Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ luftvejsvurdering

Formål

Ved den præoperative anæstesiologiske undersøgelse/vurdering bør patienten screenes for om der forventes at være en vanskelig luftvej.

Beskrivelse

Den fysiske luftvejsundersøgelse består af seks variabler der sammen med luftvejsanamnesen udgør SARI-scoren (Simplified Airway Risk Index).

De enkelte variabler gradueres i score 0, 1 eller 2. (4 af de 6 variabler kan give 2 point). Ud fra den samlede score kan risikoen for at møde en vanskelig laryngoskopi vurderes. Gå systematisk til værks og før observationerne ind i anæstesiskemaet. Se bilag – luftvejsvurdering (lommekort)

SARI-score > 3 indikerer, at man skal være forberedt på vanskelig intubation, f.eks. ved at have videolaryngoskop på stuen, eller klargøre patienten til en vågen fiberoptisk intubation.

 

Luftvejsundersøgelse

Luftvejsundersøgelse har til hensigt at forudsige vanskelig intubation. Derimod kan maskeventilation ikke forudsiges med selvstændige teknikker.

Grad af mundåbning

0-1 point

Mundåbning under 4 cm

Mundåbning under 4 cm

Mundåbning over 4 cm

Mundåbning under 4 cm svarende til mindre end 2 fingersbredders afstand mellem tænderne i over- og underkæbe, er relateret til vanskelig intubation.

SARI-score:

 • • Mundåbning over 4 cm: 0 point

 • • Mundåbning under 4 cm: 1 point

 

Thyromental afstand

0 - 2 point

Thyromental afstand over 3 fingre

Thyromental afstand over 3 fingre

Thyromental afstand under 3 fingre

Thyromental afstand under 3 fingre

Thyromental afstand (cartilago thyreoideas overkant til mandiblens inderside) under 6,5 cm, svarende til bredden af tre fingre er relateret til vanskelig intubation.

SARI-score:

 • • Over tre fingre > 6,5 cm: 0 point

 • • 3 fingre 6,0 – 6,5 cm: 1 point

 • • Under tre fingre < 6,0 cm: 2 point

Mallampati-klasse

0 – 2 point

Mallampati_2 Mallampati_3

Mallampati I Mallampati II Mallampati III

Mallampati II og III er relateret til stigende grader af vanskelig intubation. Den rigtige undersøgelsesteknik er med patienten siddende eller stående, med fuld mundåbning og med fuld tungeekstension. Patienten skal ikke fonere ved tungeekstension.

SARI-score:

 • • Mallampati I: 0 point

 • • Mallampati II: 1 point

 • • Mallampati III: 2 point

Halscolumnas bevægelse

0 – 2 point

Halscolumna bevægelighed over 90 grader

Halscolumnas bevægelighed over 90 grader

Halscolumna bevægelighed under 90 grader

Halscolumnas bevægelighed under 90 grader

Bevægelighed i halscolumna undersøges fra maksimal ekstension til maksimal fleksion. Brug eventuelt en kuglepen som ”vinkelmåler”. Bevægelighed under 90 grader er relateret til vanskelig intubation.

SARI-score:

 • • > 90 grader: 0 point

 • • 80 – 90 grader: 1 point

 • • < 80 grader: 2 point

Evne til at lave underbid

Tænderne i underkæben frem foran tænderne i overkæben

Tænderne i underkæben frem foran tænderne i overkæben

Tænderne i underkæben IKKE frem foran tænderne i overkæben

Kan patienten føre fortænderne i underkæben frem foran fortænderne i overkæben?

SARI-score:

 • • Patienten kan føre fortænderne i underkæben frem foran fortænderne i overkæben: 0 point

 • • Patienten ikke kan føre fortænderne i underkæben frem foran fortænderne i overkæben, der er fundet relateret til vanskelig luftvej: 1 point

Kropsvægt

Vægt

Vægt

SARI-scoren for patientens vægt fastlægges i følgende intervaller:

 • • < 90 kg: 0 point

 • • 90 – 110 kg: 1 point

 • • > 110 kg: 2 point

Luftvejsanamnese

0 -2 point

Luftvejsanamnese

Gennemse tidligere anæstesijournaler i patientens lægejournal.

Spørg patienten om pågældende har været bedøvet før, og om der eventuelt har været problemer.

Er der tegn på patologiske forhold? Hæshed, stridor/søvnapnø.

Supplement til anamnese:

Gamle anæstesijournaler fra andre sygehuse.

Eventuelt udskrift fra Dansk Register for Vanskelig Luftvej.

SARI-score:

 • • Ingen tidligere problemer: 0 point

 • • Mulige, tidligere problemer: 1 point

 • • Sikre, tidligere problemer: 2 point