Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetsmål for Billeddiagnostisk Afsnit, Klinik Diagnostik Thisted

 

Formål

Opfylder vedtagne kvalitetsmål i forhold til lovgivning og regionale service mål.

 

Beskrivelse

 

Billeddiagnostisk afdelings servicemål

 

1.

Besked for tid om undersøgelse max 8 hverdage ifølge § 90 i Sundhedsloven.

2.

Svar på undersøgelse, Rettidig reaktion på undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afsnit, Klinik Diagnostik Thisted

3.

Ventetid til undersøgelse max 1 måned eller 30 dage (jf. Sundhedsloven) – thorax 1 uge.

4.

Praksissektoren er tilbudt webbooking.

5.

Cancerudredning:

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

 

6.

Der bør ikke forekomme aflyste undersøgelser, med mindre dette er begrundet i diagnostiske eller undersøgelsesmæssige forhold eller ved patientens eget ønske om aflysning”

 

 

 

Referencer

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455