Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hørescreening på Neonatalafsnit 12 og 13/sygepleje  

 

Hørescreening er et tilbud til alle danske nyfødte børn, og har været et tilbud siden 2004 – se endvidere Sundhedsstyrelsens retningslinier:

 

Alle nyfødte børn, der er indlagt på Neonatalafsnittet mere end 5 døgn skal screenes med OAE-test (Oto Akustisk Emission) og AABR test (automatisk hjernestamme audiometri)  
 

Herudover skal alle nedennævnte børn henvises til videre opfølgning på høreklinikken. Henvisningen sendes på mail af hørescreenings sygeplejersken i forbindelse med screeningen. Det noteres i mappen og i Clinical, at det er gjort.  

 

 

  • • Neonatal intensiv behandling i mere end 5 dage (her defineret som respirator eller kølebehandling)

  • • Intrauterin infektion (Rubella, cytomegali, toksoplasmose)  

  • • Gestationsalder < 32 uger  

  • • Moderat/svær asfyksi (cerebrale symptomer varende mere end 2 uger).   

  • • Icterus (udskiftningstransfusionskrævende)  

  • • Ydre ører/ansigtsmisdannelser og syndromer, hvor hørenedsættelse kan være et delsymptom.  

  • • Kromosomanomalier og mistanke herom inkl. læbe/ganespalte  

  • • Gentamicinbehandling mere end 5 døgn, altid rescreenes efter Gentamicinbehandling.  

  • • Meningitis purulenta og encephalitis (henvises med det samme, vi behøver ikke teste) 

  • • Disponering til arveligt høretab i barndommen  

 

Ovenstående børn i denne risikogruppe indkaldes af Høreklinikken, indkaldelsestidspunkt afhænger af problemstillingen.

 

Hvordan udføres undersøgelsen:   

Barnet får en lille blød øreprop i øret og igennem den bliver der sendt kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko og en computer aflæser, hvordan barnets øre reagerer på lyde. Undersøgelsen kaldes en OAE-test (Oto Akustisk Emission)  

Ved den udvidede test – AABR (Automatic Auditory Brainstem Response) får barnet udover øreproppen også påsat 3 små sensorer anbragt på hovedet. Computeren måler dermed hjernens reaktion på kliklydene.  

 

Screening bør udføres i lokaler indrettet til formålet, da der kræves rolige omgivelser uden forstyrrende støj. Under testen er det vigtigt, at barnet er i ro. Det foregår bedst, når barnet sover.  

 

Hvis barnet udskrives til hjemmet før det er 48 timer gammelt og derfor ikke har fået foretaget en hørescreening, skal jordemoder på Barselshotellet kontaktes på lokal 62001 (97662001). De vil efterfølgende kontakte forældrene med en ambulant tid.

 

Hvis barnet er over 48 timer gammelt og udskrives en dag, hvor ingen Neo-screenere er på arbejde, må vi gerne kontakte Barselshotellet med en forespørgsel om familen må gå omkring dem og blive screenet inden de går hjem.

 

Der er på Neonatalafsnittet ansat sygeplejersker med klinisk funktion som hørescreenere. Hørescreeningssygeplejersken informerer forældrene i de tilfælde, hvor undersøgelsen ikke bestås og videre henvisning til høreklinik er påkrævet.  

Ved udskrivelse/overflytningen registreres det i EPJ om barnet er hørescreenet eller ej.   

Det skal noteres om det er højre, venstre eller begge ører der er refer på.  

 

Der skal kun forsøges 2 gange – efter anden ”refer” skal der henvises, da der er større risiko for falsk pass ved gentagne forsøg.  

 

Henvisning til Høreklinikken/Audiologisk Afd.  

Hvis barnet ikke består undersøgelsen foretaget på neonatalafsnittet, skrives henvisningsmail til høreklinikken, se mappe for mailadresse og hvilken information mailen skal indeholde. Dette gælder som sagt også hvis barnet tilhører risikogruppen og skal henvises til videre opfølgning. Henvisning skal indeholde navn, cpr, GA, risikofaktorer, forældres navn og telefonnummer.  

 

Formål  

Instruksen har til formål at informere sundhedspersonalet på afsnittet om proceduren omkring hørescreening. Dermed kan denne viden viderebringes til forældre og pårørende, så de føler sig trygge ved proceduren og baggrunden herfor.  

 

Påvisning af evt.  én- eller dobbeltsidig permanent hørenedsættelse > 30 dB i taleområdet hos nyfødte børn.