Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde om indlæggelse af patienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa (F50.0 – F50.3) gældende for aldersgruppen 15 - 29 år i Afsnit for Hormon- og Stofskiftesygdomme

 

Kriterier for akut indlæggelse i Afsnit for Hormon- og Stofskiftesygdomme - vejledende retningslinjer

  • • BMI<13 (eller 1% percentil ved børn< 6 år)

  • • Vægttab>30%/3 mdr. eller 20%/4 uger

  • • Systolisk BT<80 mmHg

  • • Puls<40/min

  • • Lungestase

  • • Svære væske- og elektrolytforstyrrelser (se-K<2,5 mmol/l, se-Na<120 mmol/l, standard bicarbonat>40 mmol/l, pH over 7,5, se-fosfat<0,6 mmol/l)

  • • Bevidsthedssvækkelse/kognitiv svækkelse

  • • Svær myopati (f.eks. vanskelighed ved at gå på trapper)

  • • Manifest reernæringssyndrom ( fosfat, K, Na. Obs på risiko for pontin myolinolyse ved for hurtig korrektion af se-Na)

Aftale om indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling

Indlæggelse sker efter aftale med overlæge i ambulatorium for Spiseforstyrrelser i Klinik Børn og Unge, tlf. nr. 97643000 og Endokrinologisk bagvagt , Endokrinologisk Afdeling, kode 88-317, eller stedfortrædere.
Overflytning sker i dagtid. Ved uopsættelige tilfælde kontaktes bagvagten.

 

 

Samarbejde under indlæggelse

  • • I tilfælde hvor patienten er indlagt direkte på Endokrinologisk afdeling uden at patienten har været i kontakt med Ambulatorium for Spiseforstyrrelser bestilles tilsyn fra læge fra Klinik Børn og Unge snarest, tlf. nr: 97643000

Behandlingsplan udfærdiges i samarbejde med tilsynsgående læge.

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser står i dagtid til rådighed ved behov for besvarelse af spørgsmål ift. behandlingen. I tilfælde af at patienten ikke spiser tilfredsstillende/tvangsforanstaltning overvejes eller allerede er iværksat går overlæge fra Spiseforstyrrelsesambulatoriet dagligt stuegang på patienten. I weekender og på helligdage varetages stuegangen af psykiatrisk bagvagt.

Tvangsbehandling kan kun iværksættes efter aftale med somatisk overlæge og psykiatrisk overlæge, se særskilt vejledning vedrørende tvangsbehandling.

 

Efter somatisk behandling

Når patienten er somatisk stabiliseret, overflyttes patienten til videre behandling i psykiatrisk regi enten ved indlæggelse eller aftalt videre ambulant forløb.

Dette aftales i forbindelse med udfærdigelsen af behandlingsplan med psykiater.
 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning om spiseforstyrrelser, dec. 2005.

Rene Klinkby Støving et al. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. September 2005/9.