Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Accidentel Hypotermi


Formål

At sikre patienter korrekt præhospital behandling ved accidentel hypotermi.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger med tjeneste ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Central kropstemperatur <35.0 °C, som følge af ulykke, traume, akut sygdom eller forgiftning.


Klinisk sværhedsgrad:

 

  • • Let hypotermi: Patienten er vågen (uanset hvor langt temperaturen er <35°C)

 

  • • Moderat hypotermi: Patienten er bevidstløs og temperatur <32 °C.

 

  • • Svær hypotermi: Patienten har hjertestop og temperatur <32 °C.

 

Grænsen på 32°C i de to alvorligste former er valgt med omhu. Man bliver næppe bevidstløs ved temperatur

>32°C, og det er ved temperatur <32°C at arytmier for alvor er farlige.

 

Legemstemperaturen måles som regel ikke præhospitalt, da en præcis måling vil kræve anlæggelse af et blærekateter med en termoføler. Vurderingen af patientens legemstemperatur bliver derfor et klinisk skøn sammenholdt med omgivelsernes temperatur og de omstændigheder hvorunder patienten findes.

 

Metode

Præhospital behandling

 

Husk:

Den bevidstløse og patienten med hjertestop kan fejle andet udover hypotermi. Førsteprioritet ved behandlingen er ABCDE og udredning, mens opvarmning er sekundært til ABCDE og evt. yderligere undersøgelse.

 

Alle patienter skal beskyttes mod yderligere afkøling med tæpper, og bårerum i ambulancer skal holdes varme.

 

Let hypotermi (Vågen patient med bevaret cirkulation og temperatur <35°)

Ved denne patientkategori er det oftest sufficient med opvarmning med varme tæpper, overlevelsesfolie (alutæppe), varme drikke og evt. opvarmet i.v. væske. Ved temperatur < 32°C bør patienten telemetriovervåges på grund af risikoen for arytmier.

 

Moderat hypotermi (Bevidstløs patient, bevaret cirkulation og temperatur <32°C)

Patienten behandles med stor forsigtighed af hensyn til risikoen for arytmier.

Der fokuseres på ABC behandling og patienten intuberes ved truet luftvej eller insufficient respiration.

PAS PÅ med medikamenter. Der anbefales forsigtig RSI (reduceret dosis, obs hyperkaliæmi) og helst ingen medicin ved temperatur <30°C. Ventilatorisk minutvolumen skal cirka være halvdelen af det normale til en start og tilpasses den stigende metabolisme vejledt af end tidal CO2 (holdes i normalområdet). Patienten opvarmes med tæpper, overlevelsesfolie og i.v. varme væsker.

 

Svær hypotermi (Patienten har hjertestop og temperatur <32 °C)

Hypoterme patienter med hjertestop behandles overordnet efter samme algoritme som normoterme patienter med hjertestop, indtil man på hospitalet har et overblik over temperatur og blodprøver.

 

Der påbegyndes genoplivning med HLR, medens patienten transporteres til hospitalet.

 

  • • Overvej anvendelse af LUCAS®/AutoPulse®

  • • Overvej avanceret luftvejshåndtering

 

Ved kernetemperatur < 30°C kan adrenalin og amiodaron ”hobe” sig op i ekstremiteter uden cirkulation og der ses begrænset effekt af DC-stød. Derfor anbefales følgende:

  • • Ved stødbar rytme og temperatur <30°C: Defibriler max x 3

  • • Ingen adrenalin ved temperatur <30°C, øg interval til 6-10 minutter ved temperatur >30°C

 

Accidentelt hypoterme patienter som er bevidstløse (GCS 3) og uden vejrtrækning, kan ikke umiddelbart erklæres døde, medmindre de har lægmands sikre dødstegn og/eller man ved blodprøver taget under HLR kan konstatere meget højt kaliumindhold i plasma eller serum, Hvis patienten ikke har lægmands sikre dødstegn, må man kende omstændighederne omkring patientens færden, før vedkommende blev fundet. Man må være sikker på, at der ikke er sket en hurtig nedkøling.

 

Patienter mistænkt for at være moderat eller svært hypoterme (tp. < 32°C) bør indbringes til Aalborg Universitetshospital.

 

Det mobile hypotermiteam kan rekvireres fra Aalborg Universitetshospital til at forestå central opvarmning af patienten via ECC, såfremt en sådan patient alligevel indbringes til et af regionens øvrige akuthospitaler.

 

Det mobile hypotermiteam kan kontaktes fra Aalborg Universitetshospital tlf. 97660000, thoraxkirurgisk bagvagt.

 

Referencer

 

 

 

  • • C.Lott, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances, Resuscitation (2021), https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående behandlingsalgoritme fra PRI dokument: Accidentel hypotemi kan følges:

 

Billede 962725123