Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til direkte laryngoskopi med laserbehandling

Anæstesi

Til laserkirurgi anvendes TIVA (total intravenøs anæstesi) og evt. muskelrelaksantia.

Ventilation

Patienten ventileres med ilt og atmosfærisk luft. Hvis muligt FiO2 30% for at nedsætte risikoen for brand.

Brug af lasertube

Før intubation

  • • Tjek begge cuffs før brug

  • • Tuben fugtes med NaCl for at blive blødgjort og for at hindre laserstråler i at antænde tuben

Efter intubation

  • • Den gule cuff fyldes først med NaCl, svarende til at cuffen er tæt

  • • Dernæst fyldes den hvide cuff med tilsvarende mængde NaCl

Specielt

Patientens øjne dækkes med våde servietter og personalet skal benytte PFF3 maske og beskyttelsesbriller

ved antændelse af tuben.

  1. 1. Tuben fjernes

  2. 2. Det forbrændte område skylles

  3. 3. Patienten bronkoskoperes (stift skop) og tuberester fjernes

  4. 4. Patienten re-intuberes

  5. 5. Patienten skal monitoreres i mindst 24 timer, og postoperativt respiratorbehandles

  6. 6. Eventuelt Solu-cortef og antibiotika

Børn

Lasertuben til børn er uden cuff. Det anbefales derfor, at en anæstetist har ansvaret for og holder tuben under proceduren.

Links til øvrige PRI-dokumenter

Anæstesiapparat Primus® fra Dräger – kontrol og rengøring i TV-, O-, A-, H-, K-, Hobro og Farsø anæstesi

Standardfremstilling til anæstesi på H-anæstesiafsnit til patienter over 30 kg

Monitorering af anæstesidybden med bispektral index (BIS)

ØNH, direkte laryngoskopi – med eventuel dilatation eller biopsi