Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for teknisk afdeling på Sygehus Vendsyssel ved akut manglende varme-forsyning

 

Beskrivelse

  1. 1. TEKNISK AFDELING modtager melding fra:

  • • Et berørt afsnit.

  • • Den kommunale fjernvarmeforsyning.

 

  1. 2. TEKNISK AFDELING:

  • • Kontakter den kommunale fjernvarmeforsyning for afklaring af årsag og varighed.

  • • Vurderer om varmeforsyningen kan etableres via ringledning eller opstart kedelanlæg i Hjørring, hvis ikke:

-Teknisk afdeling melder til berørte afsnit, at fjernvarmeforsyningen er afbrudt samt forventet varighed af afbrydelsen. Hvis OP er involveret, meldes her først.

  • • Oplyser om konsekvenser for de enkelte afsnit ved akut manglende fjernvarmeforsyning.

  • • Orienterer afdelingsledelsen i teknisk afdeling.

  • • Orienterer informationen/telefonomstillingen.

  • • Rapportskema ved svigt/afbrydelse af tekniske forsyninger, udfyldes, se bilag.

 

Ved varig afbrydelse handles desuden efter sygehusledelsens anvisning.

 

Formål

At sikre de kliniske afdelinger bliver informeret om afbrydelsen således at det kliniske personale kan minimere konsekvenserne for patienterne.