Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præseptal cellulitis og Postseptal cellulitis

 

Præseptal / Postseptal

Billede 5

 

Målgruppe

Læger på øjenafdelingen.

Formål

Vejledning til behandling og diagnosticering af præ- og postseptal cellulitis. Hurtig og korrekt behandling skal igangsættes, så potentielle svære komplikationer kan forhindres.

Problemstilling

Præ- og postseptal cellulitis rammer alle aldre, men er især hyppig blandt børn grundet et immaturt immunsystem og tynde ansigtsknogler. Ætiologien bag er ofte spredning fra lokal infektion i f.eks: Sinuitis, lokal hud eller øjenlågs skade, operation, insektbid, hordeolum, dacryocystitis eller tandinfektion. Sinuitis er den hyppigste årsag til postseptal cellulit grundet den anatomiske tætte relation til orbita. Hurtig behandling er vigtig for at undgå frygtede komplikationer som opticuspåvirkning, intracraniel spredning, sinus trombose og abscesdannelse.

Definition

Præ- og postseptal cellulitis er vævsinfektion defineret ud fra placeringen i forhold til det anatomisk af-grænsende orbitale septum. Yderligere inddeling i forskellige sværhedsgrader ved Chandlers klassifikation.

Billede 6

Klassificering:

I Præseptal

 

Postseptal:

II Diffus cellulitis

III Subperiostal absces

IV Orbital absces

V Retrobulbær trombose

 

 

Mikrobiologi

Ved børn under 9 år ses ofte enkelt aerob genese. Ved børn over 9 år samt voksne findes hyppigt blandingsflora med streptokokker, staphylococcus aureus og/eller anaerobe bakterier. Hos immunsupprimerede og ikke vaccinerede børn kan man også se infektion forårsaget af Haemophilus influenzae type B.

Diagnostik

 

Differentialdiagnostiske overvejelser

Nekrotiserende fasciitis (Uforholdsmæssigt mange smerter, TEGN afgrænsningen med tus på huden og følges tæt klinisk og med externa foto) – Lokal instruks Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Inflammatorisk: Wegeners granolumatosis, Kæmpecelle arteritis (GCA), idiopatisk orbital inflammation, TAO, sarcoidosis, dacryoadenitis, myositis, IgG4-Rod.

Allergi

Vaskulære: Anurisme (blødende), Carotis-cavernøs fistel, Sinus-Cavernosus trombe.

Maligne:

 • Primære: Rhabdomyosarcom, Retinoblastom, malignt melanom, leukæmi, lymfom.

 • Metastaser: lunge, bryst, prostata, esophagus og rectum.

Udredning:

Scanningsvalg:

 • Mistænkes postseptal involvering uden neurologisk påvirkning: Bestil CT-scanning af bihuler i CAS- FESS protokol, så får man CT bihuler med kontrast mhp. navigation. (Fra sinus maxillaris til og med sinus frontalis i tynde snit). Husk væsketal mhp. Nyrefunktion.

Obs: ved børn konf. med pædiatrisk BV om der er indikation for scanning.

 • Mistænkes postseptal involvering med neurologisk påvirkning: MR-scanning cerebrum og orbita med kontrast. Husk væsketal mhp. Nyrefunktion.

Prøvetagning:

Biokemi ved svær præseptal eller mistanke om postseptal involvering:

 • CRP, infektionstal med differentialtælling, væsketal.

Podning fra præseptal absces skal foretages ved kirurgisk drænage.

Conjunktivalpodning er sjældent relevant, da uklart om svaret er normalflora/patogenflora.

Bloddyrkning er sjældent positiv. Skal kun tages ved Børn i tilfælde af et af følgende: u-vaccinerede, febrile, alment dårlige, under 2 måneder, høj leukocytose.

Behandling:

Obs husk detumescerende næsespray ved det mindste tegn på rhinitis!

Præseptal

Ved mild præseptal cellulitis vælges peroral antibiotika.

Voksne: Tabl. Amoxicillin + clavulansyre 500/125 mg, 1 stk. x3 dagl.  i 10 dage.

