Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeinstruks ved anlæggelse af morfinpumpe til palliation og behandling af kroniske smerter

 

Formål

At sikre en sikker og kvalitativ behandling, pleje og observation af patienter, der har fået indopereret en morfinpumpe.

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Patienter i palliativ behandling med svære kroniske smerter, hvor anden behandling ikke er tilstrækkelig effektiv eller giver uønskede bivirkninger.

Definition af begreber

Operation: Operationen foregår i general anæstesi. Morfinpumpen placeres subkutant på højre eller venstre side af abdomen. Et tyndt kateter føres fra pumpen ind og op i spinalkanalen, hvor morfinen afgives kontinuerligt. Pumpen sættes i gang i forbindelse med operationen.

Morfinpumpe: Pumpe, der anvendes til spinal smertebehandling.

Pumpen fyldes peroperativt med morfinblanding. Morfin passerer blodhjernebarrieren dårligt og ved intrathekal administration har morfin en direkte vej til nervecellerne i rygmarven og kan derfor anvendes i lavere dosering og med færre bivirkninger. Patienten får en fjernbetjening, og kan selv administrere p.n. doser udover den kontinuerlige dosis.

Præoperativ

Klargøres til operation i Neurokirurgisk Ambulatorium

Samtale med operatør

Blodprøver/EKG

Anæstesitilsyn

Pause evt. blodfortyndende medicin

Sikre, at palliativ læge fra Palliativt Team/Tværfaglig Smertecenter vil reducere vanlig smertestillende medicin 1 døgn før operation, samt ajourføre medicin og operatøren ajourfører medicin i Columna modul peroperativt

Stillingtagen til om hjælper/familie er medindlagt

Obs UVI / Urin stix

Obs huden på ryg og abdomen

Præ- og postoperativ behandling og pleje

Antibiotisk IV behandling – standardordinationspakke DELEGERET NEUROKIR MORFINPUMPE +/- PENICILLIN-allergi. Gives første gang præop. i NHH senest kl. 7.15 på operationsdagen, i alt 4 doser IV. Herefter peroralt i 3 døgn.

Gøres klar til op efter generelle instruks inkl. præmedicin.

Efter op er patienten på opvågningen til vanlig opvågning min. 2 timer. Herefter til sengeafsnit NHH i ca. 3 dage.

Tromboseprofylakse i form af TED og fra 24 timer efter operationen opstart af Fragmin i minimum 2 døgn, som ordineres på operationsdagen ifm. operationsbeskrivelse af operatøren.

Monitorering og observationer:

Bevidsthed, bliver pt sløv?

Respirationsarbejde og –frekvens: Første 4 timer efter ankomst til NHH: observeres hver time. Herefter x 8 dagligt, mens pt er indlagt.

Saturation: hver time de første 4 timer efter ankomst til NHH: Herefter x 8 dagligt mens pt er indlagt.

TOKS X 2 og efter algoritme medmindre tegn på overdosering, da hyppigere.

Forbinding på abdomen og på ryggen observeres for blødning.

Huden observeres for væskeansamling (CSF) omkring pumpen.

 

Behandling og pleje:

Smerter og kvalme vurderes og behandles i følge afdelingens instruks.

Patienten må spise og drikke frit, hvis ikke andet er ordineret.

Lejring efter anbefaling, se nedenstående.

Sårpleje - Forbindingen skiftes efter 24 timer eller ved gennemsivning. Cikatricen observeres løbende for rødme, hævelse og sivning. Der skal være forbinding på i minimum 3 dage.

Generel postoperativ sygepleje og observationer.

Lejring/mobilisering efter indoperation af morfinpumpe:

Patienten må ikke mobiliseres ud af sengen de første 24 timer efter operationen. De første 24 timer må patienten have eleveret hovedgærde op til 30 grader. Patienten skal have hjælp til lejringer de første 24 timer, således der ikke opstår vrid/belastning omkring kateter og pumpe.

Der anbefales roligt regime efter 1. døgn.

