Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af 25 hydroxy vitamin D mangel hos kroniske hæmodialysepatienter

 

1) Kroniske hæmodialysepatienter

Formål

At sikre plasmakoncentration af 25-hydroxy-vitamin D2 + D3 (25-OH vitamin D) hos kroniske hæmodialyse-patienter er i det rekommanderede område. Det terapeutiske mål er således 25-OH Vit D2 + D3 > 75 nmol/l.

 

Patientgruppe

Patienter i kronisk hæmodialysebehandling på Aalborg Universitetshospital og dialysesatelitterne i Hjørring og Thisted.

 

Præparat der anvendes i behandlingen

D3 vitamin (kalciferol): Dekristol kaspler á 20.000 IE.

 

Fremgangsmåde

25-OH vitamin D2+D3 måles 1 gang årligt (årsprøver) og som udgangspunkt inden evt 25-OH D2 + D3 til-skud

 1. 1. Hvis 25-OH vitamin D <12 nmol/l:

 1. a. Start kapsel Dekristol 40.000 IE x 1 ugentligt i 12 uger, herefter x 1 hver 4. uge.

 2. b. Ny måling efter 6 måneder. Afhængig af værdi gå til punkt 2), 3), eller 4).

 

 1. 2. Hvis 25-OH vitamin D: 12-39 nmol/l:

  1. a. Start kapsel Dekristol 40.000 IE x 1 ugentligt i 4 uger, herefter x 1 hver 4. uge.

  2. b. Ny måling efter 6 måneder. Afhængig af værdi gå til punkt 2), 3) eller 4).

 

 1. 3. Hvis 25-OH vitamin D: 40-75 nmol/l:

  1. a. Start kapsel Dekristol 40.000 IE x 1 hver 4. uge.

  2. b. Ny måling efter 6 måneder. Afhængig af værdi gå til punkt 3) eller 4).

 

 1. 4. Hvis 25-OH vitamin D > 75 nmol/l:

  1. a. Start kapsel Dekristol 40.000 IE x 1 hver 4. uge.

  2. b. Ny målinger efter 12 måneder (årsprøver).

 

 1. 5. Hvis 25-OH vitamin D > 140 nmol/l

  1. a. Pause med evt. D-vitamin behandling.

  2. b. Ny kontrol efter 6 måneder.

D-vitamin kapslerne udleveres af dialyseafdelingerne og patienten indtager kapslen i forbindelse med dialy-sebehandlingen.

 

2) Hypovitaminosis D (for lavt niveau af 25-OH vitamin D2+D3) hos øvrige patienter med CKD 3-5:

 

 1. 1. Ved 25-OH vitamin D i området 75-125 nmol/l: Vedligeholdelsesbehov: 10-30 µg ergo- eller chole-calciferol dagligt (400-1200 ie). Kan oftest opnås gennem kosten. Plasmaniveauet kontrolleres højst én gang årligt.

 2. 2. Ved 25-OH vitamin D i området 35-75 nmol/l: ergo- eller cholecalciferol dosis på 35 µg dagligt, kon-trol efter 6 måneders behandling.

 3. 3. Ved 25-OH vitamin D i området 12-35 nmol/l: Tablet Dekristol 40.000 ie ugentligt i 4 uger - herefter 20 µg/d (ergo- eller cholecalciferol). Kontrol efter 6 måneders behandling.

 4. 4. Ved 25-OH vitamin D <12 nmol/l: Tablet Dekristol 40.000 ie ugentligt i 12 uger - herefter 20 µg/d (er-go- eller cholecalciferol) . Kontrol efter 6 måneders behandling.

Kalciferol f.eks. ApoVit D3 købes i håndkøb og findes i styrker på 10, 20 og 35 µg. Dekristol udleveres

 

3) Anbefalinger efter nyretransplantation (uafhængig af graftfunktion)

 1. 1. 25-OH måles ikke rutinemæssigt, men calcium og d-vitamin gives forebyggende som osteoporose profylakse hos pt i langvarig prednisolon-behandling.

 2. 2. Calcium 800-1200 mg dagligt (afhængig af kalkindtag i kosten, gives ikke til pt med hypercalcæmi)

 3. 3. D-vitamin tilskud 20-35 µg dagligt (gives ikke til pt med hypercalcæmi)

Unikalk Silver indeholder 400 mg calcium og 10 µg D3-vitamin. Unikalk Forte indeholder 400 mg calcium og 19 µg D3-vitamin.

 

Dokumentation

Dokumenteres i FMK.

 

Ansvar

Læge er ansvarlig for ordination. Sygeplejersken er ansvarlig for administration samt observation.

 

Referencer

 • • KDIGO Clinical practise guideline for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD – MBD). Kidney International 2017, vol 7 (suppl), 1–59.

 • • Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitamin man-gel. Rationel farmakoterapi nr. 6. 2010.

 • • Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD-MBD. Dansk Nefrologisk Selskab 2011.