Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vedhæftede filer på henvisninger og korrespondancer

 

 

Beskrivelse

Dette er en vejledning til at kunne håndtere vedhæftede bilag til henvisninger og korrespondancebreve i NordEPJ

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til klinisk personale og lægesekretærer.

Definition af begreber

Henvisning: Henvisning er en sundhedsfaglig kommunikation, der sammenfatter vurdering af patientens tilstand og behandlingsbehov mhp. overdragelse af konkret behandlingsansvar i næste led, som kan være sygehus, speciallægepraksis m.v.

Korrespondancebrev: Korrespondancebrev er en klinisk ”e-mail” der anvendes til sikker kommunikation af patienthenførbare informationer af „ad hoc“-karakter

OnBase: Arkiveringssystem, som ligger bagved NordEPJ.

 

Bilag til henvisning

Når henvisninger modtages med en vedhæftet fil, er det muligt at se dette i detaljevisningen på henvisningen.

 

Billede 1

 

 

Herfra er det muligt at klikke på linket, hvorefter et detaljevindue åbner sig indeholdende bilaget.

Billede 2

 

Fra dette vindue er det muligt at åbne vedhæftningen.

 

Bilag til korrespondancebrev

Med overgangen til NordEPJ er det muligt at modtage korrespondancebreve indeholdende vedhæftede bilag. Desværre er det ikke for nuværende muligt at tilgå bilaget på samme måde, som hvis bilaget havde været medsendt en henvisning; der findes ikke et link i korrespondancebrevet som indikerer en vedhæftet fil.

Såfremt det kan udledes af korrespondancebrevets indhold, at der medfølger et vedhæftet bilag, kan dette findes i OnBase via startmenuen. Se pkt. OnBase via startmenuen i afsnittet Mappestruktur i OnBase.

 

Mappestruktur i OnBase

Når en modtaget henvisning eller korrespondancebrev indeholder et bilag, gemmes denne vedhæftning altid i en mappe på OnBase, som enten kan tilgås via blomsten eller via startmenuen hvis nødvendigt. Det er således ikke nødvendigt at printe bilaget ud hørende til f.eks. en henvisning for efterfølgende at registrere bilaget i NordEPJs arkivløsning.

 

 

Onbase via blomsten

Går man til OnBase via blomsten, bliver man ledt over i patientens journal. Det er nødvendigt at gå til mappen Henvisninger for at finde bilaget. I nogle tilfælde er det nødvendigt at kikke to gange på ”Henvisninger” for at åbne mappen. I denne mappe findes bilag modtaget til både henvisninger og korrespondancebreve.

Billede 10

Obs!

Der kan ligge flere filer i denne mappe, og det kan være nødvendigt at scrolle.
Den ældste vedhæftede fil ligger øverst.  
Ved hjælp af antal elementer kan man se hvor mange filer der er liggende i mappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnBase via startmenuen

Via startmenuen kan man også tilgå OnBase.

 

Billede 9

 

Her er det nødvendigt at have sit udgangspunkt i menuen NordEPJ. Under denne menu findes mappen MEDBIN, som indeholder alle vedhæftninger tilknyttet henvisninger og korrespondancebreve. Klik på MEDBIN og indtast dernæst cpr-nummer:

 

Billede 11

 

I detaljevisningen fremkommer dernæst en oversigt over filerne liggende i denne mappe. I kolonnen Dokumentdato vises dato for modtagelse af bilaget.

 

Billede 12

 

 

Dobbelthenvisning

Såfremt der modtages en henvisning, hvor henvisningen blot er sendt fra afsender for at fremsende f.eks. et EKG til en tidligere modtaget henvisning, kan man med fordel anvende funktionaliteten ”Mulig dobbelthenvisning” i NordEPJ. På den måde ”smeltes” to henvisninger sammen.

Se vejledningen om visitation og henvisninger for nærmere info om funktionaliteten.

 

Visitation og henvisning i NordEPJ (rn.dk)