Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Scapulafraktur

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet behandling af scapulafrakturer.

Definition af begreber

Inddeling:

  • • corpus og spina scapula

  • • collum scapula

  • • cavitas glenoidale (intraarticulære)

  • • acromion (differentialdiagnose: os acromiale)

  • • processus coracoideus.

Floating shoulder: samtidig fraktur af clavikel og (collum) scapula.

Beskrivelse

Frakturen udgør 1 % af alle frakturer. Over 90 % er ikke væsentligt dislocerede og kan behandles konservativt. Forårsages ofte af højenergitraumer, hvorfor man skal være opmærksom på hyppig forekomst af alvorlige ledsagende skader (25-45 % costafrakturer, 15-40 % clavikelfrakturer, 15-55 % lungeskader, 12 % humerusfraktur, 5-10 % plexusskader, 25 % kraniebrud).

Undersøgelser

Røntgen af scapula i to plan. CT-scanning med 3D-rekonstruktion ved tvivl om operation eller planlægning heraf. Diagnosen er ofte ”et tilfældigt fund” ved traume-ct eller røntgen af thorax.

Udredning af alvorlige ledsagende skader har umiddelbart førsteprioritet, og der skal som minimum foreligge røntgen af thorax og traume-ct skal overvejes.

Behandling:

Med mindre der udløses regulært traumekald, bør der anlægges venflon (minimum grønt) indtil der er udredt for ledsagende skader. BAC-test bør ligeledes sikres.

Corpus og spina scapula:
Aflastning efter behov i cullar’n cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen.

Collum scapula:
Operation kan komme på tale ved minimum
1 cm dislokation eller 45 graders vinkling af ledfladen. Konservativ behandling: Collar’n cuff efter behov og ubelastede bevægeøvelser når smerterne tillader det. Røntgenkontrol efter 7-10 dage i skulderambulatoriet. Kontrol ved egen læge efter 6 uger mhp. evt. fysioterapi.

Intraartikulær fraktur:
Operation sædvanligvis ved mere end
1 cm dislokation af 25 % af forreste/33 % af bageste ledlæbe eller mere end 5 mm spring centralt i ledfladen. Altid ved persisterende subluksation/luksation. Konservativ behandling: Collar’n cuff efter behov og røntgenkontrol efter 7-10 dage med stillingtagen til opstart af ubelastede bevægeøvelser.

Acromion:
Ved dislokation mere end
2 mm bør operation overvejes, særligt ved distal fraktur. Konservativ behandling: Aflastning efter behov i cullar’n cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen.

Processus coracoideus:
Behandles konservativt. Aflastning efter behov i cullar’n cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen. Kontrol i skulderalbuefagområdet.

Floating shoulder:
Som udgangspunkt stabilisering af clavikel ved skinneosteosyntese, skærpet op-indikation ved multitraumer (letter plejen af patienten).

Øvrige kombinationsskader:
Individuel vurdering, ofte stabilisering af en eller flere strukturer.

Ved tvivl om behandling eller operationsindikation konfereres med skulderalbuefagområdet efter vanlige retningslinjer (se instruks herfor). Ved intraartikulær fraktur konfereres altid med skulderalbuefagområdet. Skal patienten undergå kirurgi af anden årsag, skal denne konference foregå således, at eventuel operation af scapulafrakturen kan foregå i samme seance.

Referencer

Operative treatment of scapular fractures: a systematic review; Lantry, Roberts, Giannudis

Fractures of the glenoid treated by operation A 5- TO 23-YEAR FOLLOW-UP OF 22 CASES;

P. Schandelmaier, MD, Associate Professor; and M. Blauth, MD, Professor and Chairman

The Floating Shoulder-a review article; A. van Noort, Chr. van der Werken

Scapular Fractures and Dislocations: Diagnosis and Treatment; TP Goss

Results of Fixation of Clavicle Alone in Managing Floating Shoulder; C K Low, A W M Lam

Classification and operative treatment of scapula and glenoid fractures; Stover, Marra

A modified Judet approach to the scapula; Obremsky, Lyman

The shoulder, kap 10; Rockwood