Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nedlukning og opstart af laboratoriet

 

Formål

At sikre, at laboratoriet nedlukkes og opstartes korrekt, er rengjort enten før eller efter ferie og at dette sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Protokollen er opdelt i henholdsvis nedlukning og opstart.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Apparatur, utensilier og reagenser

 • • 7x detergent 1-2% opløsning.

 • • Sterilt vand.

 • • 99,9% ethanol (Kun til boblekamre).


Fremgangsmåde

 

Nedlukning

Panasonic CO2 inkubator

Nedlukning:

 1. 1. Alle overflader afvaskes med opvredet klud med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 2. 2. Alarmen slukkes på panelet ved døren (skal lyse rød), før der slukkes for inkubatoren.

 3. 3. Sluk for strømmen bag på inkubatorens venstre side.

 4. 4. Åben yder- og inderdør.

 5. 5. Tag vandbakken ud og tøm den for vand. Vask den i 7x detergentopløsning, skyl efter med sterilt vand og aftør.

 6. 6. Alle dele i inkubatoren, såsom hylder, låg, sidedele, m.m. skal afmonteres og vaskes i 7x detergentopløsning, sterilt vand og aftørres.

 7. 7. Se i Panasonic Operating Instructions side 21 og 22, hvordan de forskellige dele afmonteres.

 8. 8. Alle dele monteres igen.

 9. 9. Se i Panasonic Operating Instructions side 22 og 23, hvordan de forskellige dele skal monteres.

 10. 10. Inkubatoren skal stå og ”lufte ud”, indtil opstart.

 

 

Eppendorf CellXpert C170i CO2 inkubator

Nedlukning:

 1. 11. Alle udvendige overflader afvaskes med opvredet klud med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 2. 12. Touch skærmen deaktiveres under ”Menu” og ”Clean Screen” og afvaskes med opvredet klud med 7x detergentopløsning og sterilt vand. Touch skærmen aktives igen ved at trykke på hjørnerne i den givne rækkefølge.

 3. 13. Alarmen slukkes på panelet ved døren (skal lyse rød), før der slukkes for inkubatoren.

 4. 14. Sluk for strømmen på inkubatorens højre side side.

 5. 15. Åben yder- og inderdør.

 6. 16. Tag vandbakken ud og tøm den for vand. Vask den i 7x detergentopløsning, skyl efter med sterilt vand og aftør.

 7. 17. Alle dele i inkubatoren, såsom hylder, låg, sidedele, m.m. skal afmonteres og vaskes i 7x detergentopløsning, sterilt vand og aftørres.

 8. 18. Se i CellXpert C170i Operating manuel side 103 – 105, hvordan delene af- og påmonteres.

 9. 19. Desinficer inkubatoren ved at trykke på ”Home” og ”Disinfect”. Softwaren vil derefter guide igennem processen. Disenfektionen tager 14 timer. Se eventuelt CellXpert C170i Operating manuel side 106 – 112.

 10. 20. I trin 4/7 skal humidity sensoren have et cover på – inkubatoren har ikke en humidity sensor, så tryk blot ”Continue”.

 11. 21. Inkubatoren skal stå og ”lufte ud”, indtil opstart.

 

EmbryoScope 2+3+4

Nedlukning:

 1. 22. Alle overflader samt tastatur afvaskes med opvredet klud med 7x detergentopløsning og sterilt vand. Derudover foretages ingen nedlukning.

 

Miri inkubator

Nedlukning:

 1. 23. Alle dele i inkubatoren og udvendige flader aftørres med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 1. 24. De 6 kamre skal luftes ud og være tørre inden lågene lukkes igen (minimum 20 min).

 2. 25. Der skal ikke slukkes for miri inkubatoren i under nedlukning.

 

ESCO inkubator (PGT)

Nedlukning:

 1. 26. Alle dele i inkubatoren aftørres med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 1. 27. Udvendige flader aftørres med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 2. 28. ESCO inkubatoren slukkes på siden.

 

Sterilbænk L124, K-system inkl. G85 mini inkubator + ESCO Workstation

Nedlukning:

 1. 29. LAF-bænken vaskes med 7x detergent og derefter sterilt vand.

 1. 30. Bord inkubatoren vaskes med 7x detergent og derefter sterilt vand (ESCO Workstation).

 2. 31. Glasklokken og Humidifications system (boblekammer) afmonteres og vaskes i 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 3. 32. Boblekamrene fyldes med 99,9% ethanol og sættes på plads.

 4. 33. De små metalskiver i bordpladen fjernes (K-system).

 5. 34. Sæt gasgennemstrømning på 30 l/t og lad det køre i 1 time med 99,9% ethanol.

 6. 35. Boblekamrene tømmes og skylles med sterilt vand.

 7. 36. Boblekamrene fyldes med sterilt vand.

 8. 37. Gas gennemstrømningen sættes på 20-25 l/t og kører i 20 min. med sterilt vand.

