Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkaldelse af patienter til forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium samt omvisiterings-procedure

 

Formål

Sikre, at henviste patienter får svar indenfor 8 hverdage med dato for udredningsstart eller dato for planlagt behandling.

Sikre, at diverse papirer og undersøgelser er klar ved patientens besøg i Karkirurgisk Ambulatorium.

Vejledning i forbindelse med omvisitering af patient.

 

Definition af begreber

PAS: Patientsystemet. Elektronisk henvisning bliver automatisk lagt i henvisningsventeforløb.

Bookplan: Bookingsystem, hvor ambulante tider gives samt indlæggelser bookes.

DBT: Distal blodtryksmåling. Foregår på Nuklearmedicinsk Afd. Karkirurgisk Afdeling råder over et antal tider hver uge, er påført ressourcen i Bookplan.

LABKA: Laboratoriesystem. Klinisk Biokemisk Afd.

WebPas: Internt henvisningssystem.

 

Beskrivelse

Henvisninger
 • • Alle hverdage læses henvisningerne i Clinical Suite. Sekretæren tjekker om der er foretaget relevante undersøgelser på pt. forud for henvisning, så som CT, DBT (AM,BPK i AS400). Hvis der er foretaget røntgenundersøgelser eller DBT noteres dette i visitationsfeltet. Der skal ligeledes undersøges om pt. allerede har et forløb hos os.

Diagnosen rettes til DZ035. Status ændres til ”klar til visitering” og tildelt ændres til ”læge”. Afslut med gem og luk. Forløbet skal rettes til Karkirurgisk forløb.

 • • Hvis det er en henvisning som vedrører varicer sendes denne henvisning videre til Veneklinikken i Frederikshavn (800332 RHN vene)

 • • Når henvisningen kommer retur til sekretæren, har lægen påført henvisningen, om pt. skal indkaldes hurtigt eller efter almindelig ventetid. Det fremgår af den visiterede henvisning, om pt. skal have en tid indenfor 14 dage, 1 måned eller indkaldes efter alm. venteliste.

 • • Henvisningen rettes med de oplysninger lægen har påført, så diagnosen bliver den lægen har sat på, lægens kode bliver sat på som visitator og patientrettighederne ændres til kritisk/ikke kritisk. Afslut med gem og afslut.

 • • Diagnosekoden ændres i PAS (AM,HVF) til den diagnose, som den visiterende læge har vurderet.

 • • Tiden bookes i Bookplan:

Husk at skrive tiden til DBT i bemærkningsfeltet i Bookplan. I øvrigt kan andre vigtige oplysninger skrives i bemærkningsfeltet.

Henvises til ”patientrettigheder” mhp. brevtyper og bilag sendes elektronisk via Digital Post.

 • • Der laves forside og printes henvisning på de bookede patienter i ambulantoriet et par dage før de kommer i ambulatoriet.

 

 

 

 

 

Blodprøver og andre undersøgelser

 

 • • Bestil blodprøver i LABKA – ”Forundersøgelses-profil” – således, at pt. får foretaget blodprøver ca. 1 uge før forundersøgelsen.

 • • Skal pt. have lavet DBT, sendes en henvisning via WebPas til Nuklearmed. Afd.

Vælg ”nuklearmedicinsk undersøgelse”. Dato, klokkeslæt, problemstillingen og rekvirerende læge (visiterende læge) noteres på henvisningen.

 

 

OBS: Hvis pt. skal indkaldes indenfor 5 dage med DBT, kontaktes Nuklearmedicinsk Afd. mhp. ledige tider, idet tiderne frigives til nuklearmedicinernes eget brug 5 hverdage før undersøgelses-dato.

 

Booking af elektive og akutte patienter i Bookingssystemet

Se PRI dokument for yderligere informationer:

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.

 

Omvisitering af patienter

Patienter, der ønsker omvisitering kontakter ”Enheden for frit sygehusvalg”, som sender mail til afdelingens postkasse om, hvor pt. ønsker sig omvisiteret til.

 

Herefter gør sekretær følgende:

Henvisningen tages ud af mappen med henvisninger. Den er i mappen under ”uden dato for forundersøgelse”.

 

I Bookplan:

 • • Gå i ”fremsøgte aftaler” og søg patienten frem vha. cpr.nr.

 • • Klik i ”aflyst” og vælg årsag ”andet” + ”omvisitering”.

 

I Patientsystemet:
 • • Vælg AM,HVF

 • • Skriv et jon-notat i PAS AM, NOT med teksten ”Pt. ønsker sig omvisiteret til xxxxxxx sygehus. Henvisning videresendt”

 • • Afslut venteforløbet til modtagende afdelings kode (søg med ”?” på linien og søg på pågældende sygehus).

 • • Udfyld dato.

 • • Afslutningskode udfyldes. Hjælpeteksten kaldes ved tryk på alt+F1

FO = Frit valg offentlige sygehuse

FP = Frit valg privathospitaler

Obs.: Der findes andre end disse 2 muligheder. Vurdér i hvert tilfælde, hvilken kode der skal bruges.

 

 • • Vælg AM,INS

 • • Indskrivningen afsluttes på vanlig vis med shift+F2, afsluttes til venteforløb på pågældende afdeling.

 • • Afslut med diagnosen, som står på henvisningen fra visiterende læge.

 

 • • Vælg HE, GML

 • • Skriv CPR.NR

 • • Skriv ”O” ud for relevante henvisninger

 • • Send henvisning videre til pågældende sygehus, som pt. skal undersøges på.

Skriv kode for pågældende sygehusafd.

Skriv kode for vores ambulatorie.

 • • Sæt X i akut.

 • • Tryk F11 (send henvisning)

 

Mail fra Enheden for frit sygehusvalg:

 • • Skriv øverst på udskriften. EL dato/initialer.

 • • Sæt udskriften i mappen.