Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbal-punktur – assistance ved undersøgelse

 

Formål

 • • Udtagelse af spinalvæske med henblik på videre diagnosticering.

 

Definition af begreber

Spinalvæske udtages med tynd kanyle ved indstik mellem to lumbalhvirvler, og cerebro-spinalvæske udtages.

 

Beskrivelse

Inden selve indgrebet, modtages ordinationer på ønskede prøver af ordinerende. Vedr. håndtering og forsendelse se Laboratorievejledningen.

Så meget som muligt forberedes i form af rekvisitioner til såvel blodprøver som spinalvæske undersøgelse. OBS hvor mange dråber spinal-væske, der skal bruges til hver enkelt undersøgelse. Spidsglassene mærkes med de korrekte rekvisitionsnumre i korrekt rækkefølge.

Ved lumbalpunktur er der altid 2 sygeplejersker til stede. Den ene assisterer lægen, og den anden beroliger og taler med patienten under indgrebet.

Der fremlægges:

 • • Lokalanæstesi – Lidokain adrenalin 10 mg/ml

 • • Sprøjter og kanyler til lokalanæstesi

 • • Gul kanylebøtte

 • • Blåt barriere-stykke til beskyttelse af patientens tøj og/eller seng ved af-jodning

 • • Sterile krøller til af-jodning samt Klorhexidin sprit

 • • Sterilt hulstykke

 • • Lumbalkanyler str. 0,7 + 0,9 + 1,2 mm, 2 stk. af hver

 • • 5 spidsglas mærket 1 – 5

 • • Mepore-plaster

 • • Evt. stigrør til trykmåling, hvis ønsket af lægen

 

Patienten lejres på siden og bedes krumme sig så meget sammen, som muligt, med knæene trukket op til hagen, eventuelt støttet af puder. Nogle læger foretrækker, at patienten er siddende med fødderne placeret på en skammel, hvor de bedes om at kramme en pude på benene og derved krumme i ryggen.

 

Lægen assisteres:

 • • Lokalanæstesi

 • • Sterile handsker

 • • Af-jodning

 • • Påsættelse af sterilt hulstykke

 • • Ønsket størrelse spinalkanyle

 • • Der rækkes spidsglas et efter et i rækkefølgen 1 – 5. Vigtigt af hensyn til prøveforsendelse og undersøgelse i egen Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Vær opmærksom på, at det sidste prøveglas skal afleveres straks til laborant i hånden til mikroskopisk undersøgelse. Prøven afleveres straks, da denne skal være i gang med bearbejdning indenfor ½ time efter prøvetagning. Skal være sidste glas, da det er det mindst blodtilblandede.

Næstsidste glas påsat patientlabel følger patienten til afsnittet, hvor det stilles i køleskab og kan bruges såfremt, der opstår behov for yderligere undersøgelser. Er patienten ambulant, opbevares det ekstra glas i Medicinsk Ambulatoriums køleskab.

Der foretages eventuelt trykmåling med stigrør (normalt 7-20 cm vand)

 • • Kompression efter kanylen er trukket ud

 • • Påsætning af sterilt Mepore-plaster

 

Patienten informeres herefter af lægen omkring regime og forholdsregler efter indgrebet samt eventuelle reaktioner.

 

Efterfølgende rekvireres Klinisk Biokemisk Afdeling til blodprøvetagning, og spidsglassene med lumbalvæsken medsendes til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Klinisk Biokemisk Afdeling vil sørge for forsendelse sammen med tagne blodprøver.

Husk at sidste spidsglas følger patienten.