Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån og registrering af apparatur og andre utensilier fra Neonatal til anden afd.

FORMÅL

 • • At Neonatalafsnit 12 og 13 til enhver tid har overblik over, hvor eventuelt udlånt apparatur befinder sig.

 • • At modtager af udlånt apparatur kan kvittere for tilbageleveringer af udlånte materialer.

INFORMATION

 • • Der udlånes kun apparatur til børneafsnittene indbyrdes.

 • • Det er meget vigtigt, at man ved udlån sikrer sig, at modtagende afdeling kender funktionen af det lånte apparatur.

 • • Hvis der lånes almindelige forbrugsvarer ud til andet børneafsnit, noteres det ingen steder, hvis det er nogle få stykker af én ting. Det er indenfor samme budget.

 • • Forbrugsvarer er f. eks. depotvarer og omfatter IKKE apparatur.

 • • Såfremt der lånes ud til anden afdeling, anmodes den aktuelle afdeling om at returnere materialet, når de får det bestilt hjem.

Udlån af apparatur kan være følgende:

  • • Terumo sprøjtepumpe

  • • Graseby MR 10

  • • Pulsoximeter Nellcor

  • • Videokamera

  • • Digitalkamera

  • • Vandmadras varmer

  • • Fugter til CPAP

  • • Blodtryksapparat

REGISTRERING AF UDLÅN

På hylden i hvert apparaturrum ligger et hæfte, hvori udlån noteres.

Udfyld med:

 • • Apparaturbetegnelse

 • • Evt. løsdele såsom ledninger

 • • individnummer

 • • dato for udlån, navn på afsnit der låner samt dit eget navn

 • • kvittering for tilbagelevering af apparaturet

REGISTRERING AF TILBAGELEVERET APPARATUR

 • • Den afdeling, som låner apparaturet, skal aflevere apparaturet straks efter afsluttet brug.

 • • Apparaturet skal altid afleveres til én person, som straks efter modtagelsen kvitterer i udlånshæftet for modtagelsen.

 • • Skriv afleveringsdato og dine initialer.

 • • Kontrollér:

  • • at det er det korrekte individnummer

  • • at alle løsdele til apparaturet er returneret

HÅNDTERING AF TILBAGELEVERET APPARATUR

 • • Alt tilbageleveret apparatur rengøres i afsnit 12 og 13 – også selvom det afsnit, der har lånt apparaturet, har rengjort det.

 • • Dette skyldes, at afsnit 12 og 13 har strengere rengøringsprocedurer pga. vores børnegruppe, og vi må sikre, at disse bliver overholdt.

 • • Er apparaturet ikke i orden, så få en beskrivelse af problemet, så vores tekniker kan reparere apparaturet, inden det sættes i depot.

 • • Placer det defekte apparatur på skrivebordet i apparaturrummet på 13. etage. Påhæft seddel hvorpå beskrivelse af problemet, dato og initialer er noteret.

 

Ved udlån af Grasebymonitor til forældre, se flg. link: Udlån af Graseby