Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Værgemål

Målgruppe – modtagelse

Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det jf. § 5 i Værgemålsloven.

 

Beskrivelse

Anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10 kan fremsættes af

  1. 1) den pågældende selv

  1. 2) dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste

  1. 3) værgen, en skifteværge eller en særlig værge

  1. 4) den pågældendes fremtidsfuldmægtig

  1. 5) den, der har indseende med den pågældendes fremtidsfuldmægtig, og som har tilbagekaldt fremtidsfuldmagten

  1. 6) kommunalbestyrelsen

  1. 7) regionsrådet eller

  1. 8) politidirektøren

 

Hvis en patient ikke kan udskrives til sin hidtidige bolig, og ikke er i stand til at give informeret samtykke til flytning til anden bolig, skal der altid søges værgemål. Dette er som udgangspunkt en kommunal opgave, men hospitalet er pligtig til at levere de nødvendige helbredsoplysninger til brug for ansøgningen. I denne situation færdigmelder sygehuset borgeren efter videregivelsen af de nødvendige helbredsoplysninger til brug for kommunens ansøgning om værgemål (plejeforløbsplan). I undtagelsesvise tilfælde, hvor der er uenighed om behovet for værge, har regionen mulighed for selvstændigt at ansøge om værgemål. Dette afsnit er taget fra ”Samarbejdsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb” august 2014.

Denne kompetence er delegeret fra regionsrådet til sygehusdirektørerne, direktøren for psykiatrien samt kontorchefen i Specialsektoren. Hver især har de så mulighed for skriftligt at videredelegere kompetencen tilpasset det lokale forhold (besluttet på regionsrådsmøde 30. april 2013).

 

Kompetencen til anmodning om værgemål for en patient på Aalborg Universitetshospital er delegeret til hospitalsdirektør Jens Ole Skov og videredelegeret til klinikchefen for Klinik Hoved-Orto. I forbindelse med omstrukturering er der sket ændringer så kompetencen på Aalborg Universitetshospital ligger hos chefsygeplejerske Anne Albeck, Ortopædkirurgisk Afdeling, mail: aal@rn.dk

 

Anmodning om værgemål behandles i Familieretshuset.

 

 

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Socialrådgiverfunktionen på Aalborg Universitetshospital:

 

Socialrådgivere på hospitalet (rn.dk)