Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oplæring i Elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter

 

Elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter er et alternativ til den manuelle procedure. Én autoriseret sundhedsperson kan udføre kontrol inden blodtransfusion, når der anvendes elektronisk opsætningskontrol.

Det er væsentligt, at personale er indforstået med vigtigheden af, at patienten oplyser cpr-nummer og navn og dette stemmer overens med ID-armbånd og det kun er ”cpr-nummer-stregkode” på ID-armbånd, der må scannes ved den elektroniske opsætningskontrol. For ambulante patienter, se instruks.

Oplæring

Oplæring i elektronisk opsætningskontrol af blod pågår på egen afdeling. Før den elektroniske opsætningskontrol af blodkomponenter udføres skal video ses og instruks læses.

 

 

  • • Den/de første, der er på oplæring på en afdeling, skal støtte sig til video og instruks og kontakte KIA ved tvivlsspørgsmål. Ved efterfølgende oplæring, kan elektronisk opsætningskontrol demonstreres af en kollega med erfaring i proceduren.

 

  • • Proceduren kan foretages under supervision af en kollega med erfaring i proceduren.

 

 

Kontakt KIA

Telefon 24476218, som transfusionskonsulenterne besvarer. Ellers sendes en mail til transfusion@rn.dk, som besvares løbende.
 

Ved tvivl eller problemer med netværk, anvendes den manuelle procedure. Findes i Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland afsnit 8.

 

Gentræning

Video med fordel ses på ny.