Der anbefales at pt de første 4 uger undgår kraftige vrid i ryggen, undgår at bøje mere end 90 grader i hofte samt undgår foroverbøjning af kroppen i siddende stilling. Dette skyldes, at kateteret kan flytte sig i den første tid, indtil det omsluttes af arvæv.

 

Overdosering:

Patienterne observeres under indlæggelsen for overdosering. Symptomer på overdosering er kvalme, pin-point pupiller, træthed samt sløvhed/nedsat bevidsthed, lavt BT og evt. respirationsdepression.

Behandling er symptombehandling og nedsættelse af dosis fra pumpe.

Vagthavende kontaktes straks.

Der sikres frie luftveje og respiration understøttes.

BT måles hvert kvarter.

Hvis respiration er påvirket, da kontaktes neuroanæstesi direkte.

Naloxon i.v indgift: Naloxon 1,2-2 mg i.v. indgives straks. Kan gentages hver 4. times mellemrum for at opretholde adækvat vejrtrækning.

Vagthavende kontakter operatør mhp. ændring af morfindosis i pumpen.

Underdosering:

Hvis dysfunktion af pumpe kan der opstå underdosering. Symptomer kan være øgede smerter.

 

Ansvar for pumpen:

Pumpen fyldes og programmeres peroperativt. Operatør er under indlæggelse ansvarlig for justering af morfindosis sammen med Palliativt Team/Tværfagligt Smertecenter. Det er Palliativt Team/Tværfagligt Smertecenter, der programmerer pumpen.

Udskrivelse ca. 3. dagen:

Operatør planlægger udskrivelsen

Informationer om symptomer på overdosering (træthed/sløvhed) samt underdosering (flere smerter)

Fysiske restriktioner (de første 4 uger) obs. om behov for øget/ændret hjælp i hjemmet

Suturer fjernes efter 10 dage ved egen læge (ved behov: i Neurokirurgisk Ambulatorium eller ved hjemmesygeplejerske)

Sikre at der er udleveret ID-kort til tegnebog samt manual fra Medtronic (udleveret af OP- sygeplejerske ifm op).

Informationer om tegn på infektion.

Udskrivende læge afstemmer FMK – obs plan for opstart hvis blodfortyndende behandling

”Tak for denne gang” med tlf. på diverse kontakter

 

Plan for opfølgning hos Palliativt Team/Tværfagligt Smertecenter

Efter udskrivelse følges patienten i Palliativt Team/Tværfagligt Smertecenter, hvor ansvarlig læge eller sygeplejerske programmerer samt genfylder pumpen. Hvis der opstår komplikationer eller spørgsmål i forhold til morfindosis henvises til Palliativt Team/Tværfagligt Smertecenter.

 

Patienter kan ved behov kontakte deres kontaktlæge i Palliativ Team:

Helle Bjørn Larsen: 24666994. Mandag – torsdag: kl. 08.00-15.30. fredag: kl. 08.00- 15.00

Klaus Bitch Jakobsen: 41785806. Mandag – torsdag: kl. 08.00-15.30. fredag: kl. 08.00- 15.00

Uden for telefontid: Palliative vagt: 97660747

 

Patienter kan ved behov kontakte deres kontaktlæge i Tværfagligt Smertecenter:

Læge Ewa Leonard 976 62030. Mandag-torsdag 9.00-14.00; Fredag 9.00-13.30

Hotline 24452104. Tirsdag-torsdag 12.00-12.30

 

Generelt:

Ved komplikationer til operationen kontaktes neurokirurgisk vagthavende.

 

 

 

 

MR-scanning

Pumpe og kateter kan MR-scannes med op til 3 tesla, men skal tjekkes bagefter af HG, PO eller PS i Neurokirurgisk Amb. ( OBS MR bestilles på AUH Syd, en dag, hvor en af disse er tilstede).

 

Lejring/mobilisering efter udskiftning af spinalkateteret:

Samme regime som efter indoperation af morfinpumpe.