Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fejlmedicinering/uheld

Forholdsregler ved patientrelaterede fejlmedicineringer og uheld

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

  1. 1. Kontakt umiddelbart vagthavende, evt. bagvagt mhp. vurdering af behov for øjeblikkelig behandling (antidot, emetica e.lign.)

  2. 2. Notér i journalen nøjagtigt og detaljeret: Hændelsesforløb, tidspunkter, navne på involverede/informerede samt evt. effektueret behandling.

  3. 3. Informér forældre om hændelsen (klagemulighed, patientforsikring etc.).

  4. 4. Ansvarlig overlæge (”vagthavende”) / afdelingsledelsen informeres, som hovedregel i dagtimerne næstfølgende dag. Evt. underrettes sygehusledelsen.

  5. 5. Embedslægen kontaktes evt. pr. telefon (førstkommende hverdag) for at få afklaret om journalnotat er tilstrækkeligt, alternativt hvad vi i modsat fald skal foretage os.

  6. 6. Indberet den utilsigtede hændelse via Sundhedsstyrelsens indberetningssystem på: www.dpsd.dk. Denne del kan være anonym.

  7. 7. Hændelser/ulykker der skyldes medicinsk udstyr skal anmeldes til: www.medicinskudstyr.dk, og tilsvarende anmeldes bivirkninger ved lægemidler til: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Referencer