Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir., Leverresektion

Indikation

Leverresektion foretages oftest på baggrund af cancer eller levermetastaser, hyppigst hos patienter, der tidligere har haft colon- eller rectumcancer. Der kan også være andre indikationer.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i Opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Abdomen

Observation af abdomen: Om det er blødt, spændt eller toppet.

Forbinding

Observer om forbindingen er tør, om der er skygge eller gennemsivning. Forbindingen skiftes ved gennemsivning ved hjælp af non-touch teknik. Tjek epiduralforbinding.

Dræn

Drænproduktionen kan variere. Man må i hvert enkelt tilfælde vurdere mængde og udseende og eventuelt tilkalde kirurg. Især ændring af produktionsmængde skal følges tæt og eventuelt konfereres med kirurg. Det er almindeligt med en vis produktion af både galde og blodig/serøs væske.

Blodprøver

Leverresektion: Hæmoglobin, rutineprøver, levertal inkl. amylase, Dic-tal og arteriepunktur ved ankomst til Opvågningen. Hæmoglobin følges tæt.

Vær opmærksom på, hvornår BAC-test udløber.

Dag 1: Tages der igen om morgenen hæmoglobin, rutineprøver, levertal inkl. amylase og Dic-tal samt arteriepunktur

Lejring

Fri lejring. Må gerne mobiliseres, hvis patienten er stabil.

Ernæring

Frit per os, hvis patienten er stabil og blødning minimal.

Væskebalance

Der registreres væskebalance kl. 14.00-22.00 og 06.00, perspiratio og operationsperspiratio.

Blodtab under operation kan variere meget, 300 - 3000 ml.

Lungefysioterapi

Der er indikation for at opstarte lungefysioterapi, pep-fløjte og CPAP-behandling i opvågningsafsnittet på grund af operationens nærhed til lungerne og deraf følgende atelektaser. Vær opmærksom på, om patienten har fået udleveret pep-fløjte på stamafdelingen.

Overnatning

Patienter, der har fået foretaget leverresektion, vil som regel have lang opvågning og evt. overnatte i opvågningsafsnittet.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Alle patienter har som udgangspunkt epiduralkateter tilkoblet Baxter-pumpe med A-standardblanding (1/8 % Bupivacain + Morfin 50µg/ml). Der kan suppleres med med smertestillende jvf. anæstesijournal.

Patienten får antibiotika peroperativt, fortsætter nogle gange postoperativt (ordineret på opvågningsjournalen).

I fremtiden vil vi sandsynligvis se flere laparoskopiske leverresektioner, disse patienter vil formentlig have subcostalt TAP-blok i stedet for epiduralkateter.

Udskrivelse

Patienten skal udskrives til stamafdeling af anæstesilæge.

Patienten følges til stamafdelingen med mindre andet ordineres.