Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Angiografi og embolisering (præoperativt)

 

Beskrivelse

Den bedste effekt af embolisering opnås ved at lave indgrebet (embolisering ) 4-48 timer præoperativt.

 

Indikation og behandling aftales mellem speciallæge og neurointerventions afdelingen

(Kontakt læge på neurointerventions sektion, Radiologisk Afdeling, Svetlana Rudnicka tlf 97 66 51 65 /25 54 59 26 )

Indgrebet foregår på A-grafi rummet , Røntgenafdelingen, stue 9, lokal nummer 97 66 52 19

 

Relative kontraindikationer Cave kontrast

Ved kontrast allergi kontaktes narkoselæge

 

Forundersøgelse :

 • Patienten informeres om behandlingsplan af speciallæge/ortopæd og samtykke indhentes

 • Elektronisk henvisning sendes til neurointerventions sektion, Radiologisk Afdeling (OBS evt. markere som akut)

 • Notat skrives i journal

 • Patienten informeres om evt . præoperativ pause med antitrombotisk medicin

 • Diabetes patienter med påvirket nyrefunktion skal pausere Metformin 48 timer før undersøgelsesdagen

 

Sygeplejerske i O ambulatorium bestiller relevante blodprøver
(væsketal,P-carbamid ,Trc, S-eGFR , Koagulationsstatus/DIC, Infektionstal, B-Type )

 

Informere patienten:

 • • at behandling foregår i LA+ evt sedation (vurderes under indgrebet)

 • • om mødetid og sted ( afd O2 kl 08.00 )

 • • undersøgelsestidspunkt

 • • at pt skal møde fastende (6 timer faste, og klar væske ind til 2 timer for undersøgelse )

 • • at pt skal have fjernet behåring i begge lysker, dagen før undersøgelse

 • • at pt. møder behandlende radiolog først på behandlingsdagen på Røntgenafdelingen

 • • at medbringe vanlig medicin i original emballage

 

Til patienter med behov for ekstra samtale / information fra røntgenlæge, kan der arrangeres samtale hver ons- dag ) via sekreter Mette Brix Kjelgaard, 97 66 24 71 Neurokirurgisk Ambulatorum.

 

Blødprøver må være op til 7 dage gamle (hvis de er normale )
Normalområder for blodprøver:

• APTT: 25-38

• INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

• Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

• P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

• eGFR: > 60

• Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

• Kalium: 3,5 – 4,6

• Natrium: 137 – 145

Hvis S-eGFR er under 60 kontakter ambulatoriesygeplejersken patienten telefonisk og opfodrer denne til at drikke rigeligt væske og hvis patienten tager Metformin skal denne pauseres 48 timer forud for undersøgelsen.

 

Ved AK behandling må INR højst være 2 og højst 1 døgn gammel.
Marevan pauseres i 3 dage

Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Brilique pauseres i 5 dage

Ingen pause med antitrombotisk medicin : Clopidogrel,Magnyl ,Prasugrel,Ticagreol

(Medicin pauseres, hvis indikation stillet af ortopædkirurgi fx præoperativ pause )

 

Aktuel journal

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføres digitalt.

 

Radiologiske undersøgelser

  • • er individuelt

 

 

Sygeplejehandlinger på undersøgelsesdagen

Kontrollerer:

 • • om fastetid er overholdt

 • • om en evt. pause med antikoagulations medicin og Metformin er overholdt

 • • blodprøver tjekkes (ved afgivelser kontaktes neurointerventions sektion, Radiologisk Afdeling 97665165 eller 97665219)

 • • Hvis patienten er i Marevan behandling, INR bestilles (Hvis INR 2 og over 2 kontaktes

røntgenlæge :97665165 )

 • • tjekke patienten i lyske om behåring er fjernet og tjekke mhp evt. svamp (ved tegn på svamp kontaktes røntgenlæge 97665165 eller 97665219 )

 • • lyserød venflon anlægges

 • • BT, puls og temperatur måles

 • • Anæstesitilsyn (narkoseskema laves og vagthavende narkoselæge kodes)

 

Præmedicin

Aftales med Anæstesi Afdeling

 

Vanlige morgenmedicin må tages

 

Påklædning

  • • Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper.

  • • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

  • • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

  • • Evt. medbring poser til briller og tandprotese

  • • Evt. journal og billeder fra andre sygehuse, der ikke kan overføres digitalt

  • • Label, både med adresser og stregkoder

  • • Evt p.n. medicin som astmaspray/ nitroglycerin medbringes


Patienten skal have ladt vandet kort før afhentning

Patienten kører til og fra undersøgelsen i en seng.

 

For yderligere informationer vedrørende forløbet på neurointerventions sektion, Radiologisk Afdeling henvises til følgende link:

Neurointervention - Spinal a-grafi med evt. embolisering (rn.dk)

 

Efter behandlingen

 

 • • T.l. i 2 timer efter undersøgelsens afslutning (bækken anvendes i TL-perioden)

 • • Patienten må spise og drikke efter undersøgelse

 • • Patienten skal drikke 2 l væske resten af døgnet

 • • Hovedgærdet må max hæves 10-15 grader

 • • roligt rygleje, må ikke løfte hovedet, eller arme op over skulderhøjde

 • • ved evt hoste så vidt det er muligt forsøge at undgå at bruge mavemusklerne

 • • E.l. efter 2 timer under forsat observation i 2 timer

 • • Må ikke være alene det første døgn

 • • Må ikke køre bil resten af dagen

 • • Plastret over indstiksstedet fjernes dagen efter

 • • Fysisk anstrengelse skal undgås det første døgn (løfterestriktioner : max 1-2 kg i hver hånd det næste døgn )

 • • Ved Metformin-behandling (Hvis eGFR under 60, blodprøver hos egen læge før opstart med Metformin)

 

Komplikationer under indlæggelse (blødning/ hæmatom )

Indtil kl 15.30 kontaktes røntgenlæge på tlf 97 66 51 65
Efter kl.15.30 kontaktes O-bagvagt

 

 

Indikatorer og tærskelværdier

At afbryde blodforsyningen til et bestemt område (typisk tumor, metastaser, akutte situationer som fx blødning )

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og plejepersonale

 

Formål

Forløbeskrivelse og vejledning for elektivt indlagte patienter til præoperativ angiografi og evt. embolisering