Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsendelse af akut/haste præparat fra Central OP, syd til Patologiafdelingen, Aalborg UH

 

Beskrivelse

Denne retningslinje beskriver proceduren ved forsendelse af akutte/haste præparater fra central OP på Aalborg UH Syd til Patologiafdelingen, Aalborg UH Nord.

 

Procedure for forsendelse af præparat til Frys + tørt.

 

  • • Personalet på Central OP adviserer Patologiafdelingen ved at kontakte dem på tlf. 65300

  • • Oplys at præparat er på vej samt patient-id og kontakt tlf. nr.

  • • Bestil afhentning af præparat hos portør – bestilles som ”Anden transport/hasteprøve med en prioritet sat til haster”.

 

Procedure for pakning til forsendelse med taxa

 

  • • Portør henter præparat på OP stue.

Præparatet pakkes i prøverummet i stueetagen (8001#). Præparatet skal pakkes i godkendt transportkasse mærket ”Biologisk aktivt materiale”. Det er vigtigt, at præparatet pakkes ned i det plastik som er i kassen, og at plastikposen i kassen lukkes forsvarligt med den klemme, som forefindes i kassen. Præparatet skal sendes indpakket, således at patientens navn og cpr-nummer ikke er synlige.

Der udfyldes transportseddel ”HASTEPRØVE OP Syd” med information om bestillende speciale samt OP stuenummer. Dette til brug ved bestilling af taxi og til evt. senere identifikation af præparatet samt evt. revision på området. Transportsedlen sættes fast mellem låg og kasse, så den ikke kan bortkomme.

  • • Transportkassen bringes til Informationen Syd

 

Procedure for rekvirering af taxa

 

  • • Portøren informerer en medarbejder i Informationen om, at det omhandler en hasteprøve til Patologiafdelingen, og der skal rekvireres en taxa.

Det er vigtigt at få kontakt, da der kommer andre prøver igennem Informationen som ikke haster og hvor Informationen ikke har en opgave med at bestille taxa. Det er således vigtigt, at man er sikker på, at medarbejderen i Informationen har hørt, set og godkendt det man siger, inden man forlader transportkassen.  

  • • Personale i Informationen bestiller via internetbooking transport hos Dantaxi.

I internetbooking er der forudfyldt angivet afhentningssted og modtageradresse. I note tilføjes information om bestillende speciale samt OP stue nummer ex A-OP st. 3, denne information fremgår på transportsedlen ”HASTEPRØVE OP Syd”.

 

 

Modtagelse af præparat hos Patologiafdelingen

 

  • • Præparatet modtages i Patologiafdelingen til analyse/undersøgelse.

    • • Modtages præparatet ikke som forventet ”efterlyses” den i første omgang i Informationen, der kan oplyse om præparatet er afhentet. Er præparatet afhentet, men endnu ikke modtaget, kontaktes Dantaxi for oplysninger. Informationen samt Patologiafdelingen har kontaktoplysninger, som skal anvendes, når et præparat skal efterlyses.

 

Målgruppe – modtagelse

Denne retningslinje er målrettet det personale, som varetager opgaver i forbindelse med forsendelse af akut/haste præparat til Patologiafdelingen, Aalborg UH, således er det operationspersonale på Central OP (A-OP, M/P OP, O-OP, TV-OP, K-OP), portører, personale i Informationen og Patologiafdelingen.

Formål

At sikre patienterne hurtig og effektiv behandling, på baggrund af korrekt håndtering af prøvemateriale og forsendelse ved diagnostiske undersøgelser. Ved at have en ensartet procedure for håndtering af forsendelse af akutte/haste præparater fra Central OP til Patologiafdelingen minimeres risici for fejl og forsinkelse i forbindelse med, at præparatet skal transporteres fra Aalborg UH Syd til Aalborg UH Nord. Målet er således at sikre hurtig diagnostik og en patientsikker procedure.

Problemstilling

I forbindelse med forsendelse af præparat mellem matrikler, hvor der skal være en effektiv og hurtig arbejdsgang og hvor vi i forbindelse med transport gør brug af ekstern samarbejdspart, har det vist sig væsentligt med en ensartet procedure på tværs af de operationsafdelinger på Syd, der fremsender præparat til diagnostisk undersøgelse hos Patologisk afdeling. Således er proceduren for forsendelse af akutte/haste præparater blevet ensartet og tydelig med henblik på at øge kvaliteten, patientsikkerheden og muligheden for at kunne spore et præparat.

Referencer

https://laboratorievejledning.rn.dk

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar (rn.dk)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser (retsinformation.dk)