Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anmeldelse til Cancerregisteret og cancerdiagnoseregistrering

 

Anmeldelsespligtige diagnoser: DC00 - DC14 og DC40 - DC80.

Hvis en cancerdiagnose er registreret som aktionsdiagnose (A) (hoveddiagnose) udløses anmeldelsespligt til Cancerregisteret, hvilket ikke er gældende for en cancerdiagnose, der registreres som bidiagnose (B) eller en tillægskode (+).

 

Cancerpatienter, der primært diagnosticeres på Kæbekirurgisk Afdeling:

Inden en formodet malign sygdom er bekræftet ved biopsi kodes:

  • • DZ031X (= observation pga. mistanke om ondartet svulst i hoved/hals)

  • • eller DZ031XA ( = observation pga. mistanke om ondartet svulst i mundhule)

  • • Desuden tillægskode (+ kode) for canceren f.eks. (+) DC049 (neoplasma malignum baseos oris).

  • • Pt. kan ikke afsluttes med disse koder, som derfor er midlertidige, indtil endelig diagnose foreligger.

 

Når diagnosen er verificeret, slettes koden DZ031X/DZ031XA og følgende 4 punkter udføres:

  • • A-diagnosen = cancerdiagnosen registreres (= C-diagnose i diagnoseliste)

  • • Anmeldelsesstatus angives som tillægskode, (+) AZCA1, (ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere anmeldt af afdelingen).
   Denne anmeldelse vil udløse krav om klinisk tumor-klassifikation (TNM) samt makroskopisk og mikroskopisk diagnosegrundlag. (Hjælpeskema til brug for dette lægges til tandlægen sammen med journalen – se bilag).

  • • Canceranmeldelsesskema udfyldes i det Patient Administrative System (PAS AS-400) af sekretæren.

Cancerpatienter, der ikke primært diagnosticeres på Kæbekirurgisk Afdeling, udløser ikke anmeldelse til Cancerregistret:

Hvis cancerdiagnosen har klinisk og/eller ressourcemæssig betydning for kontakten (f.eks. undersøgelse/behandling som følgevirkninger efter stråleterapi (xerostomi, implantatbehandling etc.) eller præirradiativ fokussanering) gøres følgende:

  • • A-diagnosen er den kæbekirurgiske aktionsdiagnose.
   Eks. DK045 parodontitis apicalis chronica 4+.

  • • Cancerdiagnosen registreres som en B-diagnose.
   Eks. DC099 neopl. malign. tonsillae uden spec. I forbindelse med skrivning anfører
   sekretæren den korrekte diagnose ud fra, hvad der er registreret på stamafdelingen (ved opslag i diagnosebilledet med F8/F10)

  • • Anmeldelsesstatus angives som tillægskode.
   + AZCA3 (afdelingen ikke involveret i diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen).

  • • Der skal herudover angives tillægskode for oplysning om fjernmetastaser (DZ061A, såfremt der ikke er påvist fjernmetastaser). En undtagelse herfra er myelomatose.

 

Hvis cancerdiagnosen ikke har klinisk og/eller ressourcemæssig betydning for kontakten (tandbeskytter, kontrol af leukoplaki og lign.):

  • • A-diagnosen er den kæbekirurgiske aktionsdiagnose.
   Eks. DK132 leukoplakia linguae

  • • Cancerdiagnosen registreres om en tillægskode (+).

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens detaljerede vejledning.