Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ABL90 FLEX Plus – Betjeningsvejledning – decentral

Beskrivelse

ABL90 FLEX Plus er et POCT apparat, som kan benyttes til bestemmelse af syre-base parametre, såvel som biokemiske parametre, hovedsageligt på blod.

Den grønne parameterlinje angiver hvilke primære analysesvar der afgives. Derudover angives udvalgte sekundære beregningsparametre.

Definition af begreber

Her defineres de centrale begreber og termer, som anvendes i retningslinjen.

ABL90 FLEX Plus

Syre-Base analyse udstyr fra Radiometer

KBA

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk afdeling

Afdeling uden for KBA, der benytter KBA´s udstyr

Sprøjte

safePICO Aspirator REF 956-622, safePICO self-fill 956-615

Kapillærrør

45 µl Clinitubes REF 942-969

Koagelfang

REF 906-026

QC

Automatisk kontrolkørsel, som angiver om ABL90FLEX Plus måler korrekt i det pågældende niveau.

Kalibrering

Automatisk justering af hvordan ABL90FLEX Plus tolker signaler fra en analyse, og omsætter det til en måleværdi.

Certificering

Godkendt bruger efter undervisning og dokumentation for denne.

Indikatorer og tærskelværdier

Der skal udelukkende benyttes prøvetagningsudstyr som beskrevet i denne instruks. Prøvetagning skal gennemføres uden luft tilblanding og koagulering i prøvematerialet, og analysen skal gennemføres hurtigst mulig efter prøvetagning. Alle prøver er holdbare i 30 min. ved stuetemperatur.

Målgruppe – modtagelse

Personale på kliniske afdelinger, der er certificeret til brug af ABL90.

Formål

Beskrivelse af formål og den forventede effekt ved at anvende det retningsgivende dokument.

At personale på kliniske afdelinger, der anvender ABL90 udstyr, har den optimale baggrund for at betjene apparatet korrekt, og opnå korrekte analyseresultater.

 

Metode

Analyse på ABL90 FLEX Plus

Log på ABL

Benyt stregkode eller indtastning af regions ID

Vælg metode

Benyttes Sprøjte eller Kapillærrør?

Vælg på skærmen. Hermed åbner prøveproben op i korrekt position.

Prøvematerialet skal være opsamlet anaerobt, udluftet og stabiliseret så der ikke er koagler. Sprøjter fyldes med 1 ml blod, og kan opblandes i åbningen til venstre på ABL90 FLEX Plus.

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LC2IHHOY\Billede til PRI.PNG

 

Opsug prøven

Sprøjte 65 µl

Kapillær 45 µl – benyt koagelfang.

Ved at presse sprøjte eller koagelfang ind mod proben aktiveres automatisk opsug.

Vælg målemetode

Skift hvis default ikke er korrekt

 

Billede 3

Billede 6

Vælg patientidentifikation og Layout

Patient-ID

Obligatorisk – Altid et CPR-nummer

Kontroller for- og efternavn er korrekt

Prøvetager

Valgfrit, kan udfyldes, hvis operatør af ABL ikke er prøvetager

 

Rapport-Layout

Skift evt. korrekt layout, hvis ikke default er korrekt.

Se den specifikke Quick guide

Udenom opgaveliste

Nej/Ja

Er tilgængelig på afdelinger med særaftaler

Analyseresultater

Vurderes klinisk, og sendes til Clinical gennem KBA´s IT systemer.

Det er det kliniske personale, der har ansvaret for at tage aktion på alle analysesvar, også når der fremkommer 3 pile i stedet for analysesvar.

Nedbrud og backup

ABL90 FLEX Plus er følsom over for luft og koagler i prøvematerialet. Problemerne minimeres ved udelukkende, at benytte angivne safePICO sprøjter, koagelfang og en god prøvetagningsteknik. Koagler vil sætte sig fast i væskevejen på ABL90 FLEX Plus, og kan ikke umiddelbart fjernes.

Hvis ABL90 FLEX Plus på AA-Fødegang eller AA-Neonatal er ude af drift, kan analyserne gennemføres på Klinisk Biokemisk Afdeling. Vær opmærksom på, at der her kræves et andet blodvolumen på prøven.

Kalibrering og kontrolkørsel

ABL90 FLEX Plus er programmeret til at gennemføre automatiske kalibreringer og QC. Umiddelbart efter reagensskift gennemføres en kalibrering mellem hver analyse. Disse programmer skal gennemføres for at sikre, at der afleveres korrekte analyseresultater.

Referencer

ABL90 FLEX Plus Brugsanvisning, Radiometer