Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkaldelse af patienter til forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium samt omvisiterings-procedure

 

Formål

Sikre, at henviste patienter får svar indenfor 8 hverdage med dato for udredningsstart eller dato for planlagt behandling.

Sikre, at diverse papirer og undersøgelser er klar ved patientens besøg i Karkirurgisk Ambulatorium.

Vejledning i forbindelse med omvisitering af patient.

 

Definition af begreber

PAS: Patientsystemet. Elektronisk henvisning bliver automatisk lagt i henvisningsventeforløb.

Bookplan: Bookingsystem, hvor ambulante tider gives samt indlæggelser bookes.

DBT: Distal blodtryksmåling. Foregår på Nuklearmedicinsk Afd. Karkirurgisk Afdeling råder over et antal tider hver uge, er påført ressourcen i Bookplan.

LABKA: Laboratoriesystem. Klinisk Biokemisk Afd.

WebPas: Internt henvisningssystem.

 

Beskrivelse

Henvisninger
 • • Alle hverdage printes elektroniske henvisninger ud fra PAS. Papirhenvisninger registreres i PAS. Alle henvisninger stemples med dato og lægges til visitationsansvarlige, som er bagvagten for den pågældende dag. Diagnosen ændres til DZ035.

 • • Henvisninger der ikke vedrører karkirurgisk område, sendes elektronisk videre til øvrige afdelinger, f.eks. sendes henvisninger på varicer til Frederikshavn.

 • • Sekretæren sorterer henvisningerne og ser efter, om patienter har fået foretaget de relevante undersøgelser og vedlægger beskrivelserne af disse.

 • • Det fremgår af den visiterede henvisning, om pt. skal have en tid indenfor 14 dage, 1 måned eller indkaldes efter alm. venteliste.

 • • Diagnosekoden ændres i PAS (AM,HVF) til den diagnose, som den visiterende læge har vurderet.

 • • Tiden bookes i Bookplan:

Husk at skrive tiden til DBT i bemærkningsfeltet i Bookplan. I øvrigt kan andre vigtige oplysninger skrives i bemærkningsfeltet.

Henvises til ”patientrettigheder” mhp. brevtyper og bilag sendes elektronisk via Digital Post.

 • • Dato og tidspunkt på papirhenvisningen.

 • • Henvisningen sættes i mappen under dato.

 

 

Blodprøver og andre undersøgelser

 

 • • Bestil blodprøver i LABKA – ”Forundersøgelses-profil” – således, at pt. får foretaget blodprøver ca. 1 uge før forundersøgelsen.

 • • Skal pt. have lavet DBT, sendes en henvisning via WebPas til Nuklearmed. Afd.

Vælg ”røntgenundersøgelse”. Dato, klokkeslæt, problemstillingen og rekvirerende læge (visiterende læge) noteres på henvisningen.

 

 

OBS: Hvis pt. skal indkaldes indenfor 5 dage med DBT, kontaktes Nuklearmedicinsk Afd. mhp. ledige tider, idet tiderne frigives til nuklearmedicinernes eget brug 5 hverdage før undersøgelses-dato.

 

Booking af elektive og akutte patienter i Bookingssystemet

Se PRI dokument for yderligere informationer:

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.

 

Omvisitering af patienter

Patienter, der ønsker omvisitering kontakter ”Enheden for frit sygehusvalg”, som sender mail til afdelingens postkasse om, hvor pt. ønsker sig omvisiteret til.

 

Herefter gør sekretær følgende:

Henvisningen tages ud af mappen med henvisninger. Den er i mappen under ”uden dato for forundersøgelse”.

 

I Bookplan:

 • • Gå i ”fremsøgte aftaler” og søg patienten frem vha. cpr.nr.

 • • Klik i ”aflyst” og vælg årsag ”andet” + ”omvisitering”.

 

I Patientsystemet:
 • • Vælg AM,HVF

 • • Skriv et jon-notat i PAS AM, NOT med teksten ”Pt. ønsker sig omvisiteret til xxxxxxx sygehus. Henvisning videresendt”

 • • Afslut venteforløbet til modtagende afdelings kode (søg med ”?” på linien og søg på pågældende sygehus).

 • • Udfyld dato.

 • • Afslutningskode udfyldes. Hjælpeteksten kaldes ved tryk på alt+F1

FO = Frit valg offentlige sygehuse

FP = Frit valg privathospitaler

Obs.: Der findes andre end disse 2 muligheder. Vurdér i hvert tilfælde, hvilken kode der skal bruges.

 

 • • Vælg AM,INS

 • • Indskrivningen afsluttes på vanlig vis med shift+F2, afsluttes til venteforløb på pågældende afdeling.

 • • Afslut med diagnosen, som står på henvisningen fra visiterende læge.

 

 • • Vælg HE, GML

 • • Skriv CPR.NR

 • • Skriv ”O” ud for relevante henvisninger

 • • Send henvisning videre til pågældende sygehus, som pt. skal undersøges på.

Skriv kode for pågældende sygehusafd.

Skriv kode for vores ambulatorie.

 • • Sæt X i akut.

 • • Tryk F11 (send henvisning)

 

Mail fra Enheden for frit sygehusvalg:

 • • Skriv øverst på udskriften. EL dato/initialer.

 • • Sæt udskriften i mappen.