Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fractura ossis metacarpi II – V

Formål

Korrekt behandling af fractura ossis metacarpi II – V.

Behandling

Fraktur af caput: Udislocerede frakturer behandles konservativt med tre ugers immobilisering efterfulgt af ubelastet mobilisering i yderligere to-tre uger. Komminutte frakturer kræver bedømmelse af speciallæge. Såfremt der er et step-off i ledfladen på > 1-2 mm, skal kongruensen reetableres operativt. Mindre avulsionsfrakturer betinget af kollaterale ligamentlæsioner kan behandles konservativt, såfremt leddet er stabilt. Ved instabilitet må fragmentet fikseres operativt.

Bandage: Handskegips eller skinne fra underarm til PIP-led. Interphalangealleddene skal kunne bevæges. MCP-leddet immobiliseres i 70°- 90° fleksion.

Subkapitulær fraktur: Det er svært at aflæse vinkelfejlstillingen på røntgenbillederne. Forudsætningen for bedømmelsen af røntgenbilledet er, at man har en regelret sideprojektion.

Der kan behandles konservativt, såfremt fejlstillingen er acceptabel:

  • • < 30º palmar vinkling på 4. og 5. finger

  • • < 15º palmar vinkling på 2. og 3. finger

Ved en større fejlstilling reponeres frakturen. Tre ugers immobilisering i en håndbaseret bandage (handskegips) eller skinne efterfulgt af tre ugers aflastet mobilisering. Hvis frakturen er instabil, således at stillingen ikke kan sikres med konservativ behandling, må osteosyntese overvejes.

Ekstraartikulær metakarpalfraktur:

Følgende fejlstillinger er acceptable:

  • • < 10º palmar vinkling på os metakarpale 2 og 3.

  • • < 25º palmar vinkling på os metakarpale 4. og 5.

  • • Ad latum dislokation på mindre end 50 % af diafysens diameter

  • • Forkortningen på < 3 mm

Rotationsfejlstilling skal aldrig accepteres! En malrotation på 5° giver en overlapning (krydsfingerfænomen) på 1½ cm ved fleksion af fingrene.

Såfremt en fraktur med fejlstilling skønnes at være relativ stabil, og stillingen efter reposition kan opretholdes, kan en sådan forsøges. I modsat fald foretages stabil osteosyntese, der tillader tidlig mobilisering.

Konservativ behandling indebærer immobilisering i tre uger efterfulgt af tre ugers aflastet mobilisering. Tre-punkts støtte under immobiliseringen sikres ved brug af en håndbaseret bandage eller en underarms-baseret skinne.

Intraartikulære frakturer i rodleddene: Udislocerede frakturer behandles konservativt. Der er imidlertid ofte frakturluksationer, som kræver åben reposition og osteosyntese.

Referencer

Poolman RW, Goslings JC, Lee JB, Statius Muller M, Steller EP, Struijs PAA. Conservative treatment for closed fifth (small finger) metacarpal neck fractures. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Library Number: CD003210. Cochrane Library;2005:Issue 3.

Konradsen L, Nielsen PT, Albrecht-Beste Elizabeth (1990). Functional treatment of metacarpal fractures. 100 randomised cases with or without fixation. Acta Orthopaedica Scandinavica;61: 531–534.

McNemar TB, Wright Howell J, Chang V. Management of Metacarpal Fractures. J Hand Ther. 2003;16:143–151.

Hardy M A. Management of Metacarpal Fractures. J Orthop Sports Phys Ther 2004;34:781-799.