Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Følgende lægemidler kan ordineres og administreres af sygeplejersker i Klinik Psykiatri Syd i medicinmodulet

  • • Antacida

  • • Laksantia Movicol

  • • Nikotinsubstitution

  • • Paracetamol

 

Der henvises til instruksens bilag for vejledning til de enkelte præparater.

 

Rammeordinationerne er pn. ordinationer, der omhandler ikke-receptpligtig medicin og er begrænset til et døgns varighed. Såfremt ordinationerne skal fortsætte, skal de ordineres af en læge.

Sygeplejersken skal have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb.

I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Dokumentation

Ordination og administration skal dokumenteres i Medicinmodulet samt ved notat i sygeplejestatus med beskrivelse af indikation for opstart, den givne information til patienten samt at ordinationen skal revurderes ved næstkommende stuegang.

Definition af begreber

Rammeordination: En ledelsesgodkendt ordination af medicinsk præparat, som er hyppigt anvendte i det psykiatriske område og må ordineres af sygeplejerske uden forudgående kontakt til læge.

Formål

At skabe klarhed over, hvilken ordinationer, der er uddelegeret til sygeplejersker i Klinik Psykiatri Syd, og som må gives af sygeplejerske uden forudgående kontakt til læge.