Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pædiatrisk indlæggelsesjournal – lægeinstruks

Formål:

Patientjournalen er det vigtigste redskab i registrering af patientdata, skal understøtte den kliniske beslutningsproces og fremme kontinuitet i patientforløbet.

Journalerne dikteres af lægerne og ajourføres løbende af sekretærerne (ved akut overflytning kan der være behov for at lægen selv skriver et notat).

Allergi/intolerance dokumenters af lægen i elektronisk journalsystem(også ved ”ingen allergi”)

Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares. Desuden skal det fremgå hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår.

 

Journal:

 • • Patientens navn og CRP-nr.

 • • Dato og klokkeslæt

 • • Indledning (obs. diagnose, egen læge/vagtlæge/Falck/åben indlæggelse)

 • • Allergi og intolerance(i elektronisk ”cave” rubrik)

 • • Dispositioner

 • • Graviditet og fødsel, herunder fødselsvægt og –længde.

 • • Tidligere, herunder vaccinationer og tidligere indlæggelser samt psykomotorisk udvikling.

 • • Aktuelt, herunder evt. inddeling af organsystemer.

 • • Medicinafstemning (navn, styrke, dosis)

 • • Socialt, herunder rygning hos forældrene ved børn med astma eller lungesygdomme, rygning og alkohol ved børn over 12 år.

 

Objektivt:

 • • Vægt, højde og hovedomfang <3 år (skal påføres vækstkurve)

 • • Alment, herunder puls, BT, temperatur, evt. Sat. O2

 • • Cranium

 • • Øjne

 • • Cavum oris

 • • Ører

 • • Collum

 • • St.p et c.

 • • Abdomen

 • • Genitalia

 • • Pulse

 • • RES

 • • Ekstremiteter

 • • Hud.

Vurdering og foreløbig diagnose (senest ved næste dags gennemgang).

Behandlingsplan (indenfor 24 timer) med undersøgelser, observation, ordinationer (navn på evt. lægemidler påføres i journalen inkl. indikation for disse, men ikke dosis og styrke, som skrives in idet elektroniske medicinmodul).

Optegnelse af vækstkurve.

Forældre information og accept.

 

Pædiatrisk epikrise – dikteres samtidig med udskrivelse.

 • • A og B diagnoser

 • • Årsag til indlæggelse

 • • Objektive fund (specielt patologiske)

 • • Foretagne undersøgelser og fund (røntgen, blodprøver m.m.) samt behandling

 • • Medicinafstemning (navn, styrke, dosis, behandlingsvarighed)

 • • Fælles medicinkort opdateres, der medicinafstemmes og FMK frigives

 • • Fremtidig plan.

 • • Forældre information og accept.