Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af værdigenstande i Akutmodtagelsen

 

Ansvar for værdigenstande

Vågne og bevidsthedsorienterede patienter er som udgangspunkt ansvarlig for egne medbragte værdigenstande og personlige ejendele. Dog er det vigtigt at alle værdier fra patienter som modtages som akutkald og traumekald, optælles og afleveres i informationen, uanset patientens bevidsthedsniveau. Optælling sker med to medarbejdere.

Såfremt der er en registreret ægtefælle med på afdelingen, skal personalet opfordre til, at værdier og andre unødvendige ejendele tages med hjem.

 

Ved medbragte værdigenstande fra patienter indbragt til akutbehandling skal følgende beskrivelse følges:

 

  • • Optælling af værdigenstande skal ske ved min. 2 personers deltagelse.

  • • Værdigenstandene skal registreres på blok ”Fortegnelse over medbragte ejendele tilhørende” som findes i medicinrummet, derudover skal der dokumenteres i NordEPJ det kontante beløb, under sygeplejeanamnese ”Viden og udvikling”. Der skal kvitteres, med synlig brugerkode, af 2 personale i blokken.

  • • Er der værdibeløb/ kontantbeløb større end 1000 kr., skal værdierne afleveres, hurtigst muligt, af 2 personer til informationen. Er det ikke muligt at aflevere dette inden for kort tid, skal værdierne opbevares på bordet inde i medicinerrummet og afleveres ved først givne lejlighed.

  • • Ved fejlskrivning på blokken sættes et stort kryds på siden, hvorefter der dokumenteres på et nyt gennemslag i blokken. Der må ikke fjernes sider fra blokken.

  • • Ved udlevering af værdigenstande til nærmeste pårørende må dette kun ske til registreret ægtefælle.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ansatte i Akutmodtagelsen.

Formål

Formålet er at:

  • • • Sikre patientens værdigenstande

  • • • Sikre en ensartet registrering og dokumentation af værdigenstande og personlige ejendele

 

Problemstilling

Patienter medbringer ved indlæggelse ofte både værdigenstande og personlige ejendele. Begge dele kan repræsentere store værdier både i forhold til affektion og økonomi. Mange patienter har forløb, der går på tværs. Dermed øges risikoen for at værdier bortkommer. På den baggrund er det vigtigt, at personalet tager vare på både værdier og ejendele. Der er en del indberetninger om bortkomne værdier/ejendele, som resulterer i anmeldelse.