Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – STOP knapper

 

Knappen Table stop findes på begge sider af lejet og øverst til højre på samtaleanlægget (den røde knap).

tryk for at stoppe den motordrevne lejebevægelse

begge bevægelsespile for den aktuelle lejebevægelse på lejeskærmen blinker skiftevis

for at aktivere lejet igen: tryk på først den ene og herefter den anden bevægelsespil

 

Nødstop knappen (rød knap på gul kasse) findes på væggen i operatør-rummet ved siden af døren til skanner-rummet og i skanner-rummet ved siden af døren til operatør-rummet

afbryder strømmen til scanneren

for at aktivere strømmen igen, drejes den røde nødstop knap

 

Kontakten Magnet Stop (sidder bag plastik skjold på væggen i operatør-rummet ved siden af døren til skanner-rummet og i skanner-rummet ved siden af døren til operatør-rummet) starter en kontrolleret magnet-quench (lukning af det magnetiske felt). Strømmen til MR-systemet afbrydes ikke.
Når der er trykket på Magnet Stop-kontakten, startes en alarm ved alarmboksen og lysdioden
MAG STOP lyser.

Denne kontakt MÅ KUN bruges hvis patienten eller personalet er i livsfare

Efter en quench skal Siemens service kontaktes.