Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver ved fremprovokering af føling (let hypoglykæmi)

Definition1

Formål1

Målgruppe1

Forberedelse1

Fremgangsmåde1

Ambulant fremprovokering af føling1

Definition

Patienten påføres tilsigtet et blodsukker under 2,2 mmol/l eller symptomer på hypoglykæmi.

Formål

At patienten på egen krop mærker symptomer på let hypoglykæmi så de senere kan genkende og behandle tilstanden.

Målgruppe

Nyopdagede type 1 diabetikere, samt enkelte insulinbehandlede type 2 diabetikere for hvem det skønnes relevant.

Forberedelse

Patienten vejledes i hypoglykæmi, årsag, symptomer og behandling.

NovoRapid ordineres i journalen (f.eks. 0,15IE/kg)

Patienten skal være fastende men må gerne drikke vand.

Fremgangsmåde

Testen udføres om morgenen hos den fastende patient.

Der gives vanlig mængde langsomvirkende insulin, hvad enten dette gives samme morgen eller aftenen før.

Der gives NovoRapid i maven.

For at opnå et hurtigt blodsukkerfald opfordres patienten til at bevæge sig så meget som muligt:

Cykle på motionscykel, gå på gangene eller gå på trapper. Pt. må ikke forlade afdelingen uden følge.

Når der opstår symptomer, måles blodsukkeret og hypoglykæmien behandles som beskrevet i vejledningen, Behandling af let hypoglykæmi

Er der ikke opstået symptomer efter ca. 1 time måles blodsukkeret. Er blodsukkeret faldende, fortsættes indtil der er gået 1½ time. Er der fortsat ikke symptomer måles blodsukkeret igen og lægen tager herefter stilling til, om der skal gives yderligere NovoRapid eller testen skal afbrydes.

Vær opmærksom på at diabetikere der gennem længere tid har ligget meget højt i blodsukker kan få følingssymptomer ved højere blodsukkerværdi end beskrevet (omkring 5mmol/l).

Ambulant fremprovokering af føling

Testen kan foregå ambulant i dagafsnittet. Det betinger at:

Der er aftalt tidspunkt med sygeplejersken i dagafsnittet.

Der skal foreligge ordination på NovoRapid i journalen.

Patienten skal være informeret om at møde fastende, hvilket vil sige ingen mad og ingen insulin hjemmefra.