderne, der anvender LAF stuer.

 • • Hvis der ikke er booket patienter fem hverdage forud for OP-datoerne, tilbageføres lejerne til de fagområder, som har afgivet lejerne mhp. optimal udnyttelse af OP-kapacitet.

 • • Cheflægen orienterer om operationsdage til Farsø OP-booking via mail: farsoopbookingsekretaerer@rn.dk

 

Farsø - sekretariat:

 • • Koordinerer operatør og operationsdag.

 • • Håndterer patientliste over skulderpatienter til operation i Aalborg i NordEPJ – ”Far OP Skulder i Aalborg”.

 • • Kontakter Operationsafdelingen i Aalborg ift. bestilling af relevant udstyr etc. (dette kan også gøres af operatøren)

 • • Sørger for, at der foreligger anæstesisamtale, relevante blodprøver - herunder BAC-test, som skal være gældende for operation i Aalborg.

 • • Kontakter patienten ugen før planlagt OP-dato med information om at gå på nærmeste sygehus dagen før operationen (hvis OP mandag, så fredag) mhp. blodprøvetagning.

 • • For Skulder gælder:

  • • Senest en uge før operationsdato kontaktes sekretær i Sår fagområdet, Aalborg, via oprettelse af opgave til ALBOSAAR-SEKRETÆR med oplysning om dato og klokkeslæt for aftalt operation mhp. indkaldelse.

 • • For Hånd gælder:

  • • Senest en uge før operationsdato kontaktes sekretær i Tumor fagområdet, Aalborg, via oprettelse af opgave til ALBOTUMOR-SEKRETÆR med oplysning om dato og klokkeslæt for aftalt operation mhp. indkaldelse.

 

Aalborg - sekretariater:

 • • Sår-/Tumor fagområdets sekretærer booker operation, indkalder patienten og skriver operationsnotatet.

 • • Sengeafsnittet indlægger patienten, skriver notater, udfærdiger epikrise/overflytningsnotat og overflytter patienten til Farsø, hvis patienten ikke kan udskrives direkte fra Aalborg.

 

Subakutte operationer i forbindelse med ferienedlukning i Aalborg

 • • Fællesvisitationen i Aalborg orienterer Farsø via farsoopbookingsekretaerer@rn.dk om nedlukningsperioder og særlig visitationsretningslinje i den forbindelse.

 • • I nedlukningsperioder kan der fra Farsø sættes skulder-/hånd-patienter på den subakutte visitationsliste – dette foregår via opgave til ALBOFÆLLESVIS-SUBAKUTTE-OP-TIDER med oplysning om operationskode, indikation, operatør, evt. ønske til dag/uge.

 • • Fællesvisitationen opdaterer visitationslisten med relevante oplysninger.
  Visitation til subakut operation i Aalborg foregår ugentligt op til og i nedlukningsperioder.
  Visitationen foregår i en prioritering af indmeldte patienter, i sammenhæng med øvrige fagområder og med hensyntagen til belægningssituationen og den akutte aktivitet.

 • • Fællesvisitationen melder tilbage til Farsø via farsoopbookingsekretaerer@rn.dk med orientering om tildelte OP-tider mhp. klargøring til OP jf. ovenstående.

 • • Opgavefordelingen i forhold til indkaldelse se afsnittet ”Aalborg – sekretariater”

 

 

Målgruppe – modtagelse

Cheflægen i Aalborg

Hånd- og skulderlæger i Farsø

Fællesvisitationen i Aalborg

Lægesekretærer i hhv. Sår-/Tumor fagområdet i Aalborg samt lægesekretærer i Skulder-/Hånd fagområdet Farsø

Plejepersonalet i sengeafsnit Farsø og Aalborg samt Operationsafdelingen i Aalborg