 9. 38. Luk for gas gennemstrømningen.

 10. 39. Metalskiverne lægges på plads (K-system).

 11. 40. Boblekamrene tømmes for vand.

 

Eppendorf 5804 centrifuger

Nedlukning:

 1. 41. Centrifugens udvendige flader og rotorkammeret aftørres med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 1. 42. Roter og bæger rengøres ligeledes med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 2. 43. Tjek at bægernes tapper og roter er frie for smuds.

 3. 44. Smør med fedtstof.

 

Nitrogentanke GT9, GT26 og GT38.

Nedlukning:

Der udarbejdes en kalender med datoer, hvor teknisk afdeling skal fylde nitrogen på tankene.

 

Finnpipetter

Nedlukning:

Pipetterne vaskes af på overfladen med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

MikroGalaxy inkubator

Nedlukning:

 1. 45. Tør MicroGalaxy CO2 inkubatorens udvendige og indvendige flader af med 7x detergentopløsning og derefter med sterilt vand.

Termaks varmeskab

Nedlukning:

 1. 46. Sluk for varmeskabet på betjeningspanelet.

 1. 47. Varmeskabet vaskes udvendig og indvendig med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Electrolux Køle- fryseskab

Nedlukning:

 1. 48. Sluk for køleskabet på betjeningspanelet.

 1. 49. Køleskabet vaskes af med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 2. 50. Tænd køleskabet igen.

 

Cultura varmeskab til maklerkamrene

Nedlukning:

 1. 51. Varmeskabet vaskes af med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Varmeblokke

Nedlukning:

 1. 52. Varmeblokkene vaskes med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Maklerkamre

Nedlukning:

 1. 53. Maklerkamrene vaskes med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Stativer og bakker

Nedlukning:

 1. 54. Stativer vaskes i opvaskemaskine i skyllerum.

 1. 55. Bakker vaskes med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Mikroskoper

Nedlukning:

 1. 56. Alle overflader og greb afvaskes med opvredet klud med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

Blodtagningsvogn

Nedlukning:

 1. 57. Afvaskes med 7x detergentopløsning og sterilt vand.

 

 

Opstart

Panasonic CO2 inkubator

Opstart:

 1. 58. Tænd for strømmen på inkubatorens venstre side.

 1. 59. Fyld 1,5 l forvarmet sterilt vand i vandbakken. Se Panasonic Operating Instructions side 24.

 2. 60. pH, CO2, O2 og temperaturen måles og fremlægges laboratorielederen. Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 3. 61. Inkubatoren frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 4. 62. Alarmen tilsluttes på panelet ved døren (lys skal være slukket).

 

Eppendorf CellXpert C170i CO2 inkubator

Opstart:

 1. 63. Tænd for strømmen på inkubatorens højre side.

 1. 64. Fyld 1,5 – 2,5 l forvarmet sterilt vand i vandbakken.

 2. 65. pH, CO2, O2 og temperaturen måles og fremlægges laboratorielederen. Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 3. 66. Inkubatoren frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 4. 67. Alarmen tilsluttes på panelet ved døren (lys skal være slukket).

 

EmbryoScope 2+3+4

Opstart:

 1. 68. pH, CO2, O2 og temperaturen måles og fremlægges laboratorielederen. Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 1. 69. Embryoskoperne frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

Miri inkubator

Opstart:

 1. 70. pH, CO2, O2 og temperaturen måles og fremlægges laboratorielederen. Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 1. 71. Miri inkubatoren frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

ESCO inkubator (PGT)

Opstart:

 1. 72. Tænd ESCO inkubatoren.

 1. 73. Fyld 1 l sterilt vand i vandbakken.

 2. 74. pH, CO2 og temperaturen måles og fremlægges laboratorielederen. Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 3. 75. Inkubatoren frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

 

Sterilbænk L124, K-system inkl. G85 mini inkubator + ESCO Workstation

Opstart:

 1. 76. Boblekamrene fyldes 2/3 med sterilt vand.

 1. 77. Der måles temperatur ifølge proceduren for temperaturmåling og målingerne fremlægges laboratorielederen Der udføres eventuelle justeringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 2. 78. Sterilbænk L124, K-system + ESCO Workstation frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

Termaks varmeskab

Opstart

 1. 79. Tænd for varmeskabet.

 1. 80. Temperaturen aflæses på dataloggeren og målinger fremlægges laboratorielederen for eventuelle finjusteringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 2. 81. Varmeskabet frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

Electrolux Køle- fryseskab

 

Opstart:

 1. 82. Temperaturen aflæses på dataloggeren og fremlægges laboratorielederen for eventuelle finjusteringer og gentagne målinger i tilfælde af afvigelser.

 1. 83. Køleskabet frigives til brug, når laboratorielederen har godkendt målingerne.

 

Cultura varmeskab til maklerkamrene

Opstart:

 1. 84. Tænd for varmeskabet.