Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af instrumenter, servietter, tork og nåle i forbindelse med operative indgreb

 

Beskrivelse

Kontrol før operationen:

 • • Den usterile hjælper tager låget af instrumentcontaineren. Den sterile sygeplejerske kontrollerer at indholdet i containeren stemmer overens med pakkelisten og at instrumenterne fungerer og er ubeskadigede.

 • • Eventuelle afvigelser noteres på pakkelisten.

 • • Label fra enkeltpakkede instrumenter samles til senere dokumentation i T-DOC, og opbevares af den usterile hjælper.

 • • Servietpakningen kontrolleres af den usterile hjælper for at den er hel og holdbarhedsdatoen ikke er overskredet.

 • • Servietpakningen åbnes af usteril hjælper til steril sygeplejerske

 • • Den sterile sygeplejerske river det ene kontrolmærke af og rækker indpakningen med det andet kontrolmærke til usteril hjælper.

 • • Sammen tæller de tydeligt antal servietter/tork. Den usterile hjælper river det andet kontrolmærke af og gemmer det.

 • • Gentages for hver pakke servietter/tork, der udleveres.

 • • Suturer åbnes løbende efter behov. Steril indpakning fra sutur opbevares af den sterile sygeplejerske til brug for afstemning. Den yderste indpakning fra suturer opbevares af usteril hjælper.

 

Håndtering af instrumenter, servietter, tork og nåle under operationen:

 • • Den sterile sygeplejerske sikrer løbende under hele operationen at antal instrumenter stemmer. Nåle klippes af de brugte suturer og overensstemmelse mellem udleverede og anvendte sikres løbende.

 • • De brugte servietter lægges på et usterilt bord, evt. i et fad overtrukket med plasticpose, som den usterile hjælper holder orden på. Hver gang der ligger et antal svarende til en pakning (1 eller 5 stk.) af samme slags på bordet/i fadet tælles de i fællesskab af den sterile sygeplejerske og den usterile hjælper. De 5 stk. (h.h.v 1 stk) pakkes sammen i en plasticpose som lukkes og evt. vejes. Kontrolmærket klæbes udenpå posen.

 • • Instrumenter, der er blevet usterile (f.eks. jodpeaner) opbevares på det usterile bord.

 

Kontrol før lukningen påbegyndes:

 • • Den sterile sygeplejerske konstaterer hvor mange servietter/tork, der er åbnet ved at gennemgå sine kontrolmærker. Tæller ligeledes instrumenter og nåle. Derefter siger hun højt: ”Jeg vil gerne bede om et serviettal”

 • • Den usterile hjælper tæller sine kontrolmærker, tæller derefter omhyggeligt poserne med servietter + de løse på servietbordet og siger højt: ”Der er x antal servietter ud af x mulige”.

 • • Den sterile sygeplejerske tæller derefter servietter på sine borde og siger højt: ”Der skal være x antal servietter på lejet”. Dette skal operatøren bekræfte højt og tydeligt. Dette gentages for hver type servietter/tork.

 • • Derefter siger den usterile hjælper højt hvilke instrumenter og mærker på suturer hun har på det usterile bord. Den sterile sygeplejerske siger højt: ”Der skal være x instrumenter på lejet”. Dette skal operatøren bekræfte højt og tydeligt.

 • • Når alle instrumenter, servietter/tork og nåle er talt og bekræftet siger den sterile sygeplejerske højt: ”Servietter/tork, instrumenter og nåle stemmer første gang”.

 • • Når fascien er lukket gentages ovenstående procedure og den sterile sygeplejerske siger højt: ”Servietter/tork, instrumenter og nåle stemmer anden gang”.

 • • I tilfælde af uoverensstemmelse gentages proceduren indtil antal stemmer.

 • • Ved konvertering af operationer tælles instrumenter, servietter og tork ligeså snart situationen tillader det.

 • • Ved flere indgreb på samme patient udføres ovenstående kontrol ved afslutning af hvert indgreb.

 • • Kontrolmærker gemmes indtil alle indgreb er afsluttet.

Kontrol efter operationen:

 • • Det er den sterile sygeplejerske, der er ansvarlig for optællingen.

 • • Hun tæller endnu engang instrumenterne og sikrer overensstemmelse med pakkeliste og labels. Pakkelisten udfyldes med stue navn og dato. Der signeres med initialer i rubrikken ”Kontrol før OP og efter OP

 • • Pakkeliste og labels fra enkelt pakkede instrumenter følger med containeren til sterilcentralen.

 • • Den sterile sygeplejerske har ansvar for instrumenterne indtil de har forladt stuen.

 • • Servietter/tork og nåle tælles ligeledes og afstemmes med kontrolmærkater og suturpakninger.

 • • Hvis sterilcentralen konstaterer, at der mangler et instrument, gives der besked til den ansvarlige sygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske. Instrumentet eftersøges i affaldssække og opvaskemaskine. Hvis instrumentet ikke findes der, overgår ansvaret til personalet i sterilcentralen.

 

Definition af begreber

Instrumenter: de til en given operation anvendte kirurgiske instrumenter, såvel flergangs som éngangs, enten enkeltpakkede eller pakket i instrumentcontainer

Container: Stålkasse til pakning og autoklavering af kirurgiske flergangs instrumenter

Pakkeliste: Et ark papir med angivelse af de til en given container indeholdende instrumenter. Ligger øverst i containeren

Lille serviet: Gazeserviet 40 x 40 cm

Stor serviet: Gazeserviet 40 x 65 cm

Firkant: Gazeserviet 10 x 40 cm

Stor tork: Gazetampon nr. 3 (Ø: 50 mm)

Lille tork (”idiot”): Gazetampon nr. 0 (Ø: 20mm)

Disarp (”banan”): OP – tarmholder 25 cm

Røntgentråd: Røntgenfast tråd, som er indvævet i servietter og tork

Kontrolmærke: Mærkat hvorpå antal stk i pakningen fremgår

Nåle: Sutur med påsvejset nål

Usteril Hjælper: En sygeplejerske, en social- og sundhedsassist eller en sygeplejestuderende, som varetager alle forefaldende sygeplejeopgaver på en operationsstue. Hun assisterer den sterile sygeplejerske således at steriliteten opretholdes.

Steril sygeplejerske: En sygeplejerske, som har udført kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion og som er iklædt steril kittel og sterile handsker. Hun varetager alle sterile sygeplejeopgaver omkring operationen. Den for instrumenteringen ansvarlige person.

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks