Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fibromyoma uteri

 

Formål

-

Definition af begreber

Godartet muskelknude i uterus.

Beskrivelse

Følgende lokalisationer ses

 • • Subserøse fibromer.

 • • Intramurale fibromer.

 • • Submukøse fibromer:

 • • Type O: Stilkede submukøse fibromer.

 • • Type 1: >50 % af fibromet intrakavitært beliggende.

 • • Type 2: >50 % af fibromet intramuralt beliggende.

 • • Fibroma in statu nascendi.

Ætiologi:

Ukendt. Ses hos ca. 25-30 % af kvinder i fertil alder. Kan være østrogenafhængige.

 

Symptomer:

Ofte asymptomatisk.
Submukøse fibromer kan give blødningsforstyrrelser, mens mindre intramurale/subserøse fibromer næppe er årsag til blødningsforstyrrelser.


Følgende blødningsforstyrrelser ses: Menorrhagia, metrorrhagia, menometrorrhagia, intermenstruelle blødninger og pletblødninger.


Andre symptomer: Dysmenorrhoea, dyspareuni, akutte smerter ved nekrose og torsion, tyngdefornemmelse, vandladningsproblemer, obstipation, infertilitet, tidlige og sene graviditetskomplikationer og fødselskomplikationer.

 

Undersøgelse:

 • • Gynækologisk undersøgelse.

 • • Ultralydsskanning, vaginal og abdominal.

 • • Sonohysterografi.

 • • Ved ultralydsskanning og vandskanning beskrives antallet af fibromer, fibromstørrelse, relation til endometriet, lokalisation og type, og ved submukøse fibromer måles myometriebræmmen mellem fibrom og serosa.

 • • Ovarier beskrives.

 • • Øvrige undersøgelser afhænger af symptomatologien.

 

Behandling:

Afhænger af symptomatologi og undersøgelsesresultater samt patientens alder og evt. graviditetsønske.


Asymptomatiske fibromer behandles sædvanligvis ikke.


Submukøse fibromer fjernes ved TCER;

 • • Fibromer op til 1,5 cm fjernes med mini hysteroskop/Versa skop.

 • • Fibromer på 1,5 - 3 cm fjernes med MyoSure hysteroskop/Gubbini skop.

 • • Fibromer på 3 – 5 cm fjernes med Tecno hysteroskop.


Øvrige fibromer kan behandles med myomektomi (abdominal eller laparoskopisk), hysterektomi (abdominal, vaginal eller laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi) eller embolisering
.

 

Opfølgning:

Patienter, der behandles med operativ hysteroskopi, informeres om at henvende sig hos egen læge ved manglende effekt af behandlingen.

Kontrol i Gynækologisk Ambulatorium aftales individuelt.
Behandlende læge har ansvar for, at patienten får prøvesvar.

 

Andet:

Ved hysterektomi udfyldes registreringsskema til Dansk Hysterektomi Database.

 

 

Referencer