Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar – rettidig reaktion

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

 

Definition af begreber

LABKA – Klinisk Biokemisk Afdeling

Sekretær fordeler dagligt blodprøvesvar fra LABKA-printer placeret i sekretariatet.

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Sekretær åbner dagligt KMA web-svar og trækker døgnets svar (f.eks. rubellastatus og klamydiapodning).

Patologisk Institut AAU

Svar kommer med brevpost (f.eks. cervixcytologi og biopsi).

SSI – Statens Serum Institut

Svar kommer med brevpost (f.eks. CKT, androgenstatus og østrogenstatus).

KIA – Klinisk Immunologisk Afdeling

Svar kommer med brevpost (smitteprøver).

Klinisk Genetisk Afdeling, Århus

Svar kommer med brevpost (kromosomanalyser, Y-deletioner og CFTR).

Steno Diabetes Center, Gentofte

Svar kommer med brevpost (f.eks. fasteinsulin).

Meddelelsespostkasse – AS400

Tømmes dagligt af sekretær (f.eks. korrespondancenotater, interne henvisninger og røntgensvar).

 

Beskrivelse

Arbejdsgang:

Sekretæren som har arbejdsrul 2 henter post og tømmer diverse elektroniske postkasser dagligt. Prøvesvar fordeles til den ordinerende læges sekretær. Sekretæren sender straks svar og journal til den ordinerende læge, som signerer svaret og sørger for brevsvar/telefonsvar til patienten. Er den ordinerende læge ikke til stede, lægges svaret evt. til en af de andre læger, hvis det skønnes at haste.

Sekretæren sørger for, at en journal, hvor der afventes prøvesvar, er til stede på svarhylde, indtil alle svar er fremkommet og set af læge. Sekretæren tjekker løbende journalerne på svarhylden, således at der kan rykkes for ikke indkomne svar.

Abnorme svar, som kræver akut opfølgning, forelægges straks den ordinerende læge eller dennes stedfortræder.

 

Referencer

DDKM Standard 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar