Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån og registrering af apparatur og andre utensilier fra Neonatal til anden afd.

FORMÅL

 • • At Neonatalafsnit 12 og 13 til enhver tid har overblik over, hvor eventuelt udlånt apparatur befinder sig.

 • • At modtager af udlånt apparatur kan kvittere for tilbageleveringer af udlånte materialer.

INFORMATION

 • • Der udlånes kun apparatur til børneafsnittene indbyrdes.

 • • Det er meget vigtigt, at man ved udlån sikrer sig, at modtagende afdeling kender funktionen af det lånte apparatur.

Udlån af apparatur kan være følgende:

  • • Graseby MR 10, OBS henvis til hjælpemiddeldepotet, hvis det drejer sig om udlån til hjemmet

  • • Pulsoximeter Nellcor, OBS henvis til hjælpemiddeldepotet, hvis det drejer sig om udlån til hjemmet

  • • Videokamera

  • • Digitalkamera

  • • Varmemadras

  • • Terumo sprøjtepumpe

  • • Fototerapi lys

  • • Fugter til CPAP

  • • Blodtryksapparat

  • • 

REGISTRERING AF UDLÅN

Notér følgende på udlånsseddel:

 • • Apparaturbetegnelse

 • • Evt. løsdele såsom ledninger

 • • Individnummer (vigtigt)

 • • dit navn, dato for udlån, aftalt låneperiode, navn på afsnit der låner

 • • Udfyldt låneseddel afleveres til den teknisk ansvarlige sygeplejerske i Neonatal-afsnit 12+13.

REGISTRERING AF TILBAGELEVERET APPARATUR

 • • Den afdeling, som låner apparaturet, skal aflevere apparaturet straks efter afsluttet brug.

 • • Apparaturet skal altid afleveres til én person, som straks efter modtagelsen, kvitterer for aflevering på låneseddel, som låner har.

 • • Udlånsseddel afleveres til den teknisk ansvarlige sygeplejerske

 • • Kontroller, det er apparaturet med individnummer på låneseddel

 • • Kontroller, alle løsdele er med

 

 

 

HÅNDTERING AF TILBAGELEVERET APPARATUR

 

 • • Alt tilbageleveret apparatur rengøres i afsnit 12 og 13 – også selvom det afsnit, der har lånt apparaturet, har rengjort det.

 • • Dette skyldes, at afsnit 12 og 13 har strengere rengøringsprocedurer pga. vores børnegruppe, og vi må sikre, at disse bliver overholdt.

 • • Er apparaturet defekt, så få en beskrivelse af problemet, så vores tekniker kan reparere apparaturet, inden det sættes i depot.

 • • Placér det defekte apparatur på skrivebordet i apparaturrummet på 13. etage. Påhæft seddel hvorpå beskrivelse af problemet, dato og initialer er noteret.

 

Ved udlån af Graseby-monitor til forældre, se flg. link: Udlån af Graseby

 

 

UDLÅN AF FORBRUGSVARER

 

 • • Hvis der lånes almindelige forbrugsvarer ud til andet børneafsnit, noteres det ingen steder, hvis det er nogle få stykker af én ting. Det er indenfor samme budget.

 • • Forbrugsvarer er f.eks. depotvarer og omfatter IKKE apparatur.

 • • Hvis der lånes ud til anden afdeling, noteres varenummer, antal af det udlånte samt rekvirentnummer på den afdeling, som låner materialet.

 • • Sedlen med ovenstående oplysninger afleveres til den teknisk ansvarlige sygeplejerske i Neonatal-afsnit 12+13.