Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Accidentel Hypotermi


Målgruppe

Læger med tjeneste ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Legemstemperaturen måles ikke præhospitalt, da en præcis måling vil kræve anlæggelse af et blærekateter med en termoføler. Vurderingen af patientens legemstemperatur bliver derfor et klinisk skøn sammenholdt med omgivelsernes temperatur og de omstændigheder hvorunder patienten findes.

 

Patienten vurderes klinisk efter almindelige A, B, C, D og E principper.

 

Formål

At sikre patienter korrekt præhospital behandling ved accidentel hypotermi.

 

Metode

Nedenstående behandlingsalgoritme kan følges:

 

 

 

Blob.jpg

 

Accidentelt hypoterme patienter som er bevidstløse (GCS 3) og uden vejrtrækning kan ikke umiddelbart erklæres døde, medmindre de har lægmands sikre dødstegn.

 

Hvis patienten ikke har lægmands sikre dødstegn, må man kende omstændighederne omkring patientens færden, før vedkommende blev fundet. Man må være sikker på, at der ikke er sket en hurtig nedkøling.

Genoplivning med HLR påbegyndes mens patienten transporteres til sygehuset. Man skal være opmærksom på, at adrenalin og cordarone, kan ”hobe sig op” i ekstremitet uden cirkulation og at DC-stød ikke har nogen effekt før kernetemperaturen er over 32 grader, Hvorfor medicinering og DC-stød skal begrænses eller udelades.

På sygehuset kan man måle en kernetemperatur (blæretemperatur) og s-kalium og herefter afgøre om genoplivningsforsøget skal fortsætte eller om genoplivning er udsigtsløs.

 

Patienter mistænkt for at være svært hypoterme (tp. < 32 grader) kan indbringes til alle regionens akutsygehuse, da hypotermiholdet kan rekvireres til at forestå central opvarmning af patienten.