Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Profylakse til opioidinduceret obstipation

 

Beskrivelse

Det er forventeligt ,at patienter hyppigt bliver forstoppede umiddelbart efter operation.

Der er en række faktorer, der bidrager til det.

 

Ydre forandringer som fx faste, kostændringer, dehydrering, psykisk pres og inaktivitet kan øge tendens til obstipation.

Anæstesi og den kirurgiske varighed øger risikoen for postoperativ obstipation. Morfin og morfinlignede præparater

Når opioiderne binder sig til receptorerne i tarmen, reduceres dannelse af væske og enzymer fra mavesæk, bugspytkirtel og galdeblære.

Morfin nedsætter/hæmmer tarmens bevægelighed, væsken trækkes tilbage. Samlet medfører det betydelig reduktion af væske i tarmen og dermed bliver tarmindholdet tørt og knoldet.

Morfin relateret obstipation, er en bivirkning, der sjældent aftager af sig selv og skal altid behandles med afføringsmidler.

 

Profylakse mod obstipation ved opstart af opioid behandling:

BASIS BEHANDLING

MOBILISERING

VÆSKE

FIBRE

 

Afføringsmidler virker på forskellige måder på tarmindholdet eller på tarmens bevægelser.

Visse typer virker primært på væske i tarm, mens andre især virker på peristaltikken.

DER BØR ALTID GIVES EN KOMBINATION AF PERISTALTIKFREMMENDE OG BLØDGØRENDE

(OSMOTISK) LAKSANTIA

 

Der er ingen grund til at bruge flere præparater fra samme gruppe samtidigt.

 

Tygning af sukkerfri tyggegummi stimulerer nerver i fordøjelsessystemet og sætter gang i de peristaltiske bevægelser i fordøjelsessystemet. Det er tidlige vist, at der er effekt på hormonproduktion og spytsekretion.
Tyggegummi og sveskejuice bør tilbydes rutinemæssigt efter operation.

 

På OP-dagen gives

 • • Toilax 10 mg om aften

 

 

1.dag postoperativt

 • • Tbl Magnesia 500 mg 2 stk om morgen + Toilax 10 mg om aftenen

 

 

2.dag postoperativt

 

 • • Tbl Magnesia 500 mg 2 stk om morgen + Toilax 10 mg om aftenen

Der kan gives sup. Dulcolax , om formiddag

 

 

3.dag postoperativt

 • • Tbl Magnesia 500 mg 2 stk om morgen + Toilax 10 mg om aftenen

 • • Movicol behandling 1 brev x 3 dgl

 

Ved manglende afføring , om aftenen må der gives:

Olyeklyx: max 1 klyx á 250 ml / døgn
Kan gentages efter 1 døgn indtil ønsket effekt

Gives langsomt på rektalsonde (min. 15 min), eller via dråbsæt over 4 timer

Gives om aftenen, efterfulgt af fosfatklyx næste morgen, som kan gentages efter yderligere 24 timer

Kan gives via stomi.

 

Hos voksne med vedholdende obstipation, og når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt, kan overvejes opioidantagonister.

Opioidantagonister /Relistor SKAL ALTID LÆGEORDINERES Peristaltikfremmende på opioid-sløve tarme Efter s.c. injektion virkning efter ½-4 timer

 

OBS Hvis patienten har tynd mave blandet med små knolde , så er patienten massivt forstoppet, og patienten skal tømmes ud.

Her bruges Movicol , som tømmer tarmen for den hårde afføring over nogle dage. Movicol kur som er 8 breve Movicol indenfor 6 t

 

4. dag postoperativt

Hvis forsat ingen afføring, udføres palpation af abdomen og evt rektaleksploration (for at udelukke ileus/subileus)

Lægen afgør om der er indikation for yderligere udredning med CT-skanning af abdomen, obs. ileus.

 

Generelt

Patientens erfaring med laksantia kan med fordel inddrages ved planlægning af behandling

 

Magnesia er kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion i disse tilfælde anvendes enten laktulose eller Movicol/ Gangiden.

 

Når der er gang i maven seponeres peristaltikfremmende laksantia .

Det kan være hensigtsmæssigt at fortsætte med osmotisk virkende laksantia under opioide-behandling .

 

Definition af begreber

Obstipation defineres af patienten selv eller som to eller flere af følgende punkter:

 • • afføring tre eller færre gange pr.uge

 • • unormalt meget pressen for at få tømt tarmen

 • • hård og knoldet afføring

 • • følelse af ufuldstændig tømning

 

Symptomer ved obstipation

 • • kvalme

 • • madlede

 • • opkastning

 • • nedsat appetit

 • • abdominale smerter

 • • sved, oppustethed

 • • almen utilpashed

 

Anamnesen:

Laves af sygeplejerske ved indlæggelsen og omhandler:

 • • afføringsvaner, er der speciel vane ( avislæsning, stilling … )

 • • hvor ofte er der afføring, og på hvilke tidspunkter af dagen fungerer det bedst

 • • hvornår har der sidst været afførring

 • • er der aktuelt obstipation/anvendes der laksantia i forvejen

 

 

Sygeplejen :

Informere patienten om, at vi dagligt spørger til afføring.

Patientens tarmfunktion observeres og beskrives daglig i EPJ. OBS fysisk aktivitet (mobilisering) og drikkevarer (væskeskema)

Ud fra anamnesen tages der hensyn til patientens vaner omkring defækationssituationer

 

Indikatorer og tærskelværdier

Mål

 • • At patienten. undgår postoperativ obstipation og de gener som dette medfører

 

 • • At patienten tilbydes relevant behandling i forbindelse med obstipation og hermed reducerer antallet af patienter med postoperativ obstipation

 

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og plejepersonale

 

Formål

 • • Sikre at pleje personalet har den nødvendig viden om obstipation og profylakse og håndterer denne efter instruks

 

Problemstilling

Obstipation er en af de hyppigste bivirkninger i forbindelse med kirurgi, imobilisering og opioid behandling.

Obstipation er forbundet med subjektive gener og kan forårsage en række komplikationer for patienten og forlænge indlæggelsestiden.

 

Metode

Beskrivelse af anvendt strategi for at finde frem til anbefalinger af fokuserede spørgsmål, strategi for sy- stematisk litteratursøgning, udvælgelse/vurdering af litteratur, drøftelser osv. Fokuserede spørgsmål om- handler elementerne: hvilke patienter drejer det sig om? - hvilken intervention drejer det sig om? - hvad er alternativet til interventionen samt hvilken effekt er der tale om.