Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fibromyoma uteri

 

Formål

-

Definition af begreber

Godartet muskelknude i uterus.

Beskrivelse

Følgende lokalisationer ses

 • • Subserøse fibromer.

 • • Intramurale fibromer.

 • • Submukøse fibromer:

 • • Type O: Stilkede submukøse fibromer.

 • • Type 1: >50 % af fibromet intrakavitært beliggende.

 • • Type 2: >50 % af fibromet intramuralt beliggende.

 • • Fibroma in statu nascendi.

Ætiologi:

Ukendt. Ses hos ca. 25-30 % af kvinder i fertil alder. Kan være østrogenafhængige.

Symptomer:

Ofte asymptomatisk.
Submukøse fibromer kan give blødningsforstyrrelser, mens mindre intramurale/subserøse fibromer næppe er årsag til blødningsforstyrrelser.
Følgende blødningsforstyrrelser ses: Menorrhagia, metrorrhagia, menometrorrhagia, intermenstruelle blødninger og pletblødninger.
Andre symptomer: Dysmenorrhoea, dyspareuni, akutte smerter ved nekrose og torsion, tyngdefornemmelse, vandladningsproblemer, obstipation, infertilitet, tidlige og sene graviditetskomplikationer og fødselskomplikationer.

Undersøgelse:

 • • Gynækologisk undersøgelse.

 • • Ultralydsskanning, vaginal og abdominal.

 • • Sonohysterografi.

 • • Ved ultralydsskanning og vandskanning beskrives antallet af fibromer, fibromstørrelse, relation til endometriet, lokalisation og type, og ved submukøse fibromer måles myometriebræmmen mellem fibrom og serosa.

 • • Ovarier beskrives.

 • • Øvrige undersøgelser afhænger af symptomatologien.

Behandling:

Afhænger af symptomatologi og undersøgelsesresultater samt patientens alder og evt. graviditetsønske.
Asymptomatiske fibromer behandles sædvanligvis ikke.
Submukøse fibromer under
5 cm, type 0 og 1 (og kun i særlige tilfælde type 2) fjernes ved transcervikal fibromresektion (TCFR).
Øvrige fibromer kan behandles med myomektomi (abdominal eller laparoskopisk), hysterektomi (abdominal, vaginal eller laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi) eller embolisering.

Opfølgning:

Patienter, der behandles med operativ hysteroskopi, informeres om at henvende sig hos egen læge ved manglende effekt af behandlingen.

Kontrol i Gynækologisk Ambulatorium aftales individuelt.
Behandlende læge har ansvar for, at patienten får prøvesvar.

Andet:

Ved hysterektomi udfyldes registreringsskema til Dansk Hysterektomi Database.

Referencer

-