Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af akut patient i AMA

Beskrivelse

Nedenstående instruks er en beskrivelse af, hvorledes modtagelsen af den akutte patient foregår i AMA.

 

Patientkategorier

AMA modtager patienter med akutte medicinske og abdominal kirurgiske problemstillinger. Ved ankomsten til afsnittet kan patienten:

 • • Være modtaget – triagering/modtagelse er foretaget ved sygeplejerske i Akut Modtagelsen, samt patienten er modtaget af en læge, og der er optaget indlæggelsesjournal. Sygeplejerske i modtagelsen har effektueret relevante ordinationer.

 • • Være triageret og skal isoleres – triagering er foretaget i ambulancen ved Falck. Patienten kommer direkte til AMA til isolation, hvorefter foretages re-triagering og modtagelse af læge.

 • • Være triageret – triagering er foretaget ved sygeplejerske i Akut Modtagelsen. Medicinske patienter med triage grøn eller gul samt abdominal kirurgisk mandlige patienter med triage farve grøn eller gul kan efter aftale med Akutlæge eller Stjernevagt flyttes til AMA til videre modtagelse. Den koordinerende sygeplejerske i AMA orienteres om dette.

 • • Akut ambulante patienter (patienter på skadekort):

  • • Selvhenvendere

  • • Patienter der har ringet 112 – men hvor Falck vurderer, at der ikke er grund til kørsel A til hospitalet

  • • Patienter til vurdering

 

Modtagelsen af patienten i AMA er afhængig af, om patienten udelukkende er triageret, eller om patienten er modtaget af sygeplejerske/læge i Akut Modtagelsen.

 

Modtagelse af patienten i AMA

Den sygeplejerske eller SOSA, der skal modtage patienten orienteres, når patienten er ankommet til afsnittet. Der er forinden givet besked fra den koordinerende sygeplejerske til teamsygeplejersken om hvilke ordinationer, der skal effektueres samt den udrednings- og behandlingsplan, der foreligger for patienten. Er patienten triageret i Akut Modtagelsen og flyttet til AMA til videre modtagelse, orienteres teamsygeplejerske om dette. Der foretages re-triagering, indtil patienten er tilset af en læge. Triageringsgraden er styrende for observationshyppigheden samt indenfor hvilken tidsramme patienten skal være tilset af læge.

Sygeplejersken i AMA tilkalder relevant læge til journaloptagelse.

Er patienten set af læge i modtagelsen, skal patienten efter ankomst til AMA observeres ud fra algoritmen til TOKS.

 

Alle Tiders Modtagelse

Der arbejdes i AMA med begrebet ”Alle Tiders Modtagelse”.

Alle tiders modtagelse er den måde, hvorpå vi ønsker at modtage akutte patienter og dokumentere denne modtagelse. Ved at modtage patienten på denne måde sikres, at alle patienter modtages på en måde, hvor der er fokus på patientsikkerhed og faglighed.

Patienten skal tilses af sygeplejerske/SOSA indenfor 10 minutter fra ankomsttidspunktet til AMA. Patienten vises ind på den tildelte plads. Patienten identificeres og vurderes ud fra ABCDE princippet. Der måles vitale parametre og ud fra disse følges handlingsalgoritmen for TOKS. Der indsamles relevante data.

 

Der er i AMA udarbejdet et arbejdsredskab til hjælp ved dataindsamling i form af dokumentet ”Tjekliste til modtagelse af patienter i AMA 1 og 2” - se bilag.

Nedenstående skal dokumenteres ved modtagelsen af patienten. Der kan foretages afvigelser med baggrund i en klinisk vurdering af den enkelte situation.

 • • Identifikation

 • • Samtykke

 • • Akut sygeplejejournal

 • • TOKS / retriage

 • • Helbredshistorie

 • • Screeninger

De indsamlede data samt vitale parametre dokumenteres i EPJ samt screeninger foretages.

Udredning og behandling opstartes.

 

Forebyggelse af fald

Patienten har særlig stor risiko, hvis vedkommende er dement, konfus, hjerneskadet eller alment svækket. For at kunne forebygge bedst muligt kan det hjælpe at identificere risikofaktorer og forsøge at finde løsninger på at mindske risikofaktorerne:

 

Indre faktorer

Ydre faktorer+miljø

Anæmi

Psykofarmaka

Nedsat muskel styrke

Sovemedicin

Nedsat balance

Antiarytmika

Nedsat evne til mobilisering

Diuretika

Kognitive problematikker

Mere end fire forskellige lægemidler

Hyppige toiletbesøg

Strømpefødder/dårligt fodtøj

Hypotension

Dårlig belysning

Nedsat syn

 

Urinvejsinfektion

 

Kroniske sygdomme

 

 

Ankomsttidspunkt

Patientens ankomsttidspunkt til AMA 1 eller 2 skal dokumenteres, samt der skal dokumenteres, hvilken plan der foreligger for patienten.

Der anvendes følgende formuleringer for at skelne mellem, om det er en patient, der er triageret, eller det er en patient, der er modtaget i Akut Modtagelsen.

 

Ved triageret patient

Patienten ankommer til AMA 1 eller 2 kl. ___ efter triagering i Akut Modtagelsen.

Ved modtaget patient:

Patienten ankommer til AMA 1 eller 2 kl. ___ efter modtagelse i Akut Modtagelsen.

 

Formål

At sikre at alle patienter modtages i AMA kort efter ankomsten samt at sikre at patientens akutte problematikker afklares og at relevante ordinationer effektueres.

At patientsikkerheden opretholdes og patienten får den rette behandling.