Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Caput radii fraktur

 

Formål

 

At sikre korrekt og ensartet behandling af caput radii frakturer

Definition af begreber

 

Klassifikation (Mason):

  • • Type I er udislocerede frakturer

  • • Type II er dislocerede segmentale (”mejsel”) frakturer

  • • Type III er dislocerede, komminutte frakturer

Derudover inddeles frakturerne i simple og komplekse afhængig af, om der er associerede læsioner med betydning for stabilitet i albue og/eller underarm (andre frakturer eller ligament læsion).

Beskrivelse

 

Ved mistanke om fraktur foretages røntgenundersøgelse af albuen i to planer. Supplerende radio-capitellar view kan ofte fremstille frakturer, der ikke kan visualiseres på de almindelige optagelser. Ved tegn på ansamling (”fat pad sign”) uden synlig fraktur er der i næsten 90 % af tilfældene en okkult caput radii fraktur.

CT-scanning kan være indiceret ved komplekse frakturer eller hvor operation overvejes.

 

Behandling

 

Type I:

(udislocerede eller minimalt dislocerede frakturer) behandles symptomatisk med aflastning i collar ’n cuff efter behov, max. 1 uge. Patienten instrueres i umiddelbar mobilisering, idet sygdomsvarigheden herved reduceres. Røntgenkontrol efter 7-10 dage, hvorefter patienten kan henvises til fysioterapi ved behov. Patienten bør informeres om, at der ofte er stivhed den første tid, men også at blivende stivhed tidligst kan vurderes efter 6 mdr.

 

Type II:

Osteosyntese kan overvejes, hvis frakturen andrager mere end 25 % af ledfladen eller er displaceret mere end 2-3 mm. Disse grænser er dog uden evidens, og der kun absolut operationsindikation ved blokering af bevægeligheden. Er man i tvivl eller mener man frakturen skal osteosynteres, skal der konfereres med skulder-albue fagområdet. Osteosyntese foretages via posterolateral eller sjældnere lateral (Kochers) adgang. Der anvendes bioimplantater (stifter), miniskruer, k-tråde med gevind eller særlige anatomiske T-skinner (Obs. prox. radioulnarled).

Efterbehandling: Osteosyntesen skal være så stabil, at der kan tillades tidlig mobilisering. Bandageres i vinkelskinne til håndled indtil skinne- og suturfjernelse i ambulatoriet og opstart af ubelastede, aktive bevægeøvelser. Røntgenkontrol efter 6 uger.

 

Type III:

Disse frakturer skal altid konfereres med skulder-albue fagområdet. Såfremt stabil intern fixation kan opnås, kan osteosyntese overvejes, se ovenfor. Hvis der er mere end 3-4 fragmenter, er dette ofte ikke tilfældet og risiko for sekundær displacering og manglende heling er stor. Ved simple frakturer bør primær excision af caput radii da overvejes, idet gode langtidsresultater kan opnås. Ved komplekse frakturer kan det være nødvendigt at indsætte caput radii protese pga. de associerede læsioner. Caput radii protese er dog sjældent indiceret.

Efterbehandling: Efter caput radii excision bandageres i vinkelskinne til håndled indtil skinne- og suturfjernelse i ambulatoriet og opstart af ubelastede, aktive bevægeøvelser. Røntgenkontrol efter 6 uger.

Associerede læsioner behandles som udgangspunkt på deres egne præmisser. Hvis caput radii frakturen er ustabil, kan dette imidlertid modificere hvorledes de associerede læsioner behandles. En kombination af caput radii fraktur, processus coronoideus fraktur og albueluksation er særlig ustabil (”terrible triad of the elbow”). Samtidig læsion af membrana interossea og evt. distale radio-ulnare led (”Essex-Lopresti læsion”) er sjælden, men ligeledes en tilstand, som hvis den overses, har en dårlig prognose.

Referencer

 

Mason. British J Surg. 1954.

O'Dwyer H., O'Sullivan P., Fitzgerald D., Lee M.J., McGrath F., Logan P.M.: The fat pad sign following elbow trauma in adults: its usefulness and reliability in suspecting occult fracture. J. Comput. Assist. Tomogr 2004; 28:562.

Ring et al. J.Bone Joint Surg.Am. 2002.

Herbertsson P, Josefsson PO, Hasserius R, Besjakov J, Nyqvist F, Karlsson MK. Fractures of the radial head and neck treated with radial head excision.J Bone Joint Surg Am. 2004 Sep;86-A(9):1925-30.

Antuña SA, Sánchez-Márquez JM, Barco R. Long-Term Results of Radial Head Resection Following Isolated Radial Head Fractures in Patients Younger Than Forty Years Old. J Bone Joint Surg Am. 2004 2010;92:558-566.

Morrey. The Elbow and its Disorders. 2009