Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Scapula-fraktur

Formål

At sikre korrekt og ensartet behandling af scapula-frakturer.

Definition af begreber

Inddeling:

  • • Corpus og spina scapula

  • • Collum scapula

  • • Cavitas glenoidale (intraartikulære)

  • • Acromion (differentialdiagnose: os acromiale)

  • • Processus coracoideus.

Floating shoulder: Samtidig fraktur af klavikel og (collum) scapula.

Beskrivelse

Frakturen udgør 1% af alle frakturer. Over 90% er ikke væsentligt dislocerede og kan behandles konservativt. Forårsages ofte af højenergitraumer, hvorfor man skal være opmærksom på hyppig forekomst af alvorlige ledsagende skader (25-45% costafrakturer, 15-40% klavikelfrakturer, 15-55% lungeskader, 12% humerusfrakturer, 5-10% plexusskader, 25% kraniebrud).

Undersøgelser

Røntgen af scapula i to plan. CT-scanning med 3D-rekonstruktion ved tvivl om operation eller planlægning heraf. Diagnosen er ofte ”et tilfældigt fund” ved traume-CT eller røntgen af thorax.

Udredning af alvorlige ledsagende skader har umiddelbart førsteprioritet, og der skal som minimum foreligge røntgen af thorax og traume-CT skal overvejes.

Behandling

Med mindre der udløses regulært traumekald, bør der anlægges venflon (minimum grønt), indtil der er udredt for ledsagende skader. BAC-test bør ligeledes sikres.

Corpus og spina scapula:
Aflastning efter behov i collar’n’cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen.

Collum scapula:
Operation kan komme på tale ved minimum
1 cm dislokation eller 45 graders vinkling af ledfladen. Konservativ behandling: Collar’n’cuff efter behov og ubelastede bevægeøvelser, når smerterne tillader det. Røntgenkontrol efter 7-10 dage i skulder-/albueambulatoriet. Kontrol ved egen læge efter 6 uger mhp. evt. fysioterapi.

Intraartikulær fraktur:
Operation sædvanligvis ved mere end
1 cm dislokation af 25% af forreste/33% af bagerste ledlæbe eller mere end 5 mm spring centralt i ledfladen. Altid ved persisterende subluksation/luksation. Konservativ behandling: Collar’n’cuff efter behov og røntgenkontrol efter 7-10 dage med stillingtagen til opstart af ubelastede bevægeøvelser.

Acromion:
Ved dislokation mere end
2 mm bør operation overvejes, særligt ved distal fraktur. Konservativ behandling: Aflastning efter behov i collar’n’cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen.

Processus coracoideus:
Behandles konservativt. Aflastning efter behov i collar’n’cuff og bevægeøvelser til smertegrænsen. Kontrol i skulder-/albuefagområdet.

Floating shoulder:
Som udgangspunkt stabilisering af klavikel ved skinneosteosyntese, skærpet OP-indikation ved multitraumer (letter plejen af patienten).

Øvrige kombinationsskader:
Individuel vurdering, ofte stabilisering af en eller flere strukturer.

Ved tvivl om behandling eller operationsindikation konfereres med skulder-/albuefagområdet efter vanlige retningslinjer (se instruks herfor). Ved intraartikulær fraktur konfereres altid med skulder-/albuefagområdet.

Referencer

Operative treatment of scapular fractures: a systematic review; Lantry, Roberts, Giannudis

Fractures of the glenoid treated by operation A 5- TO 23-YEAR FOLLOW-UP OF 22 CASES;

P. Schandelmaier, MD, Associate Professor; and M. Blauth, MD, Professor and Chairman

The Floating Shoulder-a review article; A. van Noort, Chr. van der Werken

Scapular Fractures and Dislocations: Diagnosis and Treatment; TP Goss

Results of Fixation of Clavicle Alone in Managing Floating Shoulder; C K Low, A W M Lam

Classification and operative treatment of scapula and glenoid fractures; Stover, Marra

A modified Judet approach to the scapula; Obremsky, Lyman

The shoulder, kap 10; Rockwood