Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Åben indlæggelse for udvalgte patienter tilknyttet Team for lindrende behandling, Thisted

 

Beskrivelse

Samarbejdsaftale gældende fra 26. april 2023

Formål og målgruppe:
Udvalgte patienter tilknyttet Team for lindrende behandling, Thisted (TLB), kan tildeles åben indlæggelse ved konkret vurdering. Det vil således dreje sig om alvorligt syge og/eller døende patienter med komplekse palliative behov, der vurderes at have behov for tæt kontakt til en sygehusafdeling mhp. pleje og behandling. Nærværende aftale tilsikrer, at indlæggelse kan ske i regi af Medicinsk Afdeling M5, Aalborg UH, Thisted.

Beskrivelse:
Læge ansat i TLB Thisted har beslutningskompetencen til at tilbyde patienten åben indlæggelse.
Beslutningen sker ved drøftelse med den ledende overlæge for medicinsk område eller cheflæge for Medicin og Akut, Thisted.

Når patienten tilbydes åben indlæggelse:

  • • TLB-læge dokumenterer “åben indlæggelse” i journalnotat med angivelse af varighed og det påtænkte formål med at tildele åben indlæggelse.

  • • “Åben indlæggelse” noteres i OBS-ikonet i NordEPJ.

  • • Egen læge informeres ved epikrise eller korrespondance.

  • • Hjemmesygeplejen informeres ved korrespondance/udskrivelsesrapport eller lignende.

  • • Patienten informeres og medgives patientinformation vedrørende åben indlæggelse.


Når patienten anvender åben indlæggelse:

  • • Patient, pårørende, egen læge, hjemmesygeplejerske eller palliationssygeplejerske kontakter Akutmodtagelsen, tlf. 97 65 05 43, og laver aftale om indlæggelse. Sygeplejerske i Akutmodtagelsen kan eventuelt sparre med TLB-læge i dagtid eller medicinsk bagvagt i vagttid. Medicinsk bagvagt kan uden for almindelig dagtid kontakte den regionale palliationsvagt, se nedenstående link.

  • • Patienten informeres om at møde op i Akutmodtagelsen.

  • • Sygeplejerske i Akutmodtagelsen rekvirerer transport ved AMK, hvis patienten har behov.

 

Når indlæggelse er aftalt:

  • • Patienten modtages jf. gældende retningslinjer.

 

Nyttige links:

Dokumentation af åben indlæggelse i NordEPJ (rn.dk)
Palliativ vagt- og rådgivningsordning - sundhed.dk