Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kategorisering af stråleudsat personale i Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn

 

Kategorisering af personale d. 1. januar 2023

 

CT

 

Personale i betjeningsrum

Modalitet: 4

Risiko: 1

Beskyttelse: 2

Hyppighed: 5

 

Farens alvorlighed = (4x1x2) / 15 = 0,53 (der rundes op til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Personale i undersøgelsesrum

Modalitet: 4

Risiko: 3

Beskyttelse: 4

Hyppighed: 1

 

Farens alvorlighed = (4x3x4) / 15 = 2,1 (der rundes ned til 2)

 

Dette giver samlet set Kategori C.

 

 

Radiografen/røntgensygeplejersken befinder sig i betjeningsrummet under CT-scanning. Radiografen/røntgensygeplejersken udfører yderst sjældent CT-scanninger, hvor patientens tilstand eller undersøgelsens art nødvendiggør ophold tæt på patienten. Hvis det er nødvendigt at være hos patienten under scanningen, anvendes hvor muligt pårørende eller personale fra stamafdeling/anæstesi. Der anvendes relevante værnemidler1 og maksimal mulig afstand.

 

Der nedsættes en kontrolgruppe 2

 

Konventionel røntgen

 

Personale i betjeningsrum

Modalitet: 3

Risiko: 1

Beskyttelse: 2

Hyppighed: 5

 

Farens alvorlighed = (3x1x2) / 15 = 0,4 (der rundes op til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Personale i undersøgelsesrum

Modalitet: 3

Risiko: 2

Beskyttelse: 4

Hyppighed: 1

 

Farens alvorlighed = (3x2x4) / 15 = 1,6 (der rundes op til 2)

 

Dette giver samlet set Kategori C.

 

Radiografen/røntgensygeplejersken befinder sig i betjeningsrummet under røntgenundersøgelsen. Radiografen/røntgensygeplejersken udfører yderst sjældent røntgenundersøgelser, hvor patientens tilstand eller undersøgelsens art nødvendiggør ophold tæt på patienten. Hvis det er nødvendigt at være hos patienten i røntgenrummet, anvendes hvor muligt pårørende eller personale fra stamafdeling/anæstesi. Der anvendes relevante værnemidler 1 og maksimal mulig afstand.

 

Der nedsættes en kontrolgruppe 2.

 

 

Gennemlysning

 

Modalitet: 5

Risiko: 2

Beskyttelse: 4

Hyppighed: 1

 

Farens alvorlighed = (5x2x4) / 15 = 2.7 (der rundes op til 3)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Det er i samarbejde med Røntgenfysik aftalt, at radiografer og læger, som udfører gennemlysningsundersøgelser skal indplaceres i kategori B og dermed bære dosimeter efter gældende regler.

 

 

Mammografi screening

 

Personale i betjeningsrummet

Modalitet: 2

Risiko: 1

Beskyttelse: 2

Hyppighed: 5

 

Farens alvorlighed = (2x1x2) / 15 = 0,3 (der rundes op til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Personale i undersøgelsesrum

Modalitet: 2

Risiko: 2

Beskyttelse: 4

Hyppighed: 1

 

Farens alvorlighed = (2x2x4) / 15 = 1,1 (der rundes ned til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C.

 

Det er i samarbejde med Røntgenfysik aftalt, at der hvert andet år skal være en kontrolgruppe i Mammografi screening. Dette vil udmønte sig i, at alt personale på modaliteten skal bære dosimeter i en periode på 3 måneder hvert 2. år.

 

 

Dexa

 

Modalitet: 1

Risiko: 1

Beskyttelse: 2

Hyppighed: 5

 

Farens alvorlighed = (1x1x2) / 15 = 0,13 (der rundes op til 1)

 

Dette giver samlet set Kategori C/B.

 

Radiografen/røntgensygeplejersken har i vores afsnit med type scanner og afstand ingen risiko for at modtage stråling.

Det er i samarbejde med Røntgenfysisk aftalt, at indplaceringen af medarbejderen er Kat C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Blyforklæde, blyhandsker og thyroideabeskyttter.

 

2 Kontrolgruppen består af 5 personer, som skal bære dosimeter. Dosimeter bæres i et år ad gangen. Kontrolgruppen vil gå på skift mellem aktuelle personer og vil repræsentere både konventionel røntgen og CT.

Ved utilsigtede hændelser følges dokument fra Røntgenfysik ”Forholdsregler ved utilsigtet bestråling”.

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling (rn.dk)