Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - IV kontrast – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

 

VOKSNE1

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter1

Gælder for Radiologisk Afdeling1

Ekstravasation2

Risikoen for ekstravasation øges hvis2

Forebyg ekstravasation ved at3

Behandling efter ekstravasation3

 

 

VOKSNE

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Gælder for Radiologisk Afdeling

Anlæggelse af perifert venekateter i fossa cubiti, er en undtagelse fra infektionshygiejnens instruks, hvor der står: ”vener i albuebøjning må ikke anvendes”. Se Perifere venekatetre

 

Til brug i radiologisk afdeling må der gerne anlægges venekateter i fossa cubiti, fordi kateteret kun er til kortvarigt brug. Specielt til CT undersøgelser, er der behov for venekateter anlagt i en stor vene, der kan klare et højt flow.

Vedrørende hæmodialysepatienter, må der ikke anlægges venekateter i den arm hvor patienten har sin fistel / graft til dialyse. Hæmodialysepatienter, se under blodprøver / drop.

Patienter, der er brystopererede, og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt at de selv siger, at der ikke må tages blodprøver / anlægges venekateter på den ”syge” side. Opstasning må ikke foretages når lymfekirtler er fjernet, fordi det kan bevirke yderligere ødem, som er svær at behandle.

 

Venekateter anlagt i fossa cubiti skal fjernes inden patienten forlader Radiologisk Afdeling.

 

Teknik

Start altid med håndvask eller hånddesinfektion, og brug engangshandsker som personligt værnemiddel.

Indstiksstedet desinficeres to gange med swab der indeholder 0,5 % klorhexidin. Huden skal tørre mellem de to påføringer og før venepunktur.

 

Staseslangen anlægges ovenfor valgt punktursted. Find en velegnet vene, oftest bedst i fossa cubiti i den dominante arm. Undgå vener tæt på arterier f.eks. vena basilica medialt i fossa cubiti.

Er der ingen synlig vene, så prøv om den kan palperes eller forsøg på håndryg.

Det er ofte godt at punktere i en Y-forgrening. Et ”let slag” over en knap synlig vene eller varme, kan bedre blodfyldning.

Fikser venen med den ene hånds tommelfinger ved at stramme huden. Vend nålen med slibningen opad. Punkter venen i en ret flad vinkel, dette modvirker at venen ruller. Kontroller at der er tilbageløb af venøst blod. Træk nålen lidt tilbage før kateteret føres helt ind. Fikser kateteret så bevægelse frem og tilbage i venen undgås.

Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus, og kontroller derved om karret kan holde til et højt flow. Hvis dette går let, uden hævelse over indstiksstedet og uden klager fra patienten kan dette tolkes som korrekt intraluminær placering af kateteret, og automatsprøjten må tilkobles.

Vener, fossa cubiti

Hvis det ikke lykkes at få anlagt perifert venekateter efter max 3 forsøg på indstik, tilkaldes enten en anæstesisygeplejerske.


Kontrast i centralt venekateter eller Port-A-Cath® udføres altid i samråd med radiologen og efter gældende retningslinjer.

Giv ikke kontrast i samme venekateter som anvendes til blodtransfusion. Øvrige drop kan anvendes efter skylning med isotonisk NaCl.

 

Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper, se infektionshygienens instruks vedrørende Perifere venekatetre.

 

Ekstravasation

Med ekstravasation**, ved undersøgelse i Radiologisk Afdeling, menes utilsigtet siven af kontraststof fra venen og ud i det omkringliggende væv. Anmeld altid dette som utilsigtet hændelse.

 

Risikoen for ekstravasation øges hvis
 • • Der anvendes automatsprøjte

 • • Der anvendes store kontrastmængder, og højt flow

 • • Venekateter ligger i små vener, så som distalt på underekstremitet eller ved børn / spædbørn

 • • Patienten har skrøbelige vener, hårde skleroserede vener eller mobile vener

 • • Adipositas

 • • Patienten har nedsat evne til at tilkendegive symptomer som svie / ubehag / smerte eller nedsat følelse (neuropati, diabetes, perifer karsygdom)

 

Forebyg ekstravasation ved at
 • • Tilpasse venekateterstørrelse og injektionshastighed til venens størrelse og placering

 • • Kontrollere at venen kan holde til højt tryk. Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus

 

Behandling efter ekstravasation
 • • Stop straks injektionen og begræns dermed mængden af kontrast, der siver ud i vævet

 • • Aspirer inden kateterfjernelse og undgå, at lægge direkte manuelt tryk på ekstravasationsstedet

 • • Læg evt en ispose på ekstravasationsstedet

 • • Elevèr den aktuelle ekstremitet

 • • Udlevér skriftlig, underskrevet patientinformation: IV kontrast – information til patienter med subkutan udsivning af røntgenkontraststoffer og oplys om, at patienten skal søge læge hvis generne ikke fortager sig eller forværres.

 

 

*Ekstravasation Guideline 2007 fra EONS; *European Oncology Nursing Society www.cancernurse.eu