Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til ITA RHN Hjørring i sommer perioden 2023 – perioden 01.05. – 31.08.2023

Beskrivelse

ITA RHN Hjørring har en kapacitet på op til 7 patienter. Denne kapacitet bevares i sommerperioden 2023, ved hjælp af eksterne og interne vikarer. Pga den udfordrede personale situation på sengeafsnittene, herunder 404, og i forventning om perioder med svær overbelægning på RHN Hjørring generelt, og samtidigt ledige pladser på ITA, kan visitationskriterierne for indlæggelse på ITA ændres på følgende måde:

 

Kritisk syge patienter der ikke har behov for egentlig ITA terapi i form af invasiv respirationsstøtte, cirkulatorisk støtte eller akut dialyse, modtages på ITA, i det omfang der er plads, hvis de skønnes at have gavn af indlæggelse på ITA. Det drejer sig om disse patientgrupper:

  1. 1. Patienten med behov for monitorering eller behandling som kan varetages på ITA, men vanskeligt på patientens stamafdeling.

  2. 2. Fysiologiske parametre tydende på kritisk sygdom (TOKS-kriterier)

  3. 3. Patienter tilhører prædefineret gruppe, hvor udvidet observation og terapi findes særligt gavnligt for patientforløbet, selvom patienterne i udgangspunkt normalt håndteres på sengeafdeling (eks. svær ketoacidose, svær leverinsufficiens, svært dysreguleret væskebalance, visse postoperative patienter m.m.)

 

Er der yderligere ledig ITA-kapacitet kan følgende patienter visiteres:

 

Step up og step down:

 

Step up: Kritisk syge patienter der med en eventuel forværring af den aktuelle tilstand ville opfylde kriterierne for indlæggelse på ITA, modtages som ITA-patienter.

 

Step down: Patienter der er færdig behandlede på ITA, beholdes til udvidet step down behandling på ITA, indtil de kan modtages på stamafdelingen. (Færdigbehandlede ITA-patienter vil stadigvæk skulle flyttes til stamafdelingen akut, hvis det er nødvendigt i forhold til behandlingskapaciteten på ITA.)

 

Det er altid ITA bagvagt (41132) der foretager visitationen. Det er altid sengeafdelingens speciallæge (erfaren HU-læge, hvis der ikke er speciallæge i vagt), der henvender sig med henblik på visitation til ITA.

  • • Det lægelige behandlingsansvar for ITA behandling ligger hos ITA lægen. Øvrig behandlings ansvar er placeret hos de enkelte stamafdelinger som har patienter på ITA.
     

  • • Det sygeplejefaglige ansvar er placeret hos ITA´s plejepersonale ansat i afdelingen for Anæstesi og Intensiv.
     

  • • Daglig stuegang ved stamafdelingen bør være gennemført inden kl 12