Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyfødte børn af valproatbehandlede mødre med epilepsi

 

Baggrund

Valproat eksponering in utero giver høj risiko for alvorlige udviklingsforstyrrelser(op til 30-40 % af børnene) og/ eller medfødte misdannelser(ca. 10% af børnene). Valproat bør derfor ikke ordineres til piger og kun til kvinder i fødedygtig alder, hvis det er strengt nødvendigt.

 

Symptomer

Risiko for hypoglycæmi især de føste 4 døgn, hyppigst i 1. og 2. levetime, for koagulationsforstyrrelser (thrombocytopeni, lavt fibrinogenniveau, hæmoragisk syndrom), hypothyroidisme og seponeringssyndorm( ”abstinenser”) de første 48 timer.

 

Efter fødslen

Early feeding og blodsukkerkontrol 1, 2, 4, 6 og 12 timer gammel, herefter hver 8. time indtil det er 4 døgn gammel. Ved hypoglykæmi indlægges barnet på neonatalafsnittet.

Kontrol i 1. levedøgn af thrombocytter, INR og fibrogen. Hvis der er påvirkede koagulationstal eller kliniske tegn på blødningstendens overflyttes barnet til neonatalafsnittet.

Med sidste BS kontrol 4 døgn gammel tages thyroideatal(Thyroidea behandlingskontrol).

Seponeringssyndrom kan udvikles inden for de første 48 timer. Ved udtalte abstinenssymptomer skal barnet overflyttes til neonatalafsnittet.

Alle børn af mødre med epilepsi skal ses af pædiater inden udskrivelsen, inkl. mødre behandlet med Valproat.

 

Ambulant opfølgning

Børnene følges rutinemæssigt i Børneambulatoriet pga. høj risiko for senfølger. Hvis børnenes udvikling er normalt, kan de afsluttes når de er 1 år.