Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gruppe B streptokokker og graviditet

Beskrivelse

Baggrund:

Infektion med gruppe B streptokokker (GBS) er den væsentligste årsag til alvorlig neonatal infektion. Herudover har GBS betydning for urinvejsinfektioner, amnionitis, post partum endometritis samt post sectio febrilia.
Da mange kvinder er koloniserede, uden at dette medfører symptomer eller risici, er det vanskeligt at opstille retningslinjer for, hvordan problemet skal gribes an under graviditeten og i forbindelse med fødslen.

Gravide i højrisikogruppe for GBS:

Følgende gravide bør tilbydes profylaktisk antibiotika under fødslen:

1.

Gravide som tidligere har født børn med streptokok gruppe B infektion (sepsis, meningitis, pneumoni, osteomyelitis), alternativ fået dødt barn inficeret med GBS.

2.

Gravide som tidligere har aborteret i 2. trimester, hvor det er sandsynligt, at GBS kan være årsag. Disse situationer er sjældne. Der gives intrapartum-penicillin og penicillin i graviditeten.
Indikation og starttidspunkt for antibiotisk behandling besluttes ved konference.

3.

Gravide som i graviditeten har fået påvist GBS ved podning fra cervix/vagina og/eller urin.

4.

Igangværende fødsel frem til uge 34 + 0.

5.

Vandafgang over 24 timer efter uge 34 + 0.

Behandling af gravide i højrisikogruppe for GBS:

1.

Under fødsel:
Podning for GBS fra introitus vaginae. Herefter startes følgende behandling:
Benzylpenicillin 5 mio. IE intravenøst efterfulgt af 2 mio. IE hver 6. time indtil barnets fødsel.
Uge 34 + 0 til uge 37 + 0. Vandafgang over 24 timer:
Benzylpenicillin 5 mio. IE intravenøst efterfulgt af 2 mio. IE intravenøst hver 6. time til barnets fødsel.
Uge 37 + 0 og fremefter. Vandafgang over 24 timer:

 

a.

Ambulante patienter:
Når vestimulation startes gives Benzylpenicillin 5 mio. IE intravenøst Der fortsættes med tablet penicillin 2 mio. IE per os hver 6. time, indtil kvinden er i fødsel og kommer på Fødegangen til indlæggelse.
Der fortsættes da med penicillin 2 mio. IE intravenøst hver 6. time indtil barnets fødsel.

 

b.

Indlagte patienter:
Benzylpenicillin 5 IE intravenøst efterfulgt af 2 mio. IE intravenøst hver 6. time til barnets fødsel.

 

I begge situationer kan 2. dosis antibiotika gives efter 4 timer, hvis fødslen er nært forestående.

 

Ved penicillinallergi gives:

 • • Cefuroxim 1,5 gram intravenøst hver 8. time.
  Peroral behandling: Cefalexin (Keflex)
  1 g x 2

eller

 • • Erythromycin 1 gram intravenøst hver 6. time.
  Peroral behandling: Doser af 500 mg.
  Erythromycin gives ved type 1 penicillinallergi.

Ved sectio gives kun initialdosis.

 

2. Barn:

 1. a) Fødende nævnt under riskogruppe 1 og 2:

Der tages CRP ved fødslen, og når barnet er 8, 16 og 24 timer gammelt.
Barnet observeres i 48 timer på Børneafdelingen.
Der gives kun antibiotika ved kliniske tegn på infektion.

 

 1. b) Hos fødende nævnt under punkt 3, 4 og 5 kan barnet principielt gå på Afdeling 105, såfremt der ikke er kliniskek symptomer på infektion hos hverken mor eller barn (altså ingen blodprøver).

Hvis moderen ikke har fået 2 doser antibiotika i fødslen, tages CRP ved fødslen, og når barnet er 12 og 24 timer gammelt.

Barnet observeres i 48 timer på barselsgang.

 

3. Preterm primary rupture of membranes (PPROM) før uge 34+0 og GBS i urin:

Urin til dyrkning og resistensbestemmelse 1 gang ugentligt, og der gives behandling ( se nedenfor)

Gravide i lavrisikogruppe for GBS:

Lavrisikogravide er gravide som ikke tidligere har født GBS-inficeret barn. Der skal ikke foretages rutinemæssige podninger for GBS hos disse kvinder under graviditeten eller ved fødslen.

Alle der går i præterm fødsel podes for GBS.
Gravide koloniserede med GBS behandles kun ved symptomer; men skal v PROM igangsættes umiddelbart og altså ikke afvente de vanlige 24 timer.

GBS i midtstråleurin:

Gravide med streptokok gruppe B i urinen behandles efter resistenssvar. Der behandles ved påvist vækst, også selv om det er under 10 5 /ml. Sædvanligvis Phenoxymethyl-penicillin 1 mio. IE x 3 i 7 dage (tabl. Vepicombin).
Ved penicillinallergi tabl. Keflex
1 g x 2 i 7 dage.
Kontrol af urin 1 uge efter endt behandling.

Diagnosekoder:

O23.6 Gruppe B streptokok syndrom i svangerskab.

Z292AProfylaktisk antibiotikabehandling

 

 

Formål

Instruktion i visitation, diagnostik og behandling af ovenstående.

 

Referencer

Cochrane:      Intrapartum Antibiotics for Group B Streptococcal Colonisation.
Sandbjerg:     Konklusioner fra Sandbjergmødet, 1998, 2003 og 2004.