Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning for patienter med mandlige kræftformer - Penis

 

Sekretær i booking på Radiologisk Afd. er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer: 41 26 26 32.

 

Forløbskoordinator:

Forløbsleder:

Annette Højer Mikkelsen, Urologisk afdeling, 9766 3256, hverdage 800 – 1400.

Niels Langkilde, Urologisk afdeling, 9766 3229, hverdage 800 – 1400.

 

Forløb

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for Kræft i prostata, penis og testikel” skal patienter have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

For kræft i penis gælder:

Ved CT-scanning skal svaret foreligge inden for 10 hverdage (Sundhedsstyrelsen).

 

Henvisning

Da forekomsten af peniscancere per år er relativ sjælden, er der ikke afsat en ”spærret” tid på CT. Det vil derfor ikke umiddelbart vare muligt for booking-sekretæren at tilbyde tid telefonisk til pakkeforløb.

Der sendes i stedet en elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb, og svartidspunkt er anført. På henvisning anføres endvidere dét telefonnummer, som patienten kan træffes på den følgende hverdag.

Urologisk afdeling udleverer vejledningsmateriale og orienterer patienten om, at tiden til CT-skanning enten vil blive oplyst pr. telefon eller brev af Radiologisk Afdeling.

 

Visitering

Relevant læge -> undersøgelsen lægges til CT-amb. Nord beskrivelse – skal ikke konfereres.

Henvisningen markeres med blåt flag.

 

Booking

1. ledige tid.

 

Undersøgelse

CT-skanning af thorax, abdomen og pelvis inkl. lyskeregioner, (patienten skal møde fastende, der gives vand og i.v. kontrast).

 

Verificering

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge.

 

Svar

Svargaranti i henhold til ”Pakkeforløb for Kræft i prostata, penis og testikel”.

 

Patienter med afvigende forløb

Hvis en ultralydsskanning eller anden undersøgelse, overraskende afslører en stærk suspekt testikulær forandring som ved tumor, tager radiologen kontakt til Urologisk Ambulatorium. Her bestilles en ambulant tid til patienten. Urologisk ambulatorium vil give en subakut tid, indenfor 3-5 hverdage, til undersøgelse, samtale, yderligere udredning og planlægning af operation.

 

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.