Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bronkoskopi pga. fremmedlegeme i larynx/nedreluftveje

 

Formål: Hurtig og velplanlagt modtagelse af en patient med fremmedlegeme i larynx eller nedre luftveje.

 

Arbejdsgang:

ØNH-FV eller BV sikre anamnese om sværhedsgrad og ankomsttidspunkt og informere om mødested. Er der behov for lægeledsagelse (anæstesi) Indkalder efter nedenstående og informere modtagende instans (tlf. numrene er på sidste side i instruks).

 

I hverdagene fra 8-15:

 • • Ved respiratoriske påvirket barn

     • • Når barnet er meldt, orienteres H-anæstesilæge, gangansvarlig operationssygeplejerske, ØNH-BV og evt. ØNH-BBV

     • •  Modtages som udgangspunkt på skadestue 1. (Kan være på ØNH-OP hvis det rigtige personale er til stede og udstyret er gjort klart).

     • • H-anæstesilæge kontakter børneanæstesi og orienterer H-anæstesisygeplejerske

 • • Ved respiratorisk upåvirket barn

    • • Ses i dagstid i ambulatoriet eller i vagten på skadestue 6

I vagten fra 15-8 eller weekenden:

 • • Ved respiratoriske påvirket barn

     • • Når barnet er meldt, orienteres A-Gasvagten, to operationssygeplejersker, ØNH-BV og evt. ØNH-BBV

     • • Modtages som udgangspunkt på skadestue 1. (Kan være på ØNH-OP hvis det rigtige personale er til stede og udstyret er gjort klart).

    • • A-Gasvagten kontakter børneanæstesi og anæstesisygeplejerske A eller H

 • • Ved respiratorisk upåvirket barn

    • • Ses på skadestue 6

 

Forberedelse på OP – generel vejledning, men vurder situationen og handel derefter!

 1. 1. Læg plan med anæstesi og op-sygeplejersker. Faste?

 2. 2. Få styr på de rigide bronkoskoper. Hvis anæstesi forventer tubestørrelse nr 4. Vælger du rigid bronkoskop str 3,5 som den primær og gør derudover en 3 og 4 klar. Tjek lyskilde, tjek om optik, bronkoskoper, optiktænger, almindelige tænger og sug om det passer sammen.

 3. 3. Tracheotomi- og cricothyrotomi-udstyr skal være på stuen eller lige udenfor døren.

 4. 4. Hav det fleksible bronkoskop klar inkl. Tænger til denne.

 5. 5. Magills-tang haves klar.

 6. 6. Evt. tandbeskytter.

 7. 7. Få anæstesilægen til at præsentere larynx evt. fremmedlegeme her kan fjernes med Magills-tang.

 8. 8. Hvis ingen fremmedlegeme lægges larynxmaske og herefter fleksibel bronkoskopi.

 9. 9. Hvis ingen fremmedlegeme afsluttes. Hvis fremmedlegeme vurderes om det skal fjernes med fleksibel bronkoskop eller rigid bronkoskop. Ved rigid bronkoskopi få evt. anæstesilægen til at præsentere larynx imens du fører skopet ned.

 10. 10. Er der fjernet et fremmedlegeme tjek altid efter med fleksibelt bronkoskop for at udelukke at der kan være flere fremmedlegemer.

 11. 11. Postoperative forløb aftales med anæstesilægen

 

Teori

Incidensen: 5-8 børn og voksne årligt på ØNH-kirurgisk afdeling Aalborg. Børn 80% vs. voksne 20%.

Drenge lidt hyppigere end piger 1,5:1 til 2,4:1

80% af de episoder med fremmedlegeme i luftvejene hos børn, er hos børn under 3 år med største incidens i alderen 1-2 år.

Morbiditeten og mortaliteten er størst hos børn < 2 år

Trods karakteristisk aspirationsanamnese er 60% asymptomatiske ved ankomst til sygehuset.

 

Symptomer

Laryngeale fremmedlegeme

 • • Hæshed, hoste, aphoni, hæmoptyse, dyspnø, wheezing, inspiratorisk stridor, cyanose

Tracheale fremmedlegeme

 • • Hvæsen, stridor inspiratorisk, ekspiratorisk, cyanose

Bronkiale fremmedlegeme

 • • Initialt hoste evt. med blod, afhængig af grad af obstruktion og hvornår barnet ses. Nonobstuktiv – asymptomatisk, nær—total obstuktion, tegn på asfyksi, Let obstuktion – hvæsen, større obstruktion – atelektase – emfysem

 • • Hvis persisterende – kronisk bronkopulmonal sygdom

 

Kliniske billede/Objektive fund

Se symptomer

Normal st.p. udelukker ikke fremmedlegeme.

Paraklinik – Vi skal ikke afvente parakliniske undersøgelser hos en respiratorisk påvirket patient.

Normal røntgen af thorax udelukker ikke fremmedlegeme

CT-kan overvejes

 

Konklusion

Der udføres bronkoskopi på mistanken om fremmedlegeme, altså ved indikation.

 

Relevante telefonnumre

Når Øre-, næse-, halsvagthavende læge får meldt en epiglottit patient tilkaldes:

Hvem

Kontakt telefonnummer/kode

ØNH gangansvarlig sygeplejerske

6 27 07

ØNH bagvagt

Se vagtplan/ kode 88478

A-Gasvagten

kontakter børneanæstesi og anæstesisygeplejerske O eller H

6 19 49

Børneanæstesi

6 29 10

 

Vagthavende anæstesisygeplejerske

 

via omstillingen eller på A alt efter tidspunkt på dagen /eller weekend

ØNH anæstesisygeplejerske

6 17 01

ØNH-anæstesilæge:

6 17 00

Bookingsekretær (OP-booking)

6 27 61