Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelse og Kompetenceudvikling i Præhospitalt Beredskab, PBE

 

Problemstilling

Det skal sikres, at uddannelse og kompetenceudvikling har udgangspunkt i organisationens overordnede behov for personaleudvikling og –uddannelse.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere.

 

Definition af begreber

PBE: Præhospital- og Beredskabsenheden. Regional administrativ enhed, som bl.a. varetager opgaver vedr. planlægning, kvalitetsudvikling og uddannelse inden for det præhospitale område.

 

Formål

Formålet er at sikre, at personalet i Præhospitalt Beredskab har de nødvendige kompetencer til løsning af afdelingens opgaver og at udpege fokusområder for udvikling og uddannelse.

 

Beskrivelse

Der foreligger politik og retningslinje for kompetenceudvikling af personale i Region Nordjylland: Kompetenceudviklingspolitik.

Der afholdes en årlig MUS-samtale med hver enkelt ansat i Præhospitalt Beredskab. MUS-samtalen indkaldes af den ansattes nærmeste leder og afholdes i de rammer Region Nordjylland har udstukket for MUS-samtaler Redskaber til brug for MUS-samtaler

 

Jf. reference for redskaber til brug for MUS-samtale registreres afholdte MUS-samtaler i SD-personaleweb. Referater fra MUS-samtale opbevares særskilt.

 

Funktionsbeskrivelserne for stillingerne i PBE udgør den samlede vurdering af personalets kompetencer i relation til PBE’s kommende og nuværende opgaver. Såfremt der er behov for yderligere kompetencer indhentes disse enten via kompetenceudvikling jf. MUS-konceptet eller ved eventuel ansættelse af ny medarbejder.

 

 

 

Referencer

Standard nr. 1.4.4, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.