 • Penicillinallergi voksne: Tabl. Roxithromycin 150 mg, 1 stk. x 2 dagl. i 7-10 dage eller Tabl. Clarithromycin 500 mg,1 stk. x2 dagl.  i 7-10 dage.

Børn: Mixtur Amoxicillin + clavulansyre 50/12,5 mg/kg/døgn, oral suspension fordelt på 3 doser

 • Hjælp til dosis: Dosis beregnes ud fra amoxicillin. Hvis præparatet indeholder 50 mg/ml* gælder følgende dosis i skema

*OBS Tjek om styrken er korrekt på præparatet.

Billede 1

Postseptal

Ved mistanke om postseptal cellulitits eller alment påvirkede patienter med præseptal celulitis vælges intravenøs administration.

Voksne: Cefuroxim 1.500 mg x 3 + metronidazol PO/IV 500 mg x 3 (Dækker anaerobe bakterier).

Børn: Cefuroxim 50 mg/kg/dosis x 3 + metronidazol PO/IV 10 mg/kg/dosis x 3. 

Iv behandling ved postseptal cellulitis fortsættes indtil pt er afebril dog min. 4 dage, herefter PO i 1-3 uger.

Ved manglende effekt eller podesvar som ikke er sensitivt, skal mikrobiologisk afdeling konfereres

Steroid: Aktuelt er evidensgrundlaget ikke tilstrækkeligt til at anbefale supplerende steroid behandling. Dog ser det ud til at være ufarligt og at forkorte behandlingsperioden.

Monitorering:

Børn og voksne med præseptal cellulitis kan opstartes i peroral antibiotika og hjemsendes med god information om advarselstegn.

 • Eksterna-foto tages på dag 1.

 • Der optegnes afgrænsning af inflammationen ved vurderingstidspunktet.

 • Kontrol (telefon eller fremmøde) efter 48t.

 • Ved manglende bedring skal Pt revurderes. Skift evt. til IV-behandling.

Indlægningskrævende patienter:

 • Der tages eksterna-foto ved de efterfølgende daglige kontroller i A-team.

 • Daglig biokemi.

Samarbejdspartnere:

Præ og postseptal cellulitis er en tværfaglig problemstilling.

Øjenlægens opgave: Assistance til diagnostik og monitorering samt primær behandling af de milde tilfælde.

 • Under 18 år og behov for IV antibiotika indlægges på Børneafdelingen.

 • Postseptal absces indlægges på ØNH.

 • Pan-sinuit, eller andre ØNH-forhold som kan forklare cellulitis skal tilses af ØNH.

 • Posterior spredning og/eller alment dårlig pt over 18 år indlægges på/tilses af Infektionsmedicinsk afdeling.

Se link til Pædiatrisk national instruks til præ- og postseptal cellulitis hos børn og unge

Reference

 1. 1. Tsirouki T, Dastiridou AI, Ibánez Flores N, Cerpa JC, Moschos MM, Brazitikos P, Androudi S. Orbital cellulitis. Surv Ophthalmol. 2018

 2. 2. Williams KJ, Allen RC. Paediatric orbital and periorbital infections. Curr Opin Ophthalmol. 2019

 3. 3. Shih EJ, Chen JK, Tsai PJ, Bee YS. Differences in characteristics, aetiologies, isolated pathogens, and the efficacy of antibiotics in adult patients with preseptal cellulitis and orbital cellulitis between 2000-2009 and 2010-2019. Br J Ophthalmol. 2021

 4. 4. Jain SF, Ishihara R, Wheelock L, Love T, Wang J, Deegan T, Majerus CR, Oarhe C, Allbery S. Feasibility of rapid magnetic resonance imaging (rMRI) for the emergency evaluation of suspected pediatric orbital cellulitis. J AAPOS. 2020

 5. 5. Ferguson MP, McNab AA. Current treatment and outcome in orbital cellulitis. Aust N Z J Ophthalmol. 1999

 6. 6. Kornelsen E, Mahant S, Parkin P, Ren LY, Reginald YA, Shah SS, Gill PJ. Corticosteroids for periorbital and orbital cellulitis. Cochrane Database Syst Rev. 2021

 7. 7. Bog: Kanski´s Clinical Ophthalmology